Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 36 | 75-90
Tytuł artykułu

Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez rynek NewConnect

Warianty tytułu
Financing Innovative Entrepreneurships by NewConnect- Alternative Stock Exchange Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek NewConnect powstał w 2007 roku jako sposób finansowania innowacyjnych przedsięwzięć spółek o relatywnie krótkiej historii działalności, ale charakteryzujących się wysokim potencjałem szybkiego wzrostu w przyszłości. Rynek ten działa przy warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jako alternatywny system obrotu. Jest to rynek zorganizowany ale nieregulowany. Podczas swojego krótkiego istnienia z tego rodzaju finansowania skorzystało ponad 120 spółek. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny działalności rynku NewConnect od dnia debiutu do kwietnia 2010 r. Ponadto zamierzeniem autora jest chęć wywołania dyskusji na temat miejsca jakie zajmuje alternatywny system obrotu w obecnym stanie polskiej gospodarki. Poniższy referat został oparty o artykuły naukowe zawarte w literaturze, statystyki rynku oraz wywiady z prezesami spółek rynku NewConnect. (abstrakt oryginalny)
EN
NewConnect - Alternative Stock Exchange Market was established in 2007 as a method of financing innovative enterprises with relatively short economical history but still having great potential of fast development. Market is taking place as a part of Warsaw Stock Exchange as an Alternative Stock Exchange market which is organized but not regulated. During its first years of existence, proposed method of innovation financing was used by over 120 cotmpanies. Article is trying to give note and analysis of NewConnect Stock Exchange Market existence from the beginning till April 2010. Moreover author is willing to start the discussson about the place which is taken by Alternative Stock Exchange Market in Polish economy. Article is based on scientific articles, market statistical data and interviews with CEO of companies listed on NewConnect - Alternative Stock Exchange Market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Panfil M, (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, War­szawa 2008.
 • Adamska M. (red.), Droga na giełdę, BDO, Warszawa 2008.
 • Antkiewicz S., Kalinowski M. (red.), Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Szablewski A. (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.
 • Pruchnicka-Grabias I., Szelągowska A. (red.), Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Nawrot W., Finansowanie firm na rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Malik P., Z NewConnect na rynek regulowany, Gazeta Bankowa nr 4/2009.
 • Aspadarec W., NewConnect, w: Tarczyński W., Zarzecki D., Finanse 2009 - Teoria i prak­tyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szczecin 2009.
 • Kaszuba S,, Przejście z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Tarczyński W., Zarzecki D., Finanse 2009- Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 550, Eko­nomiczne Problemy Usług nr 40, Szczecin 2009.
 • Kaszuba S., Wpływ globalnego kryzysu finansowego na przedsiębiorstwa rynku NewConnect w: Pawłowicz L., Czerwińska M. (red.) Społeczno -ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 • Goździewska A., Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w: An­tonowicz P. (red.) Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przed­siębiorstw, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uni­wersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 • Raporty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne rynku NewConnect, http://www. newconnect.pl, z dnia 25.05.2010 r.
 • Wiśniewski Andrzej, Marketing. Istota marketingu, WSiP, Warszawa 1994.
 • Przewodnik dla emitentów, s. 4, http://www.newconnect.pl, z dnia 25.04.2010 r.
 • Strona główna rynku NewConnect, http://www.newconnect.pl, z dnia 25.04.2010 r.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami).
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, http://www.newconnect.pl, z dnia 20.05.2010 r.
 • Raport z badania innowacyjności emitentów na rynku NewConnect, lipiec 2009, http://www. newconnect.pl, z dnia 25.05.2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.