PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 3, cz. 2 | 224-236
Tytuł artykułu

Dodatki do żywności w świetle polskich i unijnych unormowań prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Food Additives in the Light of Polish and European Union Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo żywności związane jest ze stosowaniem w niej substancji dodatkowych. Omówiono rodzaje żywności bogate w takie substancje. Przedstawiono podział substancji dodatkowych ze względu na funkcje technologiczne oraz sposoby ich oznaczania na etykiecie. Przeanalizowano aktualne unormowania prawne obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej dotyczące stosowania dodatków do żywności. Wykazano korzyści i zagrożenia wynikające z nadmiernego stosowania takich substancji w żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Food safety is connected with usage of additional substances. The kinds of food rich in such substances are presented. A classification of food additives from the point of view of their technological function and labelling is discussed. The current legal regulations in Poland and in the European Union have been analyzed. The advantages and risks resulting from using such substances in excess in food have been shown. (original abstract)
Rocznik
Strony
224-236
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Adamczyk G. (2010), Popularity of "convenience food", "J. Agribus. Rural Dev.", 4(18).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. o substancjach słodzących przeznaczonych do stosowania w środkach spożywczych, Dz.Urz. WE L 237 z 10.09.1994.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/36/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. o barwnikach spożywczych przeznaczonych do stosowania w środkach spożywczych, Dz.Urz. WE L 237 z 10.09.1994.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE z dnia 20 lutego 1995 r. o substancjach dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące, Dz.Urz. WE L 61 z 18.03.1995.
 • Gulbicka B. (2009), Kodeks Żywnościowy, [w:] Biuletyn Informacyjny Nr 2(212), Krawczyk M., Bystrzycki A. (red.), Wyd. Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
 • Janicki A. (1999), Żywność wygodna, w: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Świderski F. (red.), WNT, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, z późn zm.
 • Jarosz M., Wierzejska R. (2009), Aspekty bezpieczeństwa żywności i zdrowia w kontekście obrotu żywnością, [w:] Obrót żywnością a zdrowie - praktyczny poradnik dla przedsiębiorców, Kulawik J (red.), Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. WE Nr 178 L31/1.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Dz. U. WE L 354/16.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. Nr 232 poz. 1525.
 • Stephenson W., Ilu ludzi żyło na Ziemi?, BBC Magazine, http://www.infra.org.pl/nauka/czowiek/1224-ilu-ludzi-yo-na-ziemi, dostęp dnia: 13.04.2012.
 • Świderski F., Kolanowski W. (1999), Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, Świderski F. (red.), WNT, Warszawa.
 • Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (2010), Dodatki do żywności, [w:] Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii, Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz.U. Nr 63, poz 634 z późn zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. Nr 171 poz 1225.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224101
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.