PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 10 | 17-21
Tytuł artykułu

Niezbędne dalsze zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy

Warianty tytułu
Necessary Further Amendments to the Act on the State Labour Inspectorate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
8 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca nowe regulacje dotyczące sposobu wykonywania zadań, prowadzenia kontroli i stosowania środków prawnych przez organy tej inspekcji. Zdaniem autorów ustawodawca bardzo wąsko ujął zakres zmian, a niektóre z nich zostały sformułowane w sposób mogący budzić wątpliwości w praktyce ich stosowania, z uwzględnieniem prawa administracyjnego i intencji ustawodawcy. W ich ocenie niezbędne są dalsze zmiany w ustawie o PIP, które powinny dotyczyć między innymi pozycji ustrojowej Rady Ochrony Pracy, jej zadań, zakresu działania i kompetencji, obecnego i proponowanego usytuowania tej Rady, stabilności zatrudnienia Głównego Inspektora Pracy oraz okręgowych inspektorów pracy, a także doboru na stanowiska kierownicze w tej inspekcji. Ponadto powinny one dotyczyć wpływu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej na działalność Państwowej Inspekcji Pracy oraz przyznania tej inspekcji efektywnych środków prawnych, tj. finansowego oddziaływania na pracodawców naruszających prawo pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
On August 8, 2011 yet another change in the Act of 13 April 2007 on the State Labour Inspectorate and other laws came into force. As follows from the assumptions used, the main objective was to change the way of performing the tasks of monitoring and application of legal measures by the authorities of this inspection. Some of the changes included in the changing Act have been, however, formulated in a manner which could raise doubts on their use in practice, especially when it comes to administrative law and legislative intent. It is unfortunate that the legislature has undertaken a very narrow range of changes, introduction of which is of no doubt. Changes that should be implemented, should include, inter alia, the political position of the Labour Protection Council, its mission, scope of activities and competencies, current and proposed position of the Council, employment stability of the Chief Labour Inspector and District Labour Inspectors, as well as selection rules for managerial positions in this inspection. Furthermore, these changes should concern the impact of the Act on freedom of economic activity on the National Labour Inspectorate activity and grant the inspection effective remedies, such as financial impact on employers violating labour law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17-21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Bibliografia
 • L. Guza, Inspekcja nałoży mniej mandatów, "Gazeta Prawna" z 5-7 sierpnia 2011 r.
 • T. Zalewski, Kontrole w firmie nie zawsze z mandatem, "Rzeczpospolita" z 8 sierpnia 2011 r.
 • A. Lankamer-Prasołek, Ł. Prasołek, Jak teraz będzie działał Inspektor według zmienionych reguł, "Rzeczpospolita" z 9 sierpnia 2011 r.
 • J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 295.
 • M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 275.
 • J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2006, s.53 i 70.
 • T.G. Grosse, Nowe metody zarządzania publicznego w Unii Europejskiej (w:) Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, PWN, Warszawa 2008, s. 82 i n.
 • G. Szpor, Status prawny pracowników administracji publicznej (w:) Prawo administracyjne, red. Z. Niewiadomski, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 252 i n.
 • H. Izdebski, Administracja w systemie politycznym (w:) Administracja publiczna, red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2008, s. 219 i n.
 • A. Łopatka, Kryteria jakości prawa (w:) Jakość prawa, praca zbiorowa, Warszawa 1996, s. 29.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 98.
 • J. Boć, Struktury (w:) Administracja publiczna, Wyd. Kolonia-Limited 2004, s. 156.
 • T. Kozłowski, Proces scalania Inspekcji Pracy w Polsce w latach 1919-1928, "Acta Universitatis Wratislaviensis", No 2887, Wrocław 2008, s. 192.
 • J. Pacholski, Założenia systemu ochrony pracy w Polsce (w:) Ochrona pracy a przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce, Warszawa 1994.
 • A. Kijowski w wywiadzie: ROP - sędzią we własnej sprawie, "Atest" 2006, nr 12, s. 9.
 • M. Liwo, A. Wolińska, Lepsza czy gorsza ustawa o PIP, "Atest" 2006, nr 9, s. 26 i n.
 • M. Liwo, Pod rządami nowej ustawy, "Inspektor Pracy" 2009, nr 12, s. 20 i n.
 • D. Makowski, Prawo wstępu inspekcji pracy na miejsce kontroli, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 4, s. 22 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224099
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.