Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 317-335
Tytuł artykułu

Bezrobocie strukturalne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w warunkach zmian koniunkturalnych

Autorzy
Warianty tytułu
Influence of Business Cycle Fluctuations on Structural Unemployment : the Case of Labour Market in Poland and in the United States of America
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W klasycznej i neoklasycznej myśli ekonomicznej można się spotkać z poglądem, że wahania koniunktury mogą być jedną z przyczyn bezrobocia, które może mieć charakter jedynie przejściowy. W artykule została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy wahania koniunkturalne mają wpływ na strukturalne niedopasowania na rynku pracy (i to w ich wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym) traktowane często jako niewrażliwe na wahania koniunktury. W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono analizę teoretyczną (na gruncie neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa) oraz analizę ekonometryczną (testy przyczynowości w sensie Grangera), wykorzystując dane rynku pracy w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Rynek Stanów Zjednoczonych został potraktowany jako układ odniesienia ze względu na jego dużą elastyczność, będącą konsekwencją ładu instytucjonalnego opartego na ideach liberalizmu i dorobku klasycznej myśli ekonomicznej. Rezultaty przeprowadzonych analiz skłaniają do wyprowadzenia wniosku o istotnym wpływie wahań koniunktury na strukturalne niedopasowania w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym na obu analizowanych rynkach pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Classical and neoclassical economic thought identified business cycle fluctuations as one of the possible causes of unemployment, which may have an only temporary character. In this article an attempt is made to answer the question whether business cycle fluctuations also influence structural mismatches on the labour market in terms of qualifications and occupations (usually treated as insensitive towards business cycle fluctuations), characteristic of the Polish labour market under transition. In consequence a theoretical analysis has been made (basing on the neoclassical theories of entrepreneurship) and an econometric analysis (the Granger causality tests) basing on data for the labour market in Poland and the labour market in the United States of America, which was treated as a frame of reference due to its elasticity - a consequence of institutional order built on the ideas of liberalism and achievements of the classical school of economics. The results of conducted analyses suggest a significant influence of the business cycle fluctuations on structural mismatches in terms of qualifications and occupations on the analyzed labour markets. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
317-335
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Backhouse, R.E., 1997, Book Reviews: Labor and Demographic Economics, Journal of Economic Literature, vol. 35, no. 4, s. 2075-2076.
 • Balicki, W., Ptaszyńska, B., 2003, Strukturalne bezrobocie transformacyjne, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 37-50.
 • Ball, L., 2009, Hysteresis in Unemployment: Old and New Evidence, NBER Working Paper Series, no. 14818, s. 22-23.
 • Bosworth, D., Dawkins, P., Stromback, T., 1996, The Economics of the Labour Market, Longman, Harlow.
 • CEIC Data [online] http://www.ceicdata.com/ [dostęp: 29.10.2011].
 • Charemza, W., Deadman, D.F., 1997, Nowa ekonometria, tłum. E.M. Syczewska, PWE, Warszawa.
 • Dickens, W.T., 2011, Has the Recession Increased the NAIRU? [online] http://www.brookings.edu/papers/2011/0629 recessionnairudickens.aspx [dostęp: 30.10.2011].
 • Eichengreen, B., 1985, Review of book: Economics of Unemployment: An Historical Perspective by Mark Casson, Económica, New Series, vol. 52, no. 205, s. 124-126.
 • Freeman, R.B., 2007, America Works: The Exceptional U.S. Labor Market, Russell Sage Foundation, New York.
 • Gianella, C, Koske, I, Rusticelli, E., Chatal, O., 2008, What Drives the NAIRU? Evidence from a Panel of OECD Countries, OECD Economics Department Working Paper, no. 649.
 • Góra, M., 2005, Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, Ekonomista, nr 1, s. 27-47.
 • Guichard, S., Rusticelli, E., 2010, Assessing the Impact of the Financial Crisis on Structural Unemployment in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, no. 767.
 • GUS, 1996, Produkt krajowy brutto według kwartałów (I kwartał 1992 - III kwartał 1996), Warszawa.
 • GUS, 2005, Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2004, Warszawa.
 • Hall, R.E., 1970, Why Is the Unemployment Rate so High at Full Employment?, Brookings Papers on Economic Activity, no. 3, s. 369-402.
 • Jackman, R., Roper S., 1987, Structural Unemployment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 49, no. 1, Oxford, s. 9-36.
 • Jarmołowicz, W., 2011, Wprowadzenie, w: Jarmołowicz, W., Szarzeć K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 9-13.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2005, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmołowicz, W., Szarzec, K., 2007, Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący, w: Jarmołowicz, W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 15-36.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak, B., 2008, Polityka makroekonomiczna wobec bezrobocia równowagi i nierównowagi, w: Jarmołowicz, W. (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 31-50.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak-Jęchorek, B., 2011, Rynek pracy, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 190-215.
 • Jayadev, A, Konczal, M., 2011, The Stagnant Labor Market: Some Aspects of the Black Picture, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 33, no. 3, s. 435-450.
 • Kambourov, G., Manovskii, I., 2009, Occupational Mobility and Wage Inequality, Review of Economic Studies, vol. 76, no. 2, s. 731-759.
 • Karanassou, M., Sala, H., Snower, D., 2003, The European Phillips Curve: Does the NAJRU Exist?, Applied Economics Quarterly, vol. 49, no. 2, s. 93-121.
 • Kolasa, M., Strzelecki, P., 2007, Zmiany jakości wykorzystywanych zasobów pracy w Polsce, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, Warszawa, s. 35-53.
 • Kwiatkowski, E., 2005, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski, E., 2009, Pojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy, w: Kwiatkowska, E. (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9-24.
 • Kwiatkowska, W., Kwiatkowski., E., 2009, Niedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi - ujęcie teoretyczne, w: Kwiatkowska, E. (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 25-48.
 • Kucharski, L., Myślińska, K., 2008, Poziom niedopasowań strukturalnych na rynku pracy w Polsce, w: Krajewski, S., Stępniak-Kucharska, A., Polska po 15 latach. Efekty transformacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 219, Łódź, s. 51-67.
 • Llaudes, R., 2005, The Phillips Curve and Long-term Unemployment, European Central Bank Working Paper Series, no. 441.
 • NBP, 2011, Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2011, Warszawa.
 • Osińska, M., 2008, Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Pile, M., 2011, Zwolnienia pracownicze w okresach spowolnienia gospodarczego, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 119-138.
 • Rekowski, M., 2008, Mikroekonomia, Poznań.
 • Ricardo, D., 1821, On the Principles of Political Economy and Taxation, 3rd ed., London [online] http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricPCover.html [dostęp: 24.10.2011].
 • Richardson, P., Boone, L., Giorno, C., Meacci, M., Rae, D., Turner, D., 2000, The Concept, Policy Use and Measurement of Structural Unemployment. Estimating a Time Varying NAIRU across 21 OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, no. 250.
 • Socha, M., Sztanderska, U., 2000, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoikov, V., 1966, Increasing Structural Unemployment Re-examined, Industrial & Labor Relations Review, vol. 19, no. 3, s. 368-376.
 • Storm, S., Naastepad, C., 2007, It Is High Time to Ditch the NAIRU, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 29, no. 4, s. 531-554.
 • Szarzec, K., 2007, Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący, w: Jarmołowicz, W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 15-36.
 • U.S. Bureau of Labor Statistics [online] http://www.bls.gov/home.htm [dostęp: 29.10.2011].
 • Winiecki, J., 2008, Employment and Unemployment in Transition: The Legacy of the Communist Past, Post-Communist Economies, vol. 20, no. 3, s. 377-390.
 • Woźniak, B., 2005, Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy (praca doktorska), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Ziomek, A., 2006, Produkt krajowy a bezrobocie. Badanie związku między zmianami produktu krajowego a bezrobociem w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226245
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.