Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 1, cz. 3 | 547-556
Tytuł artykułu

Młodość czy doświadczenie - dylematy pracodawców w procesie rekrutacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Youth or Experience - the Dilemmas of Employers in the Recruitment Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważając atuty i ryzyko zatrudnienia osób w różnym wieku dochodzimy do konkluzji, że proces rekrutacji to nic innego jak swoista analiza SWOT, w której w pierwszym etapie zestawione zostają ze sobą silne i słabe strony każdego kandydata do pracy a także możliwości i zagrożenia płynące z jego zatrudnienia a następnie wybrana zostaje osoba, która z punktu widzenia przedsiębiorstwa najlepiej pasuje, bądź najmniej nie pasuje na określone stanowisko. Zadaniem pracodawców jest efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, tak żeby w efekcie można było skutecznie realizować cele i zadania. Istotą takiego zarządzania jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy i zaangażowania starszego pokolenia jak również szybkości uczenia się, kreatywności i umiejętności czy kompetencji cyfrowych uznawanych za domenę młodszych pracowników. Doświadczenie pokazuje, że rezygnując z pracowników o długoletnim stażu pracy, pracodawca zamyka młodym możliwość uczenia się od praktyków, czerpania z ich doświadczenia a co więcej na siebie bierze ciężar doszkalania i przystosowywania nowych pracowników do warunków pracy w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony nie decydując się na pracowników młodych, przedsiębiorca pozbawia się dostępu do nowoczesnych i twórczych rozwiązań. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się tu być koncepcja flexicurity, która jest nie tylko próbą pogodzenia bezpieczeństwa i elastyczności ale też pokazuje, że należy oderwać się od stereotypowego zestawiania cech pracowników z ich wiekiem. Nie należy zatem przeceniać roli wieku i na tym kryterium budować swoje oczekiwania co do właściwości pracowników i sposobów ich funkcjonowania w miejscu pracy. Życie pokazuje bowiem, że to z jakim pracownikiem mamy do czynienia to często nie kwestia wieku, ale takich czynników jak np.: osobowość, temperament, motywacja. (abstrakt oryginalny)
EN
Taking into consideration advantages and disadvantages of employing people of different age we come to the conclusion that the recruitment process is nothing else but a peculiar SWOT analysis, in which at the first stage strong and weak points of each of a potential employee as well as opportunities and threats resulting from their employment are put together and then the person who fits the best or the person who does not fit the least is chosen for a particular post. The task of employers is effective management of a company so that it can as a result effectively realise its goals and tasks. The essence of such a management is using experience, knowledge and commitment of older generation as well as speed of learning, creativity and digital skills or competences, which are seen as the domain of younger employees. Experience shows that resigning from long term senior workers, employer deprives the young of possibility to learn from practitioners, to dwell on their experience and what is more he takes upon himself the burden of on-the-job training and adjustment of new workers to the conditions of work in the company. From the other side, not taking on young workers, the employer loses the access to modern and creative solutions. The interesting solution there seems to be the concept of flexicurity, which is not only a trial to unite security and flexibility but also shows that one must get away from the stereotype of juxtaposion of features of employees with their age. One must not then overestimate the role of age and build his/her expectations towards employee characteristics and ways of their functioning at the workplace on that criterion. Life shows that what kind of employee we deal with is not often the question of age but such factors as e.g. personality, temper, motivation. (original abstract)
Rocznik
Strony
547-556
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Dąbrowski K. (1996), Trud istnienia, Wydawnictwo Antyk, Komorów.
  • Fandrejewska A. (2011), Rynek pracy w 2012: zapaści nie będzie. Rzeczpospolita 30.12.2011.
  • http://praca.wm.pl/39966,Czy-mlody-czy-stary-klopot-ze-znalezieniem-pracy-ten-sam.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247515
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.