Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach | 17-39
Tytuł artykułu

Nurt krytyczny w teorii public relations. Nowe koncepcje teoretyczne czy tylko kontestowanie dotychczasowych podejść badawczych, modeli i wzorców działania

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W nastawieniu krytycznym wobec PR trzeba odróżnić dwa okresy wyrosłe z odmiennych perspektyw badawczych: znany niemal od początków PR, wyrosły w decydującym stopniu z obserwacji praktyki PR i tzw. badań instrumentalnych i trwający do dziś zarówno w krajach znajdujących się w początkowym etapie rozwoju PR, jak też w krajach intensywnego wykorzystania PR (głównie przez wielki biznes) - model asymetrycznej, profesjonalnej komunikacji, reprezentującej siłę wpływu i propagandę w interesie korporacji oraz zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych nowy nurt tzw. krytycznej refleksji naukowej nad dotychczas wypracowanymi zasadami, modelami/wzorcami działania, przyczynkami do teorii, znajdującymi się w głównym nurcie bibliografii tematu, głównie rodem z USA. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Kuhn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. PWN, Warszawa 1968.
 • Merten K: Begriff und Funktion von Public Relations. "Public Relations Magazine" 1992, No. 23, Vol. 11.
 • Stauber J.C., Rampton S.: Toxic Sludge is Good for You: Lies, Damm Lies, and Public Relations Industry. Common Courage Press, Monroe 1995.
 • Karlberg M.: Remembering the Public in Public Relations Research: fromTheoretical to Operational Symmetry. "Journal of Public Relations Research" 1996, No. 8.
 • Simpson C.J.: Science of coercion: Communications Research and Psychological Warfare, 1945-1960. Oxford University Press, New York 1996.
 • Pieczka M.: Public Relations as Negotiation. An Issue Development Perspective. "Journal of Public Relations Research" 1996, No. 8.
 • Pieczka M.: Public Relations and Propaganda: conceptual issues, methodological problems, and public relations discourse. W: Public Relations: critical debates and contemporary practice. Red. J. L'Etang, M. Pieczka. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New York 1996.
 • L'Etang J.: Critical Public Relations: Some reflection. "Public Relations Review" 2005, No. 31/4.
 • Murphy P.: The Limits of Symmetry: A Game Theory Approach to Symmetric and Asymmetric Public Relations. W: "Public Relations Research Annual" 1991, Vol. 3.
 • Murphy P.: Game Theory: A new paradigm for the public relations process. W: C. Botan, V. Hazleton: Public relations theory. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1989.
 • Roper J.: Symmetrical Communications: excellence public relations or a strategy for hegemony. "Journal of Public Relations Research" 2005, No. 1.
 • Toth E.L.: Remembering the Public in Public Relations Research. From Theoretical to Operational Symmetry. "Journal of Public Relations Research" 1996, No. 8.
 • Barlik J.: Najnowsze tendencje w amerykańskich badaniach public relations {przegląd literatury). "Studia Medioznawcze" 2002, nr 3.
 • Grunig J., Repper F.: The future of excellence In public relations and communications management. Challenges for the Next Generation. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1992.
 • Plowman K: Conflict, strategie management, and public relations. "Public Relations Review" 2005, No. 31.
 • Dozier D.M., Tauzen M.: Liberating the Intellectual Domain From the Practise Public Relations, Activism and the Role of the Scholar. "Journal of Public Relations Research" 2000, No. 12.
 • Berger B.K.: Power over, Power with, and Power to relations: critical reflections on public relations the dominant coalition and activism. "Journal of Public Relations Research" 2005, No. 17.
 • Freeman R.E., Reed D.L.: Stockholders and Stakeholders. A New Perspective on Corporate Governance. "California Management Review" 1983, No. 3.
 • Laplume A.O., Sonpar K., Litz R.A.: Stakeholder Theory: reviewing a Theory That Moves Us. "Journal of Management" 2008, No. 34(6).
 • Garbicz M.: Dlaczego ekonomista nie jest oczarowany koncepcją interesariuszy. W: O nowy lad gospodarczy w Polsce. Red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski. SGH, Warszawa 2008.
 • Radcliffe-Brown A.R.: On the Concept of Function in Social Science. W: Structure and Funcion in Primitive Society. The Free Press of Glencoe 1952.
 • Zerfass A.: Kommunikations-Controlling: Methoden zur Steuerung und Kontrolle der Unternehmunskommunikation. W : Untemehmengskommunikations. Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmunsfiihrung. Red. B. Schmidt, A.Lyczek. Gabler, Wiesbaden 2006.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D.: Rozwój teorii organizacji. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Boulding K.E.: General System Theory: The Skeleton of a Science. "Management Science" 1956, Vol. 2/3.
 • Leavitt H.J.: Applied organizational change in industry: structural and humanistic approach. W: Handbook of Organization. Red. R.J.G. March. McNally and Co., Chicago 1965.
 • Long L.W., Hazleton V.: The process of public relations. A model of Public Relations. "Management Science" 1956, No. 18.
 • Pavlik J.V.: Public Relations: What Research Tells Us. Sage, Beverly Hills 1987.
 • Berger P., Luckman T.: Społeczne konstruowanie rzeczywistości. PIW, Warszawa 1983.
 • Scott W.R.: Organisations. Rational, Natural and Open System. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1987.
 • Deetz S.: Transforming, Communication, Transforming Business. Building Responsive and Responsive Workplace. Hampton, Cresskill 1995.
 • Clarkson M.: A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating corporate social Performance. "Academy of Mnagement Review" 1995, No. 20.
 • Littlejohn S.W., Foss K.A.: The Encyclopedia of Communications Theory. CA Sage Publications, Newbury Park 2009.
 • Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora, Toruń 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.