Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 163-181
Tytuł artykułu

Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i byłego ZSRR - rezultaty, oceny, wnioski

Warianty tytułu
Economic Transition in the Countries of Central-East Europe and the Former USSR - Results, Evaluation and Conclusions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano charakterystyki sytuacji gospodarczej państw transformujących się i analizy porównawczej makroekonomicznych skutków przeprowadzonej w nich transformacji gospodarczej. Artykuł składa się z następujących części: (1) krytycznego przeglądu literatury dotyczącej głównych determinant wzrostu gospodarczego w państwach transformujących się; (2) ogólnej charakterystyki analizowanej grupy 25 państw, z podziałem ich na trzy grupy ze względu na tempo i zakres przeprowadzania transformacji; (3) analizy programów stabilizacji makroekonomicznej; (4) analizy liberalizacji i prywatyzacji i (5) analizy jakości instytucji państwa. Analizą objęto 25 państw, które podzielono na trzy grupy ze względu na tempo i zakres przeprowadzania transformacji. Ustalono, że najkorzystniejsze zmiany pod względem stabilizacji gospodarki, reform gospodarczych i jakości instytucji państwa osiągnęły kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ na to miała zarówno konsekwencja we wprowadzaniu strategii transformacji gospodarczej, jak i proces integracji z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The authors examine the economic situation of countries undergoing transformation and analyze macroeconomic consequences of economic transition. The article begins with a literature review concerning determinants of economic growth and recovery from transitional recession in the post-socialist countries. Data on macroeconomic stabilization, market reforms and institutional changes in 25 economies under transformation are presented. The results show that the biggest improvement in macroeconomic stabilization, market reforms and institutions was achieved in Central-East European countries. This was possible due to consistency in implementing the market economy and integration with the European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163-181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ahrens, J., Meurers, M., 2002, How Governance Affects the Quality of Policy Reform and Economic Performance: New Evidence for Economies in Transition, Journal for Institutional Innovation, Development & Transition, vol. 6.
 • Balicki, W., 1994, Recesja i ożywienie w transformacji ustrojowej. Szkic teorii, Zeszyty Naukowe nr 222, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bank Światowy, Worldwide Governance Indicators, 2011 [online] http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp [dostęp: 15.09.2011].
 • Baszyński, A., Piątek, D., Szarzec, K., 2009, Instytucje państwa w Polsce w okresie transformacji gospodarczej, w: Pająk, K. (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, Zeszyty Naukowe nr 130, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bennett, J., Estrin, S., Urga, G., 2007, Methods of Privatization and Economic Growth in Transition Economies, Economics of Transition, vol. 15, iss. 4, s. 661-683.
 • Berg, A., 1994, Supply and Demand Factors in the Output Decline in East and Central Europe, Empirica, vol. 21, no. 1, s. 3-36.
 • Berg, A., Borensztein, E.R., Sahay, R., Zettelmeyer, J., 1999, The Evolution of Output in Transition Economies: Explaining the Differences, International Monetary Fund, Working Paper, no. 73.
 • Blanchard, O.J., 1996, Assesment of the Economic Transition in Central and Eastern Europe - Theoretical Aspects of Transition, American Economic Review, vol. 86, no. 2, s. 117-122.
 • Blanchard, O.J., 1997, The Economics of Post-Communist Transition, Clarendon Press, Oxford.
 • Blanchard, O.J., Kremer, M., 1997, Disorganization, Quarterly Journal of Economics, vol. 112, no. 4, s. 1091-1126.
 • Brunetti, A., Kisunko, G., Weder, B., 1997, Institutions in Transition. Reliability of Rules and Economic Performance in Former Socialist Countries, The World Bank, Working Paper no. 1809.
 • Calvo, G.A., Coricelli, F., 1993, Output Collapse in Eastern Europe: The Role of Credit, w: Blejer, M.I., Calvo, G.A., Coricelli, F., Gelb, A.H. (eds.), Eastern Europe in Transition: From Recession to Growth?, The World Bank, Discussion Paper, no. 196, Proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment.
 • Campos, N.F., 2000, Context is Everything. Measuring Institutional Change in Transition Economies, The World Bank, Policy Research Working Paper, no. 2269.
 • Campos, N.F., Coricelli, F., 2002, Growth in Transition: What We Know, What We Don't, and What We Should, Journal of Economic Literature, vol. 40, no. 3, s. 793-836.
 • Castanheira, M., Popov, V., 2000, Framework Paper on the Political Economics of Growth in Transition Countries [online] http://www.gdnet.org [dostęp: 19.09.2006].
 • Cerović, B., Nojković, A., 2009, Transition and Growth: What Was Taught and What Happened, Economic Annals, vol. L1V, no. 183, s. 7-31.
 • Cheung, S.N.S., 1998, The Curse of Democracy as an Instrument of Reform in Collapsed Communist Economies, Contemporary Economic Policy, vol. 16, no. 2, s. 247-249.
 • Crafts, N., Kaiser, K., 2004, Long-term Growth Prospects in Transition Economies: A Reappraisal, Structural Change and Economic Dynamics, vol. 15, iss. 1, s. 101-118.
 • Dewatripont, M., Roland, G., 1996, Transition as a Process of Large-scale Institutional Change, Economics of Transition vol. 4, iss. 1, s. 1-30.
 • Dragutinović-Mitrović, R., Ivančev, O., 2010, Driving Forces of Economic Growth in the Second Decade of Transition, Economic Annals, vol. LV, no. 185, s. 7-32.
 • EBRD, 1999, Transition Report 1999, London.
 • EBRD, 2003, Transition Report 2003, London.
 • EBRD, 2010, Transition Report 2010, London.
 • Falcetti, E., Lysenko, T., Sanfey, P., 2006, Reforms and Growth in Transition: Re-examining the Evidence, Journal of Comparative Economics, vol. 34, no. 3, s. 421-445.
 • Fardmanesh, M., Tan, L., 2005, From Command to Market: A Performance Perspective for Transition Economies, Economic Growth Center, Yale University, Occasional Paper, no. 7.
 • Fidrmuc, J., 2000, Liberalization, Democracy and Economic Performance during Transition, Center for European Integration Studies (ZEI), Working Paper, no. 5.
 • Fidrmuc, J., 2001a, Democracy in Transition Economies: Grease or Sand in the Wheels of Growth?, Center for European Integration Studies (ZEI), Working Paper, no. 9.
 • Fidrmuc, J., 2001b, Economic Reform, Growth and Democracy During Post-communist Transition, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Working Paper, no. 372.
 • Fischer, S., Sahay, R., 2000, The Transition Economies After Ten Years, International Monetary Fund, Working Paper, no. 30.
 • Fischer, S., Sahay, R., Végh, C.A., 1996a, Economies in Transition: The Beginnings of Growth, American Economic Review, vol. 86, no. 2, s. 229-233.
 • Fischer, S., Sahay, R., Végh, C.A., 1996b, Stabilization and Growth in Transition Economies: The Early Experience, Journal of Economic Perspectives, vol. 10, no. 2, s. 45-66.
 • Freedom House, 2011 [online] http://www.freedomhouse.org [dostęp: 15.09.2011].
 • Godoy, S., Stiglitz, J.E., 2006, Growth, Initial Conditions, Law and Speed of Privatization in Transition Countries: 11 Years Later, National Bureau of Economic Research, Working Paper, no. 11992.
 • Grogan, L., Moers, L., 2001, Growth Empirics with Institutional Measures for Transition Countries, Economic Systems, vol. 25, no. 4, s. 323-344.
 • Havrylyshyn, O., 2001, Recovery and Growth in Transition: a Decade of Evidence, International Monetary Fund, Staff Papers, no. 48.
 • Havrylyshyn, O., Izvorski, I., Rooden, van R., 1998, Recovery and Growth in Transition Economies 1990-97: A Stylized Regression Analysis, International Monetary Fund, Working Paper, no. 141.
 • Havrylyshyn, O., van Rooden, R., 2000, Institutions Matter in Transition, but so do Policies, International Monetary Fund, Working Paper, no. 70.
 • Heritage Foundation, 2011, [online] http://www.heritage.org/index/explore [dostęp: 15.09.2011].
 • Hernández-Cata, E., 1997, Liberalization and the Behavior of Output During the Transition from Plan to Market, International Monetary Fund, Working Paper, no. 53.
 • Heybey, B., Murrell, P., 1999, The Relationship Between Economic Growth and the Speed of Liberalization During Transition, Journal of Policy Reform, vol. 3, iss. 2, s. 121-137 [online:] http://www.bsos.umd.edu/econ/murrell/papers/speed5.pdf [dostęp: 18.06.2003].
 • IMF, 2011, World Economic Outlook Database September 2011 Edition [online:] http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx [dostęp: 5.10.2011].
 • Iradian, G., 2007, Rapid Growth in Transition Economies. Growth-accounting Approach, International Monetary Fund, Working Paper, no. 164.
 • Kim, B.-Y., Pirttila, J., 2003, The Political Economy of Reforms: Empirical Evidence from Post-Communist Transition in the 1990s, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition BOFIT, Discussion Papers, no. 4.
 • Kołodko, G.W., 1999, Transition to a Market Economy and Sustained Growth. Implications for the Post- Washington Consensus, Communist and Post-Communist Studies, vol. 32, no. 3, s. 233-261.
 • Kornai, J., 1994, Transformational Recession: The Main Causes, Journal of Comparative Economics, vol. 19, no. 1, s. 39-63.
 • Kozarzewski, P., 2006, Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Krueger, G., Ciolko, M., 1998, A Note on Initial Conditions and Liberalization during Transition, Journal of Comparative Economics, vol. 26, no. 4, s. 718-734.
 • Kukułka, A., Piątek, D., 2011, Transformacja a wzrost gospodarczy - konkluzje, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji, PWE, Warszawa.
 • Megginson, W.L., Netter, J.M., 2001, From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, Journal of Economic Literature, vol. 39, no. 2, s. 321-389.
 • Moers, L., 1999, How Important Are Institutions for Growth in Transition Countries?, The Tinbergen Institute, Discussion Paper, no. 4 [online:] http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/99004 [dostęp: 02.04.2007].
 • Piątek, D., 2009, Recesja transformacyjna w krajach postsocjalistycznych, w: Jarmołowicz, W. (red.), Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego, Zeszyty Naukowe nr 121, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Piątek, D., Szarzec, K., 2011, Przebieg procesów transformacji, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji, PWE, Warszawa.
 • Popov, V., 2000, Shock Therapy Versus Gradualism: The End of the Debate (Explaining the Magnitude of Transformational Recession), Comparative Economic Studies, vol. 42, no. 1, s. 1-57.
 • Rapacki, R., 2009, Wzrost gospodarczy i zmiany poziomu dochodów w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005 - obraz empiryczny, w: Rapacki, R. (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, PWE, Warszawa.
 • Rodrik, D., 1993, Making Sense of the Soviet Trade Shock in Eastern Europe: A Framework and Some Estimates, w: Blejer, M.I., Calvo, G. A., Coricelli, F., Gelb, A.H. (eds.), Eastern Europe in Transition: From Recession to Growth?, The World Bank, Discussion Paper, no. 196, Proceedings of a Conference on the Macroeconomic Aspects of Adjustment.
 • Staehr, K., 2003, Reforms and Economic Growth in Transition Economies: Complementarity, Sequencing and Speed, Bank of Finland, Institute for Economies in Transition BOFIT, Discussion Papers, no. 1.
 • Winiecki, J., 1991, The Inevitability of a Fall in Output in the Early Stages of Transition to the Market: Theoretical Underpinnings, Soviet Studies, vol. 43, no. 4, s. 669-676.
 • Wolf, H.C., 1999, Transition Strategies: Choices and Outcomes, Princeton Studies in International Finance, no. 85.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225705
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.