Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17 | 183-193
Tytuł artykułu

Problemy identyfikacji i wyceny know-how

Autorzy
Warianty tytułu
Know-How Identification and Valuation Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Know-how to składnik aktywów, który nie posiada postaci materialnej. Obejmuje wiedzę i doświadczenia o charakterze poufnym. Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości know-how stanowi składnik wartości niematerialnych i prawnych. Ze względu na niematerialny charakter, w praktyce istnieją duże problemy z określeniem zakresu know-how, jego identyfikacji i wyceny. Problemy te powodują, że firmy nie zawsze ujawniają ten składnik w sprawozdaniu finansowym, co skutkuje obniżeniem wartości bilansowej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Know-how is the part of assets which is non-material. It covers knowledge and experience of confidential nature. According to the International Accounting Standards and the Accounting Act, know-how constitutes non-material and legal values. In practice, due to its non-material nature, there are significant problems with defining the scope of know-how, its identification and valuation. These problems cause companies to not always reveal this particular component in a financial statement, which in turn results in diminishing the company's balance sheet value.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Dźwigała G.: Opodatkowanie know-how. "Przegląd Podatkowy" 2004, nr 2.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Michewicz P.: Know-how przedsiębiorstwa, http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzaniep/artykul/ 52,0,364340.html?p=mf.
 • Radawiecka E.: Koszty zakończonych prac rozwojowych w prawie bilansowym i międzynarodowych standardach rachunkowości. Zeszyty Naukowe nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • Radawiecka E.: Methods of brand value valuation. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 12, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
 • Radawiecka E.: Wartości niematerialne i prawne. W: M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka: Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Difin, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii, DzU L 123/11 z27.4.2004, art. 1, ust. 1, pkt i.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002, nr 137, poz. 1152.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE z 29.11.2008 r.
 • Sokołowska-Kulas I., Wojciszke J.: Jak wyceniać know-how. "Rzeczpospolita" z 8.01.2008 r.
 • Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity, DzU 2003, nr 153, poz. 1503.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU 1964, nr 16 poz. 93.
 • Ustawa z24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, DzU 2002, nr 76, poz. 694 zpóźn. zm.
 • Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych iprawnych. PWE, Warszawa 2008.
 • Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe ipodatkowe. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Ziętowska I., Krzeszowski W.D. : Pojęcie know-how w regulacjach prawnych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej. Red. B. Micherda. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247605
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.