Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 137-169
Tytuł artykułu

Polska a bałtycka koncepcja polityki integracyjnej w Regionie Morza Bałtyckiego na początku XX i XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Poland and the Baltic Concept of Integration Policy in the Baltic Sea Region at the Beginning of the Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem ogólnym niniejszego opracowania jest przedstawienie wielości historycznych i współczesnych form współpracy w regionie, a także nieudanych inicjatyw ze strony tych państw oraz określenie znaczenia wybranych rodzajów współpracy Polski i państw bałtyckich w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB). Ze względu na różne okresy historyczne opracowanie jest podzielone na dwie części. W pierwszej części zostanie omówiona uzyskana niepodległość i samodzielne próby inicjacji procesu integracyjnego, proponowanego przez państwa bałtyckie i Polskę. W drugiej części opracowania zostaną przedstawione poszczególne inicjatywy integracyjne wymienionych państw w RMB od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku po stan obecny. (fragment tekstu)
EN
In order to realize the meaning of the major historical events and the essence of contemporary initiatives in the context of the Baltic Sea Region (BSR), this paper identifies the following issues: efforts of the Polish diplomacy to create a stable form of political and military cooperation in the subregion of the Baltic Sea and Eastern European region in the interwar period; not a successful attempt to integrate The Triple Baltic Entente by the Baltic States (Lithuania, Latvia and Estonia); presentation of the factors that determine the effective and successful partnerships emerging in the BSR in the early twenty-first century, with particular emphasis on the initiatives taken by Poland and Baltic states; efforts of Poland and the Baltic states to jointly cope with the formation of "unity of brotherhood" in BSR. Last but least, the article presents an analysis of the Polish foreign policy at the beginning of the century and the general directives for the newly established Baltic countries (Lithuania, Latvia and Estonia). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137-169
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
Bibliografia
 • Bačiulis A., Kuriasi bendras Baltijos regionas, "Respublika" z 17 kwietnia 1996 r.
 • Błaszczyk G., Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności, Poznań 1998.
 • Budecki Z., Stosunki polsko-litewskie po wojnie światowej 1914-1928, Warszawa 1928.
 • Budvytienė G., Baltijos Asamblėja patvirtino trijų Baltijos valstybių vienybės svarbą, "Kauno Diena", Kowno z 10 sierpnia 1996 r.
 • Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2007.
 • Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.
 • Dośpiał-Borysiak K., Polityka Szwecji i Finlandii w regionie Morza Bałtyckiego, Łódź-Toruń 2007.
 • Eidinantas A., Lithuania in European Politics. The years of the first Republic, 1918-1940, Vilnius 2004.
 • Firewicz A., Litwa po raz drugi, Toruń 2001.
 • Gaigalaite A., Stasio Lozoraičio politine veikla, w: Lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918-1940, Kaunas 1999.
 • Gójska-Gdula G., Udział Polski we współpracy bałtyckiej, w: B. Wizimirska (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa 2001.
 • Imbrasas A., Įkurta Baltijos Asamblėja, "Vilniaus laikraštis" 1991, nr 41.
 • Jaanson K., Soldiers of fortune: Swedish and Danish volunteers in the Estonian civil war, 1918-1920, Tallinn 1988.
 • Jaanson K., The Baltic Sea Region in International Relations of the Twentieth Century: the Seminal Nature of the Interwar Period, "Journal of the Baltic Studies" 2001, t. XXXII, nr 3.
 • Jankowiak M., Integracja Bałtycka, http://www.baltic-ukraine.com/pl/index.php/post/172 (20.06.2010).
 • Kamiński M.K., Zacharias M.J., W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1993.
 • Kaslas B.J., The Baltic Nations - The Quest for Regional Integration and Political Liberty: Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, Poland, Pittson 1976.
 • Kiaupa Z., Maesalu A., Pajur A., Straube D., The History of the Baltic Countries, Tallinn 2002.
 • Kloczkowski J., Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, Kraków 2008.
 • Kornat M., Polityka równowagi 1934-1939. Polska między wschodem a zachodem, Kraków 2008.
 • Krikštopaitis J., Rimaitė A., Saugi valstybė: idėja ir tikrovė, Vilnius 2004.
 • Kutrzeba S., Nasza polityka zagraniczna, Kraków 1923.
 • Landsbergis V., Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko V. Landsbergio kalba, Vilnius 1999 m. gegužės 29d., na stronie Sejmu Republiki Litewskiej: www.lrs.lt/baltasm (19.07.2004).
 • Laurinavičius Č., Baltijos valstybių geopolitikos bruožai: XX amžius, Vilnius 2005.
 • Lehti M., Baltoscandia as a National Construction, w: K. Hovi (red.), Relations between the Nordic Countries and the Baltic Nations in the XX Century, Tartu 1998.
 • Lubelski J., Związek Bałtycki i Trzecia Europa. Koncepcje reorganizacji Europy Środkowej w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, "Nowa Europa" 2010, nr 1/9.
 • Łossowski P.(red.), Leczyk M., Łossowski P., Materski W., Michowicz W., Skrzypek A. (oprac.), Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918-1939, Warszawa 1995.
 • Łossowski P., Kraje bałtyckie w latach przełomu 1934-1944, Warszawa 2005.
 • Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985.
 • Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.
 • Łossowski P., Problem wileński w świetle prawa międzynarodowego. Uwagi polemiczne, "Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" 1995, t. 30, s. 113-122.
 • Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie w latach 1921-1939, w: Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939, Wrocław 1977, s. 133-176.
 • Łossowski P.: Stosunki polsko-litewskie 1921-1939, Warszawa 1997.
 • Łukasik-Duszyńska M., Brytyjskie poselstwo donosi. Posłowie brytyjscy wobec stosunków Polski z państwami bałtyckimi w latach 1920-1926, Warszawa 2008.
 • Mackiewicz S. (Cat), Historia Polski, Londyn 1941.
 • Makowski J., Kwestia litewska. Studium prawne, Warszawa 1929.
 • Navickas K., TSRS vaidmuo, gigant Lietuva nuo imperialistines agresijos 1920-1940 metais, Vilnius 1966.
 • Ognik H., Rada Państw Morza Bałtyckiego, w: Europejskie struktury współpracy. Informator, Warszawa 2004.
 • Okulewicz P., Koncepcja "Międzymorza" w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926, Poznań 2001.
 • Palmowski T., Rola regionów transgranicznych w procesie integracji Europy Bałtyckiej, Gdańsk 2000.
 • Rebas H., Barriers to Baltic cooperation, w: T. Jundzis, The Baltic States at historical crossroads, Riga 1998.
 • Runiewicz M., Konkurencyjność przemysłowa państw nadbałtyckich: wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na specjalizację handlową na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, w: Rozwój gospodarczy: teoria i praktyka (Development of Economy: Theory and Practice), Wilno 2005.
 • Runiewicz M., Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich, Warszawa 2006.
 • Runiewicz M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na konkurencyjność eksportu przedsiębiorstw oraz sektorów: przypadek państw nadbałtyckich, Zagrzeb 2005.
 • Runiewicz-Jasińska R., Problemy mniejszości narodowych (na przykładzie mniejszości polskiej) w suwerennych państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) w latach 1991-2001, w: Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, Poznań 2003.
 • Runiewicz-Jasińska R., Przemiany polityczne na Litwie po 1990 roku, w: G. Radomski, K. Kalinowska (red.), Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze, Toruń 2003, s. 111-123.
 • Runiewicz-Jasińska R., Transformacja postkomunistycznych państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) w świetle międzynarodowych procesów politycznych w latach 1991-2004, "Athenaenum" Toruń 2007, nr 18, s. 163-176.
 • Skrzypek A., Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919-1925, Warszawa 1972.
 • Szacawa D., Zaangażowanie państw bałtyckich w działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego, Warszawa 2011.
 • V. Żalys, Del karinio bendradarbiavimo Baltijas Antantes sistemoje (1939-1940), w: Lietuvos istorijos metraśtis 1988 metai, Vilnius 1989.
 • Vilpišauskas R., Integracija Europoje: Baltijos Šalys ir Europos Sąjunga, Vilnius 2001.
 • Visockas G., Trys dienos Rygoje, "Lietuvos aidas" z 28 stycznia 1992 r.
 • Vitkus G., Diplomatinė aporija: tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva, Vilnius 2006.
 • Wajer P., Litwa i sprawy polsko litewskie na łamach "Dziennika Poznańskiego" w latach 1918-1920, w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 2, Poznań 1995, s. 83-94.
 • Wielhorski W., Litwa współczesna, Warszawa 1938; Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów, Londyn 1947.
 • Wizimirska B. (red.), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, Warszawa 1998.
 • Wywiad z Normanem Daivisem (rozmawiał K. Burnetko), Trzy Europy, "Gazeta Wyborcza" z 4 maja 1992 r.
 • Žalimas D., Lietuva ir Baltijos jūros regioninės organizacijos, w: Lietuva ir tarptautinės organizacijos, Kaunas 1998.
 • Zygierewicz A., Związek Miast Bałtyckich, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.