Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 182-197
Tytuł artykułu

Przekształcenia sektora bankowego w Polsce - liberalizm vs interwencjonizm

Autorzy
Warianty tytułu
Transformation of Banking Sector in Poland : Liberalism versus Interventionism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na rozwój sektora bankowego w Polsce w minionym ćwierćwieczu wpłynęły deregulacja, liberalizacja, prywatyzacja i postęp techniczny. W rezultacie przekształceń zapoczątkowanych w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku powstał dwuszczeblowy sektor bankowy oparty na modelu wielooddziałowej bankowości uniwersalnej. Restrukturyzacja sektora przebiegała równolegle w bankowości komercyjnej, spółdzielczej i centralnej, przechodząc od fazy daleko idącej liberalizacji do fazy interwencjonizmu państwa. W efekcie kolejnych kroków korekty instytucjonalnej powstał złożony instytucjonalnie, cechujący się niskim poziomem koncentracji rynek usług bankowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Deregulation, liberalization, privatization and technological progress affected the development of the banking sector in Poland in the last quarter. As a result of the transformation that began in the mid-1980s, there emerged a two-tier banking sector based on a multi-branch model of universal banking. Restructuring of the sector ran in parallel in commercial, cooperative and central banking, moving from a far-reaching liberalization phase to the phase of state intervention. As a result of the next steps of institutional adjustment the market of the banking services was founded, that is institutionally complex, characterized by low levels of concentration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182-197
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allen, F., Beck, T., Carletti, E., Lane, P.R., Schoenmaker, D., Wagner, W., 2011, Cross--Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, Centre for Economic Policy Research, London.
 • Altmann, T.C., 2006, Cross-Border Banking in Central and Eastern Europe, Issues and Implications for Supervisory and Regulatory Organization on the European Level, Wharton Working Paper, Philadelphia [online] http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/ 06/0616.pdf [dostęp: 15.12.2011].
 • Baka, W., 1997, Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995: studium monograficzno-porównawcze, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Bałtowski, M., Miszewski, M., 2007, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baszyński, A., Jarmołowicz, W., 2008, Liberalizacja rynku usług bankowych w Polsce (w latach 1989-2006), w: Jarmołowicz, W., Ratajczak, M. (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 223-246.
 • Bikker, J.A., Spierdijk, L., Finnie, P., 2007, The Impact of Bank Size on Market Power, DNB Working Papers 120/2006, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
 • Clark, J.A., 1988, Economies of Scale and Scope at Depository Financial Institutions: A Review of the Literature, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, no. 73, s. 16-33.
 • ECB, 2010, EU Banking Structures, ECB, Frankfurt.
 • Friedman, M., Schwartz, A., 1963, A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, Princeton.
 • Friexas, X., Rochet, J.Ch., 2008, Microeconomics of Banking, MIT Press, Cambridge-London.
 • Gale, D., 1993, Branch Banking, Unitary Banking and Competition, Department of Economics, Boston University, Mimeograph.
 • Green, D., 2002, Harmonization and Integration: Regulation of EU Cross-Border Financial Integration, CEPR Economic Policy Roundtable, Center of European Policy Research, Brussels [online] http://www.fsa.gov.uk/Pages/Library/Communication/Speeches/2002/ spl09.shtml [dostęp: 1.12.2010].
 • Gronkiewicz-Waltz, H., 1992, Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej. Zagadnienia administracyjnoprawne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Gruszecki, T., 2004, Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Janc, A., 2004, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa.
 • Jaworski, W.L., 1999, Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce, w: Jaworski, W.L. (red.), Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa, s. 87-90.
 • KNB, 2006, Banki spółdzielcze w Polsce, KNB, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Kroszner, R.S., Rajan, G.R., 1994, Is the Glass-Steagall Act Justified? A Study of the U.S. Experience with Universal Banking Before 1933, The American Economic Review, vol. 84, no. 4, s. 810-832.
 • Mester, L.J., 1992, Traditional and Nontraditional Banking: An Information-theoretic Approach, The Journal of Banking and Finance, vol. 16, no. 3, s. 545-566.
 • Mihaljek, D., 2004, Banking Industry in Central and Eastern Europe: The Unexpected Leader in Transision and Integration with the EU, w: Masciandaro, D. (ed.), Financial Intermediation in the New Europe - Banks, Markets and Regulations in EU Accession Countries, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 3-27.
 • NBP, 2001, System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, Warszawa.
 • Pawłowska, M., 2010, Competition in the Polish Banking Sector, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 91-119.
 • Pietrzak, B., 1999, Narodowy Bank Polski, w: Głuchowski, J., Szambelańczyk, J. (red.), Bankowość. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 83-216.
 • Przybylska-Kapuścińska, W., 2007, Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: od transformacji, przez inflację, do integracji, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Rytlewska, G., 2001, Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, w: Jaworski, W.L. (red.), Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa, s. 139-172.
 • Sherif, K., Borish M., Gross A., 2003, State-owned Banks in the Transition: Origins, Evolution, and Policy Response, World Bank, Washington.
 • Stahl, D.O., 1988, Bertrand Competition for Inputs and Walrasian Outcomes, The American Economic Review, vol. 78 no. 1, s. 189-201.
 • Szambelańczyk, J., 2006, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 7, poz. 56.
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statucie Narodowego Banku Polskiego, Dz.U. nr 7, poz. 57.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, Dz.U. nr 4, poz. 21.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. nr 4, poz. 22.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 20, poz. 78.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, Dz.U. 1993 nr 6, poz. 29.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, Dz.U. nr 80, poz. 369.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej, Dz.U. nr 90, poz. 406.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. nr 140, poz. 938.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. nr 119, poz. 1252.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. nr 157, poz. 1119.
 • Vennet, R.V., 2002, Cross-border Mergers in European Banking and Bank Efficiency, Working Paper, no. 152/2002, Universitet Gent [online] http//www.ecri.be/new/system/files/1l%2BVennet.pdf [dostęp: 1.12.2011].
 • Yanelle, M.O., 1989, The Strategic Analysis of Intermediation, The European Economic Review, vol. 33, no. 2-3, s. 294-301.
 • Zarządzenie nr 19/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 18 listopada 1992 r. w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych, Dz. Urz. NBP nr 11, poz. 23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.