Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 5 | 47-58
Tytuł artykułu

Zaufanie w relacji przedsiębiorcy do doradcy podatkowego

Warianty tytułu
Trust in Relations of Enterpreneurs and Tax Advisors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba udowodnienia tezy, że relacja pomiędzy współczesnym przedsiębiorcą a doradcą podatkowym, jako przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, jest oparta na zaufaniu. W pierwszej części przedstawiono teoretyczne rozważania na temat samego zaufania. Następnie zbadano jakie znaczenia kryją się pod nazwami: "zaufanie publiczne" i "zawód zaufania publicznego". Oba terminy nie zostały dotąd określone w polskim porządku prawnym. W kolejnej części opisano zawody zaufania publicznego w Polsce. Wreszcie podjęto rozważania czy doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Za podstawę analizy przyjęto wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Na koniec dokonano podsumowania, przedstawiając praktyczne aspekty profesjonalnej relacji pomiędzy przedsiębiorcami a doradcami podatkowymi w aspekcie wzajemnego zaufania. Zaufanie to wydaje się być nieodzownym elementem relacji przedsiębiorca - doradca podatkowy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to substantiate the argument that the relationship between contemporary entrepreneur and the tax adviser, as a representative of the profession of public trust is based precisely on trust. The first part presents a theoretical discussion about the trust itself. Next, the real meaning of: "public confidence" and "the profession of public trust", is being introduced and explained. Both terms have not yet been defined in the Polish legal system. The next section describes the professions of public trust in Poland. Finally, the analysis has been made whether tax advisor is a profession of public trust. The analysis had been based on judgments of the Constitutional Court. In the end the article summarizes the practical aspects of professional relationships between entrepreneurs and tax advisers in terms of mutual trust. So, trust seems to be an essential component of a relationship: entrepreneur - tax advisor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47-58
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu., Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007.
 • 2. Mariański A. (red ), Dutkiewicz В., Kubiak S., Kwietko-Bębnowski M., Miłek T., Nykiel W., Sadocha S" Stanek A., Strzelec D" Szczygieł D" Szymik Z.M., Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Seria Komentarze ABC, Warszawa 2010.
 • 3. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie IV, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2002, LEX - komentarz do art. 17.
 • 4. Sarnecki P., Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie adwokatury, w: L. Garlicki (red ), Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2000, Liber.
 • 5. Sztompka P., Zaufanie fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • 1. Zasady etyki doradców podatkowych (tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające w z uchwały nr 749/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 г., uchwały nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. oraz uchwały nr 1/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 stycznia 2011 r. - http://www.krdp.pl/strona.php/1032_zasady_etyki.html).
 • 2. Ustawa zdnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz. U. 2011, nr41, poz. 213-t.j ).
 • 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 4. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009, nr 205, poz.1585j.t. ze zm.).
 • 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998, nr 144, poz. 930 ze zm.).
 • 6. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm ).
 • 7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010, nr 82, poz. 537 ze zm ).
 • 8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 г., sygn. SK 20/00, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 29.
 • 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 г., sygn. P 21/02, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 9.
 • 10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 roku, sygnatura akt К 42/05 (Dz. U. 2007, nr 98, poz. 656).
 • 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 г., sygn. К 41/05, OTK ZU nr 72/7/A/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.