Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 13 | 103-113
Tytuł artykułu

Znaczenie faktoringu dla poprawy płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Importance of Factoring in Improvement Liquidity of Small And Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce oraz nacisk na zwiększanie konkurencyjności wymuszają na przedsiębiorstwach wydłużanie terminów płatności dla swoich odbiorców. W celu utrzymania płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, przedsiębiorstwa zmuszone są poszukiwać wsparcia w zewnętrznych źródłach finansowania. Artykuł prezentuje faktoring jako formę krótkoterminowego finansowania transakcji z odroczonym terminem płatności i instrument poprawiający płynność finansową. Dzięki możliwości zamiany należności na gotówkę skraca czas rotacji należności, poprawia wskaźniki płynności gotówkowej i strukturę bilansu. Z drugiej zaś strony umożliwia zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa poprawiając jego wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of the market economy in Poland and the pressure on enlarging of the competitiveness extort on enterprises lengthening of due dates for their receivers. To keep the financial liquidity, understood as the ability to the punctual regulation of liabilities, companies are forced to seek support in external financial sources. The article presents faktoring as the form of the short-term financing of the transaction with the postponed due date and the tool improving the financial liquidity. Thanks to the possibility of transfirming receivables on the cash it shortens the time of the rotation receivables, improves liquidity cash ratioes and the structure of the balance. On the other hand it makes possible to enlarge company's turnover and improving his financial result.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska; Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
Bibliografia
 • Adamowicz E.: Wykorzystanie faktoingu w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa aktualny stan i perspektywy rozwoju. Red. E. Urbańczyk. KREOS, Szczecin 2003.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
 • Dulian A.: Faktoring jako instrument zarządzania należnościami i kapitałem obrotowym. "Bank i Kredyt"2005, nr 1.
 • Factors Chain International, http://www.factors-chain.com.
 • Grzywacz J.: Factoring. Difin, Warszawa 2005.
 • Krajewski K.: Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, www.prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/EkonLit/Funkcjonowanie%20MSP.htm.
 • Kreczmańska-Gigol K.: Nowe możliwości zastosowania faktoringu w zarządzaniu płynnością finansową firmy. "Gazeta Prawna" 2007, nr 218(2088).
 • Pawłowski K.: Sposób na poprawę płynności. "CFO Magazyn Finansistów" 2005, nr 6.
 • Raport Faktoring 2007. Jak skutecznie poprawić płynność finansową. IPO Sp. z o.o., Wrocław 2007.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r.u o Swobodzie Działalności Gospodarczej, DzU 04.173.1807.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248269
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.