Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 278-298
Tytuł artykułu

Liberalizacja rynku pracy a migracje zarobkowe Polaków

Warianty tytułu
Labour Market Liberalization vs. Economic Migration of Polish People
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Wschodniej było jednocześnie równoznaczne z liberalizacją rynków pracy dla nowych państw unijnych. Liberalizacja ta spowodowała, że po 2004 roku nasiliło się zjawisko czasowych migracji zarobkowych Polaków do krajów o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Oferowane tam bowiem wynagrodzenia, warunki pracy i świadczenia socjalne zapewniały emigrantom dużo lepszy standard życiowy, niż mogliby uzyskać w kraju. Przedmiotem artykułu jest analiza skali, kierunków, przyczyn i skutków migracji zarobkowych Polaków w latach 2004-2011. (abstrakt oryginalny)
EN
The enlargement of the European Union, entailing the accession of countries situated in eastern Europe, was tantamount to the liberalization of labour markets in the new Member States. Due to this liberalization, temporary economic migration of Polish people to the countries with a higher level of socio-economic development has been observed on a larger scale since 2004. Wages and salaries, working conditions, as well as social security benefits offered abroad, provide emigrants with a much higher standard of living compared to their homeland. The paper is aimed at analysing the scale, destination countries, reasons and consequences following from economic migration of the Polish people during the period 2004-2011. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
278-298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Balicki, J., Stalker, P., 2006, Polityka imigracyjna i azylowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • CBOS, 2008, Doświadczenia i plany dotyczące pracy za granicą. Komunikat z badań, "Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie", Warszawa, luty, BS 35/2008.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.), 2009, Diagnoza społeczna 2009. Waruniki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.), 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czarny raport o stanie regionu, 2010 [online] www.wyborcza.pl, 16 lutego.
 • Eurostat [online] appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/print.do?print=true [dostęp: 16.04.2011].
 • Fihel, A., Kaczmarczyk, P., Okólski, M., 2007, Migracje,, nowych Europejczyków " - teraz i przedtem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Frelak J., Rogulska B., 2008, Powroty do Polski. Wyniki badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gumuła, W., Gucwa, A., Opioła, Z., Nalepa, W., 2009, Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 r., Materiały i Studia, Zeszyt nr 240, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Gazeta Wyborcza, 21.01.2011, 26.09.2011, 4.11.2011.
 • GUS, 2008a, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2007, Warszawa.
 • GUS, 2008b, Sytuacja na ryku pracy migrantów i ich potomków. Warszawa.
 • GUS, 2009a, Rocznik demograficzny 2009, Warszawa.
 • GUS, 2009b, Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa.
 • Hatton, T.J., Wiliamson, J.G., 2002, What Fundamentals Drive World Migration?, Working Papers, no. 9159, NBER, Cambridge.
 • Iglicka, K., 2010a, Powroty Polaków po roku 2004. W pętli pułapki migracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Iglicka, K., 2010b, Zarządzanie emigracją - wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej, Raporty i analizy, nr 1/10, CSM, Warszawa.
 • Jarmołowicz, W. (red.), 2011, Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań.
 • Kaczmarczyk, P., 2005, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaczmarczyk, P. (red.), 2011, Mobilność i migracje w dobie tranformacji. Wyzwania metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kallenberg, A.L., Sorensen, K., 1979, The Sociology of Labor Markets, Annual Review of Sociology, vol. 5.
 • Kopycińska, D., 2008, Changes on Polish Labour Market Occurring in the Period of Systemic Transformation, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, vol. 1, no. 2/3.
 • Kopycińska, D., 2009, Human Capital Management in the Polish Economy, Transformations in Business & Economics, vol. 8, no. 3(18), Suplement B.
 • Kopycińska, D., 2010, The Determinants of Economic Emigration in the West Pomeranian Voivodeship, w: Kopycińska, D. (red.), Economic Problems of Polish Transformation, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kopycińska, D., 2011, Generation of Young People in the EU Member States - The Generation Unemployed?, Transformations in Bussiness & Economics (ISI Master Jurnual List), vol. 10, no. 2A(23A).
 • Kopycińska, D., Zwiech, P., 2010, Migration Management in Polish Economy: Risk and Benefits, Transformations in Business & Economics, vol. 9, no. 2(20), Suplement B.
 • Lee, E., 1996, A Theory of Migration, Demography, no. 3.
 • Loveridge, R., Mok, A.L. 1979, Theories of Labour Market Segmentation. A Critique, Martinus Nijhof, Hague, Boston, London.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, 2007, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa.
 • Piore, M.J., 1975, Notes for Theory of Labor Market Stratification, in: Edwards, R.C., Reich, M., Gordon, D.M. (eds.), Labor Market Segmentation, D.C. Heath, Lexington Mass.
 • Piore, M.J., 1979, Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge, University Press, Cambridge.
 • Regionalny barometr rynku pracy i edukacji. Zagraniczne migracje zarobkowe. Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Obserwatorium Rynku Pracy, www.zorp.wup.pl.
 • Samuelson, P.A., 1948, International Trade and the Equalization of Factor Prices, Economic Journal, vol. 58, June,
 • Sjaastad, L.A., 1962, The Costs and Returns of Human Migration, Journal of Political Economy, vol. 70, no. 5.
 • Stark, O., 1991, The Migration of Labour, Basil Blackwell, Cambridge.
 • Stark, O., Bloom, D.E., 1985, The New Economics of Labor Migration, American Economic Review, vol. 75, no. 2,
 • Wallerstien, I., 2004, World-systems Analysis: An Introduction, Duke University Press, Durham, North Carolina.
 • Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, www.wup.pl, www.zorp.wup.pl.
 • Zadroga, A., 2010, Po co mi taka Polska, Gazeta Wyborcza, 6 kwietnia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.