Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17 | 675-683
Tytuł artykułu

Rola i znaczenie oceny wiarygodności finansowej potencjalnych klientów w polityce kredytowej przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Role and Significance of Potential Clients' Financial Credibility Evaluation in the Credit Policy of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny kryzys finansowy ma wymiar światowy. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Euler Hermes liczba bankructw rośnie niemal we wszystkich krajach. Również polskie firmy staną przed widmem bankructwa, jeżeli nie zadbają o swoją płynność finansową. Jedną z głównych przyczyn utraty płynności są zatory płatnicze spowodowane nieterminowym regulowaniem należności przez nierzetelnych klientów. Należy mieć świadomość, że zadłużenie przedsiębiorstw, które prowadzi do licznych zatorów płatniczych może być istotną barierą rozwoju każdej firmy. W skali całej gospodarki może to powodować spowolnienie wzrostu gospodarczego i liczne wnioski o upadłość oraz bankructwa firm. Konstruując politykę kredytową firmy trzeba wziąć pod uwagę wypłacalność potencjalnego kontrahenta. Oceniając wiarygodność finansową klienta można skorzystać z zewnętrznych źródeł informacji, np. publicznych rejestrów dłużników, giełd wierzytelności czy wywiadowni gospodarczych. Cennym źródłem informacji o majątku dłużnika są księgi wieczyste prowadzone przez sądy. Jeżeli współpraca jest długofalowa, a kontrakt opiewa na duże sumy pieniędzy warto poprosić kontrahenta o opinię z banku o prowadzonym rachunku. W przypadku dużych kontraktów można zażądać referencji od klienta. Analizując ryzyko kredytowe należy sięgnąć do sprawozdań finansowych danego przedsiębiorcy, ponieważ odzwierciedlają one jego sytuację. Sprawdzenie wiarygodności finansowej przyszłego klienta powinno być podstawą działania każdej organizacji. Korzyść, jaką dzięki temu osiągnie firma jest ogromna - nawiązuje ona współpracę z firmą sprawdzoną i uczciwą, która może stać się klientem na całe życie. Tylko wtedy przedsiębiorcy nie będą zagrożeni widmem bankructwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The current financial crisis is worldwide. The results of report publicized by Euler Hermes show that the number of bankruptcy increases in almost all countries. Polish companies will also have to face the risk of bankruptcy if they don't take care of their financial liquidity. One of the main reasons of losing liquidity are the payments blocks caused by untimely payments of unreliable contractors. We need to be aware that the indebtedness of enterprises which leads to payment blocks can be an initial barrier of each company development. In the scale of whole economy it can cause an economic slowdown and many bankruptcy petitions. By construction of company's financial policy, the credibility of potential contractor should be taken into consideration. By evaluation of client's financial reliability it is possible to use the external information sources, e.g. public debtors registers, receivables fairs or business intelligence agencies. A valuable source of information about the debtor's equity are also court land and mortgage registers. If there is a long-term cooperation and the contract amounts to huge sums of money it is worth to ask the contractor for bank opinion about his bank account. In case of big transactions it is also advisable to ask for references. In the analysis of the credit risk it is worth to use the entrepreneur's financial statement, because it shows his financial situation. Verification of financial reliability of potential client should be a basic activity of every organisation. The ben- efit that the company gains is huge - it starts to cooperate with a verified and reliable company, which can be a business partner for the whole future. Only in this situation the entrepreneurs won't be a subject of a bankruptcy.act)(original abstract)
Twórcy
  • Krajowy Rejestr Długów - Biuro Informacji
Bibliografia
  • Bekas-Nowak M.: Windykacja należności wpraktyce. Lexis Nexis, Warszawa 2008.
  • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową wprzedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
  • Bankructwa firm w Polsce. Raport Euler Hermes
  • Kompleksowy Raport o Długach. Raport Krajowego Rejestru Długów, Wrocław 2008.
  • Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248047
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.