Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 12 | 145-157
Tytuł artykułu

Znaczenie kontroli w realizacji strategii przy wykorzystaniu Balanced Scorecard

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Control With the Use of a Balnnce Scorecard in Realization of a Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każde przedsiębiorstwo w toku działalności podejmuje decyzje gospodarcze, które dotyczą zarówno teraźniejszości jak i przyszłości. Realizacja tych decyzji sprzyja rozwojowi firmy i zwiększeniu jej efektywności. Menedżerowie muszą posiadać informacje na temat stopnia i wielkości realizacji swoich zamierzeń. Takich informacji dostarcza im szeroko pojęta funkcja kontroli i monitoringu, która powinna towarzyszyć procesowi zarządzania w sposób ciągły. W dzisiejszych czasach dynamicznego otoczenia, sukcesem przedsiębiorstwa jest dobrze sformułowana strategia. Realizacja strategii powinna opierać się na bieżącym jej monitorowaniu i kontroli. Współcześni menedżerowie zdają sobie sprawę z ważności kontroli w całym procesie zarządzania. Dobrze i sprawnie zorganizowana kontrola pozwala na dostrzeżenie odpowiednio wcześnie nieprawidłowości związanych zarówno z działalnością operacyjną jak i z realizowaną strategią, ich zweryfikowanie oraz zastosowanie poprawnych rozwiązań. Systemem, który integruje realizowaną strategię z wykorzystaniem funkcji kontroli jest strategiczna karta wyników. Zastosowanie kontroli w realizacji strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty dokonań w znacznym stopniu ułatwia proces zarządzania, co z kolei przekłada się na szybkość i trafność podejmowanych decyzji gospodarczych, od których zależy przyszłość firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
Each enterprise in the course of its operations takes economic decisions that refer both to the present as well as to the future. Realization of those decisions conduces towards development of an enterprise and increase of its effectiveness. Managers need to possess information on stage and dimension of realization of their projects. Such information is supplied to them by the widely understood control and monitoring which should constantly accompany the management process. In the today's era of dynamic environment, the carefully formulated strategy is a company's success. Realization of a strategy should be based on routine monitoring and control. Modern managers are aware of the importance of control in the whole management process. The properly and efficiently organized control, well in advance, allows observing irregularities connected to both, the operational activity as well as the realized strategy, their verification and application of correct solutions. A system that integrates a currently realized strategy with a use of the Balance Scorecard up to a great extent favors the management process which in turn translates into speed and accuracy of economic decisions being taken, on which the future of an enterprise depends. (original abstract)
Twórcy
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Bibliografia
 • Czubakowska K.: Budżetowanie w controUingu, ODiDK ,Gdańsk 2004.
 • Czubakowska K.: Kontrola zarządcza, red. T.Kiziukiewcz: Rachunkowość zarząd¬cza. Ekspert, Wrocław 2002.
 • Kapłan R.S., Norton D.P: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kuc B.R.,: Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 • Pietrzak M.: System zarządzania strategicznego bazujący na Balanced Scorecard, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2008, Nr 2.
 • Sieradzka-Widz A. Zbilansowana karta dokonań jako instrument strategicznego controllingu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, Nr 1019.
 • Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2008.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE Poznań, 2002.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz.U. Nr 102, poz.1116.
 • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25 września 198r tekst jednolity,. Dz.U. Nr 76, poz. 694z poź. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247787
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.