PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 405-416
Tytuł artykułu

Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie powiatu limanowskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Support of the Enterprise by the Territorial Council on the Example of Limanowski Administrative District
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego dysponują dostatecznie szerokim zestawem instrumentów umożliwiającym, z formalnego punktu widzenia, prowadzenie aktywnych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości. W dozwolonym prawem zestawie instrumentów oddziaływania znajdują się zarówno instrumenty o charakterze dochodowym, jak i instrumenty wydatkowe, sprowadzające się do ponoszenia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatków bezpośrednio lub pośrednio zasilających przedsiębiorców lub tworzących dla nich bardziej korzystne warunki podejmowania i rozszerzania działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Local government units have a wide enough set of tools that allows, from a formal point of view, to pursue active measures to foster entrepreneurship. As permitted by law, a set of instruments includes both the impact of income instruments and the instruments of expenditure, which come down to incurring from the budgets of local government expenditure, directly or indirectly helping companies or creating more favorable conditions for them to take up and expand business. (original abstract)
Rocznik
Strony
405-416
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
autor
Bibliografia
 • Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Pomocy i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 • Dziemianowicz W. i in., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2001.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 • Janowski A., Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu GSMiE, Kraków 1998.
 • Jarczewski W., Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, \"Samorząd Terytorialny\" 2007, nr 7-8.
 • Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 • Klasik A., Strategia rozwoju regionu, \"Studia Regionalne i Lokalne\" 2000, nr 3.
 • Klepacz A., Klepacz E., Strefy ekonomiczne instrumentem rozwoju lokalnego, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, t. 1, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Lokalne strategie rozwoju gospodarczego. Poradnik dla gmin i liderów lokalnych, red. E. Bończak-Kucharczyk, L. Cousins, K. Herbst, M. Stewart, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy, Warszawa 1996.
 • Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.
 • Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Przedsiębiorczość w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. K. Jaremczuk, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2004.
 • Roszkiewicz R., Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 734, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 • Szromnik A., Partnerstwo podmiotów rynku miast i regionów - koncepcja marketingowa, \"Samorząd Terytorialny\" 2004, nr 12.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 124, poz. 431 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, DzU 1997, nr 25, poz. 128 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 1997, nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU 1999, nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU 2000, nr 60, poz. 704.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, DzU 2002, nr 141, poz. 1177.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224389
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.