Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia | 534-545
Tytuł artykułu

Możliwości łączenia partnerstwa publiczno - prywatnego z funduszami unijnymi w finansowaniu projektów inwestycyjnych - wybrane aspekty prawne i ekonomiczne

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w świetle unijnych oraz polskich przepisów prawnych możliwe jest łączenie dofinansowania unijnego ze środkami pochodzącymi z sektora prywatnego w ramach PPP oraz czy istnieją ku temu sprzyjające warunki ekonomiczne. Przyjęty problem badawczy dotyczy dopuszczalności w obecnych uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych łączenia finansowania projektów inwestycyjnych w ramach formuły PPP z funduszami unijnymi. Autor stawia dwie hipotezy. Pierwsza zakłada dopuszczalność łączenia finansowania projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków pochodzących od partnera prywatnego w ramach PPP ze środkami pochodzącymi funduszy unijnych w świetle uregulowań prawnych UE. Druga hipoteza zakłada dopuszczalność łączenia finansowania projektów w ramach koncepcji PPP oraz z funduszy UE w świetle polskiego prawa krajowego. Dla rozwiązania przyjętego problemu badawczego posłużono się analizą uwarunkowań prawnych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Abadie R., Howcroft A.: Developing Public Private Partnerships in New Europe. Price WaterhouseCoopers.
 • Brzozowska K.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Commission of the European Communities, Com (2005) 569, luty 2004 r., Decyzja nr 18/204.
 • Commission of the European Communities, COM (2004) 327, kwiecień 2004 r., Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions.
 • Coulson A.: Value for Money in PFI Proposals: A Commentary on the 2004 UK Treasury Guidelines for Public Sector Comparators.
 • Davis K.: PPPs and Infrastructure Investment. Policy Forum: Financing Public Infrastructure. "The Australian Economic Review", Vol. 38, No. 4.
 • Gajewska-Jedwabny A.: Partnerstwo publiczno-prywatne. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Grygier O.: Prawdy i mity PPP. PricewaterhouseCoopers.
 • Korbus B.P., Strawiński M.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, przyjęty przez Radę Ministrów RP dnia 29.11.2006 r.
 • Liberadzki B., Mundur L.: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa-Radom 2007.
 • Moszoro M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 • Perkowski M.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki. Temida 2, Białystok 2007.
 • Raport on the Public Consultation on the Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, SEC (2005) 629, maj 2005 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 • Sobiech K.: Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęta przez Radę Ministrów RP dnia 29.11.2006 r.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2571 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U. nr 267, poz. 2251 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
 • Yescombe E.R.: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania finansowania. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Zysnarski J.: Partnerstwo publiczno-prywatne - w sferze usług komunalnych. ODDK Doradca Consultants Ltd., Gdańsk 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171248045
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.