Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17 | 475-483
Tytuł artykułu

Polityka bilansowa grupy kapitałowej - aktualne wyzwanie teorii i praktyki

Autorzy
Warianty tytułu
The Ballance Politics of the Capital Group - the Current Challenge of Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu o sukcesie gospodarczym organizacji jest informacja. W celu pozyskiwania i tworzenia odpowiedniej informacji, przedsiębiorstwa budują systemy informacyjne. Jednym z nich jest rachunkowość. Prowadzenie rachunkowości w przedsiębiorstwie regulują przepisy prawa bilansowego. Istotną częścią rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa, dostarczająca informacji ekonomicznych jednostkom z otoczenia przedsiębiorstwa, zainteresowanym jego sytuacją finansową i majątkową. Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych determinują decyzje ekonomiczne tych jednostek. Przedsiębiorstwo dysponuje instrumentami wpływania na zawartość informacyjną sprawozdań. Instrumenty te są prawami wyboru jednego z dwóch lub kilku rozwiązań danego problemu rachunkowości, dopuszczonych przepisami prawa bilansowego. Mogą to być również obszary swobodnego działania, nieznajdujące odpowiednich regulacji w prawie. Instrumenty te należą do narzędzi polityki bilansowej. Mogą być także wykorzystywane przez zarządzających do tworzenia tendencyjnie pozytywnego lub negatywnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. Większe możliwości kształtowania tego obrazu mają grupy kapitałowe. Zakres instrumentów polityki bilansowej grupy kapitałowej w stosunku do polityki bilansowej prostego przedsiębiorstwa jest szerszy o instrumenty konsolidacji i cen transferowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Factor, decisive in more and more large degree about the economic success of the organization, there is the information. Informative systems build to gain over and create the suitable information of the enterprise. Accountancy is one of them. The recipes of the ballance right regulate the leadership of accountancy in the enterprise. Financial sprawozdawczość is the essential part of accountancy, delivering economic information individuals from the surroundings of the enterprise, interested his financial and property situation. Contained information in financial sprawozdaniach determine the economic decisions of these individuals. The enterprise administers the instruments of influencing the informative content of sprawozdań. These instruments are the rights of the choice of one of two or several solutions of the given problem of accountancy, admitted the recipes of the ballance right. The areas of the free working can also be this, not finding suitable controls in almost. These instruments belong to the tools of the ballance politics. They can also be used by manageresses to creating tendencyjnie posi- tive or negative painting of the property and financial situation of the subject. The larger possibilities of formation of this painting have capital groups. The range of the instruments of the politics of ballance capital group in relation to the ballance politics of the simple enterprise is wider about the instruments of consolidation and transfer prices. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
  • Kamiński R.: Polityka bilansowa wksztaltowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001.
  • Sawicki K.: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2001.
  • Sawicki K.: Polityka rachunkowości i polityka bilansowa - teoria i praktyka. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i dziatalnosci praktycznej. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000.
  • Toborek-Mazur J., Kuchmacz J.: Rachunkowość wzarządzaniu holdingiem. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247911
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.