Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 65-76
Tytuł artykułu

Nowelizacja przepisów w zakresie ustalania i rozliczania różnic kursowych

Warianty tytułu
Novelization of Legislation Related to Determining and Accounting for Settling Exchange Differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w 2006 roku wprowadziła zmiany dotyczące różnic kursowych w zakresie zasad kwalifikowania i ich ustalania. Zmiany te nawiązują do podziału różnic kursowych oraz roli banku w ich ustalaniu. Od 1 stycznia 2007 roku podjęto próbę harmonizacji prawa bilansowego i podatkowego oraz stworzono możliwość wyboru przez podatnika metody ustalania różnic kursowych. Może on wybrać metodę księgową (bilansową) i metodę podatkową. Metoda podatkowa wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych i polega na zaliczaniu do przychodów i kosztów podatkowych zrealizowanych różnic kursowych. Metoda księgowa działa według prawa bilansowego, to jest ustawy o rachunkowości lub MSR i MSSF, i polega na tym, że za przychody i koszty ich uzyskania uznaje się różnice kursowe zrealizowane przy zapłacie w walucie obcej oraz różnice kursowe ustalone memoriałowo. Są to różnice kursowe niezrealizowane i wynikają z wyceny składników aktywów i pasywów, a także z wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. (abstrakt oryginalny)
EN
Novelization of the tax acts in 2006 introduced some changes related to exchange differences in area related to rules of their classification and determining. The changes refer to the classification of exchange differences and the role of a bank in their determining. Since January 1st, 2007, some tries toward convergence of the balance sheet law and the tax law were made and possibility of choosing the method of determining exchange differences by a tax bearer was introduced. The tax bearer may choose either the accounting (the balance sheet) method or the tax method. The tax method results from the Personal Income Tax Act and the Corporate Income Tax Act and consists in recognizing in revenues and costs realized exchange differences. The accounting method works according to the balance sheet law (the Accounting Act and the IAS/IFRS) and consists in regarding as revenues and costs related to them only exchange differences realized in the moment of payment in a foreign payment or determined according to the accrual basis. These are unrealized exchange differences and results from valuation of items of assets and liabilities as well as extra-balance-sheet valuation of items determined in foreign currencies. (original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Accounting   Law  
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Dragan M., Jak rozliczać w firmie różnice kursowe. Rzeczpospolita 2008, nr 1104/62(7963), dodatek ,"Dobra Firma"
  • Koc S., Różnice kursowe w świetle ustaw o podatku dochodowym. Rachunkowość 2007, nr 5
  • Przybycień Z., Podatkowe różnice kursowe po nowemu. Rachunkowość 2007, nr 1
  • Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn.zm. oraz DzU z 2006 r. nr 217, poz. 1589)
  • Ustawa z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.zm. oraz DzU z 2006 r. nr 226, poz. 1657)
  • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2002 r. nr 6, poz. 694)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248307
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.