Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 77-89
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia w zakresie standaryzacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Comments on Standardization O Accounting Of Small and Medium Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu porusza się zagadnienia związane ze standaryzacją rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na: 1) użytkowników sprawozdań finansowych, 2) uproszczenia rachunkowości oraz 3) cechy modelu rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper raises a point of standardizing of accounting of small and medium entities. A particular attention is paid to: 1) financial statements users, 2) simplifications of accounting 3) characteristic traits of the accounting model for small and medium enterprises. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamek J. : Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw -głos w dyskusji, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i anałiza finansowa. Red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Dyrektywa nr 46/2006AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/63 5/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań fmansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 9I/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (DzUrz WE L 224 z 16 sierpnia 2006 roku).
 • Edwards J. R.: Financial accounting practice 1600 - 1970; continuity and change, w: L J.R. Edwards: The History of Accounting. Critical Perspectives on Business and Management, Routledge, London, New York 2000.
 • Gawart M.: Współczesne problemy rachunkowości. , Forum rachunkowości" 2007, nr 1, LexisNexis.
 • Głodek Z.: Modelowanie i metody symulacyjne w rachunkowości. PWE, Warszawa 1988.
 • Gomółka Z.: Elementy ogólnej teorii systemów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • S. Hońko: Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości, w: Fademecum samodzielnego księgowego. Red. W. Gos, PAR, Warszawa 2006.
 • Kiziukiewicz T.: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 261, Szczecin. 1984.
 • Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dotyczący uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu. www.ec.europa.eu.
 • Kufel M.: Model rachunku kosztów. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tom VI, Warszawa 1981.
 • Nowak W. A.: Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 11.
 • Ostaszewicz A.: Probłemy harmonizacji rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007.
 • Płóciennik - Napierałowa J.: Rachunkowość dla inżynierów. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999.
 • Promoting Transparency and Financial Disclosure: Accounting by Smali and Medium-Sized Enterprises-Agreed Conclusions. UNCTAD TD/B/COM.2/ISAR/1/3,
 • Sobański K.: Globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej MŚP - Międzynarodowe standardy, Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze..
 • Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Wyd. Zakamycze, Kraków 1999.
 • Trzciniecki J.: Projektowanie systemów zarządzania. PWE, Warszawa 1979.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Zalecenia Komisji C(2003)1422 z 6. maja 2003 roku dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (DzUrz WE nr L 124).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248309
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.