PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1(4) | 117-133
Tytuł artykułu

Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Capital, taxes and the essence of corporate finance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zdefiniowania kapitału i podatku w istocie finansów przedsiębiorstw wskazując na związki między tymi kategoriami. Wskazano, na odmienność tych definicji od powszechnie przyjętych w literaturze przedmiotu. Rozważania przeprowadzono na tle istotnych tez teorii ekonomii i finansów i zmian w nich zachodzących. Bez kapitału nie ma przedsiębiorstwa, a bez podatków teoria kapitału jest oderwana od rzeczywistości, w której pracują przedsiębiorstwa. (abstrakt ze strony domowej wydawcy)
EN
In the firm there are two things that are certain: capital and taxes. As the consequence of this fact the Author of the article attempts to define the capital and the tax in the aspect of the essence of corporate finance indicating the relationship between these categories. There was proved that these definitions differ from definitions that are generally accepted in literature. The analysis was conducted on the basis of theory of economy, theory of finance and changes of these theories. Without capital there is no company and without the taxes the theory of capital is quixotic. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
117-133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ackoff R. L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgótka-Medek M.: Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd 5, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Brzeziński B., Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, [w:] Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, red. Mastalski R., Wrocław 2001.
 • Colemen J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of sociology" 1988, Vol. 94.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutski, Łódź 1948.
 • Dobija M., Dobro ukryte w wolnorynkowej gospodarce towarowo-pieniężnej, [w:] Oblicza dobra, sympozja 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Dobija M., Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. Sojak S.. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Encyklopedia biznesu, red. Pomykało W., Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Famulska T., Sprawiedliwość podatkowa, Przegląd podatkowy 1996, nr 5.
 • Fisher I.: The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906.
 • Frydman R., Goldberg M.D.: Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk, Princeton University Press, 2007.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe. LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Hollis M., Nell E.J., Rational Economic Man. A Philosophical Critique of Neoclassical Economics, Cambridge 1975.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Iyer S., Kitson M., Toh B., Social Capital, Economic Growth and Regional Development, "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 8.
 • Kostro K., Aktualny stan badań nad kapitałem społecznym w Polsce, w: Studia Ekonomiczne 1-2 (XLVIII-XLIX), Instytut Nauko Ekonomicznych PAN, Warszawa 2006.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Zarys metodologii ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999,
 • Lizak D., Zasobowy charakter kapitału społecznego organizacji, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2.
 • Marsden K., Links Between Taxes and Economics Growth; Same Empirical Evi-dense. Washington 1983.
 • Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw jako niedostosowanie do przyszłości (Analiza w kontekście funkcjonowania sądów gospodarczych), [w:] Finanse 2009 - Teoria I praktyka, red. Bielawska A., Dorozik L., Iwin-Garzyńska J.. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, nr 549.
 • Orłowski T., Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1998.
 • Penc J., Leksykon Biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Rybarski R., Nauka o skarbowości. Warszawa 1935.
 • Rabushka A., Tax Policy and Economic Growth in Advanced Developing Nations U.S. Agency for International Development 1987.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz W., Instytucjonalizm o zarządzaniu: Nobliści z ekonomii w roku 2009, "Ekonomista" 2010, nr 4.
 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. Świderska G.K., Więcława W., Difin, Warszawa 2009.
 • Swatler L., Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki., w: Prace z zakresu finansów, ZN AE w Krakowie, Kraków 1985.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171230785
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.