PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 355-365
Tytuł artykułu

Unia innowacji jako sposób na zwiększenie innowacyjności gospodarki europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation Union as a Way to Increase the Innovation in European Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce niezwykle ważna jest zdolność do tworzenia i adaptacji nowych rozwiązań, technologii, wprowadzania nowych produktów oraz usług. Należy zauważyć, że obecnie czynnikiem mającym istotny wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstwa, jak i regionu czy kraju są innowacje1. Na obszarze Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich można zaobserwować coraz większe zainteresowanie innowacjami, jak również ich wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, czego dowodem jest chociażby nowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii - "Europa 2020", w której to innowacje zajmują priorytetowe miejsce. W artykule zdefiniowano pojęcie innowacji, przedstawiono ich rodzaje oraz zaprezentowano ogólne wytyczne zawarte w dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską dotyczącym stworzenia we Wspólnocie Europejskiej "unii innowacji". (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays it is very important to create and adapt new solutions and technologies, and to introduce new products and services. It should be noticed that innovation is the main factor in the development of the companies, regions or countries. The increasing interest in innovation and its impact on socio-economic development can be observed at the level of the European Union and its member countries. Also in new strategy for socio-economic development of the European Union - Europe 2020 innovations occupy a prominent place. This paper describes the concept and types of innovation, presents the general guidelines contained in the document "the union of innovation" drafted by the European Commission. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Strony
355-365
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 1992.
 • Baruk J., Innowacje instrumentem rozwoju przedsiębiorstw, regionów, gospodarki, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, red. J. Kot, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2007.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 • Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020, Unia innowacji, SEC(2010) 1161, Bruksela 2010.
 • Łuczkiewicz G., Zarządzania kreatywnością i innowacją, Harvard Business Essentials, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2005.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Zalesko E., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu innowacyjności gospodarki, [w:] B. Plawgo, Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, t. I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005.
 • www.ec.europa.eu/research/innovation-union.
 • www.mg.gov.pl.
 • www.pi.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224265
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.