Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 | 29-41
Tytuł artykułu

Działalność organizacji pozarządowych

Warianty tytułu
Activity of Non-governmental Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia możliwości w zakresie podejmowania działalności ekonomicznej przez organizacje trzeciego sektora, motywy i obszary jej wykonywania w latach 2008-2010. Jego celem jest wskazanie źródeł finansowania organizacji pozarządowych oraz zbadanie wpływu aktywności ekonomicznej organizacji pozarządowych na strukturę finansowania ich działalności. Porównuje wyniki badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z wynikami własnych badań ankietowych (przeprowadzonych w 2011r na losowo wybranej grupie 106 organizacji pozarządowych). Główne wyniki badań własnych: badane organizacje (1/5 respondentów) podejmowały działalność ekonomiczną w zakresie działalności szkoleniowej, organizacji i obsługi imprez oraz działalności wydawniczej;przeszło potowa organizacji pozarządowych prowadzących wyłącznie działalność statutową finansuje swoje działania z darowizn i składek członkowskich, podczas gdy prowadzące działalność gospodarczą - z dochodów z tej działalności, darowizn od osób fizycznych i ze źródeł samorządowych;w źródłach finansowania organizacji prowadzących działalność gospodarczą dominują dochody z tej działalności - dla 38% organizacji prowadzących działalność gospodarczą dochody z tego źródła stanowią główne źródło finansowania;podejmowanie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe przyczyniło się do zmniejszenia roli składek członkowskich w finansowaniu ich działalności statutowej. Choć przedstawione wyniki badań własnych wskazują na znaczącą rolę środków pochodzących z działalności gospodarczej w finansach organizacji pozarządowych podejmujących taką działalność, to - ze względu na zbyt małą próbę badawczą - nie można stwierdzić, że podejmowanie działalności gospodarczej przez organizacje trzeciego sektora mogłoby przyczynić się do istotnego wsparcia ich statutowej działalności z tego źródła. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents possibilities of undertaking economic activities by third-sector organizations, motives behind and areas of carrying out those activities from 2008 to 2010. Its aim is to indicate financing sources of non-governmental organizations and examine the impact of economic activities of non-governmental organizations on the financing structure of their activities. It compares results of studies by Stowarzyszenie Klon/Jawor with results of own questionnaire surveys (conducted on a randomly selected group of 106 non-governmental organizations in 2011). Main results of own research: studied organizations (one-fifth of respondents) undertook economic activities related to training, organization and servicing of events and publishing;more than a half of non-governmental organizations performing solely their statutory operations finance their activities from donations and membership fees, while those conducting economic activities - from revenues from those activities, donations from individuals and local government sources;revenues from economic activities predominate among financing sources of organizations carrying out those activities - for 38% of organizations that conduct economic activities revenues from that source constitute the major source of financing;undertaking economic activities by non-governmental organizations contributed to reducing the role played by membership fees in the financing of their statutory activities. Although the presented results of own research indicate an important role of resources generated by economic activities in financing non-governmental organizations that undertake such activities, it is impossible to state, due to the fact that the studied group was too small, that economic activities undertaken by third-sector organizations could contribute to significant financial support of their statutory activities from that source. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29-41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • 1. Bajraszewska К., Zawolski A, Wybrane zagadnienia gospodarcze. Poradnik dla NGO, Wyd. Fundacja "Jesteśmy Aktywni", Warszawa 2008.
 • 2. Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • 3. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 • 4. Herbst J., Przewłocka J. (red ), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 • 5. Jarosiński A., Kuczmierowska L. , Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych, Fundacja Rozwoju Społecześńtwa Obywatelskiego, Warszawa 2007.
 • 6. Kałuska M., Boczeń J. (red) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998.
 • 7. Wygnański J.J., Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Wyd. Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008, Warszawa 2008.
 • 8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2009 г., nr 18 poz. 97 z późn.zm.).
 • 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 г., nr 28, poz. 146 z późn.zm ).
 • 10. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. 1984 г., nr21 poz. 97 z późn.zm.).
 • 11. Ustawa z dnia kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 г., nr 20, poz. 104, Dz.U. z 2001 г., nr 79, poz. 855, Dz.U. z 2003 г., nr 96, poz. 876, Dz.U. z 2004 г., nr 102, poz. 1055).
 • 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. nr 96 poz. 873).
 • 13. www.osektorze.ngo.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236715
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.