PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 | 2-13
Tytuł artykułu

Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 1)

Warianty tytułu
Marketing Concept of Creation and Dissemination of Ideas - Outline of a Marketing Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podjął kwestię założeń wstępnych oraz warunków przygotowania i realizacji marketingowej strategii upowszechnienia nowych idei - szeroko rozumianych pomysłów, koncepcji, technologii, norm czy projektów. Idee w całej ich różnorodności rozpatruje się z punktu widzenia zbioru cech i charakterystyk związanych z ich wymową, konstrukcją, złożonością oraz użytecznością. W rezultacie idee stanowią pakiety wartości społecznych kierowanych do wybranych grup odbiorców w zamian za inne wartości - społeczne koszty przyjęcia oraz akceptacji idei. W pracy sformułowano ogólne cele kreowania i rozpowszechniania idei oraz indywidualne korzyści dla adresatów. Istotnym fragmentem jest operacyjny model transferowania idei - ich rozpowszechnienie w społeczeństwie lub w odpowiednich grupach. Szczegółowo przedstawiono konstrukcję idei oraz główne podmioty zaangażowane w ich kształtowanie oraz rozpowszechnienie, w tym także wykorzystywane środki, techniki i narzędzia komunikacyjnie - marketingowe. Rynek idei poddano analizie podmiotowej, wyróżniając różnorodne grupy zwolenników i przeciwników nowych idei. Dodatkowym wątkiem podjętym przez autora była kwestia "marki" idei, czyli idei markowej oraz "ceny". Przedstawiono warunki i kryteria wyróżnienia tej szczególnej klasy idei oraz sposoby pojmowania ceny - łącznej rekompensaty korzyści z tytuły akceptacji idei. (abstrakt oryginalny)
EN
The author has undertaken the mission of charting the preliminary assumptions and conditions for the preparation and implementation of a marketing strategy aimed at the dissemination of new insights - broadly defined ideas and concepts, technologies, standards and projects. The ideas, in all their diversity, are considered from the point of view of a set of traits and characteristics associated with their significance, structure, complexity, and usability. Consequently the ideas represent packets of social values targeted to specific groups of customers in exchange for other values - social costs of adoption and acceptance of these ideas. This paper formulates the general objectives of the creation and dissemination of ideas and individual benefits for recipients. An important section is the operating model for the transfer of ideas - their dissemination in society or amongst the respective groups. Detailed design ideas are presented along with the identification of main players involved in their formation and dissemination, as well as the resources utilized, techniques and marketing communication tools. The market of ideas, and the characteristics of entities were analyzed, highlighting the various groups of supporters and opponents of the new concepts. An additional theme undertaken by the author was that of the notion of a "brand" of an idea, in other words, the idea branding and concept of "worth". The paper presents the conditions and criteria for the distinction of this particular class of ideas and approaches towards understanding their 'price' - the total compensation of benefits arising from the acceptance of ideas. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2-13
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • P. Kotler, S.J. Levy, Broadening the Concept of Marketing, "Journal of Marketing" 1969, January.
 • P. Kotler, Generic Concept of Marketing, "Journal of Marketing" 1972, April.
 • B. Iwankiewicz-Rak, L. Rak, Społeczny marketing w procesach adaptacji idei zmian, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Marketing" 2006, nr 1110.
 • P. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, "Journal of Marketing" 1971, July.
 • W. Banach, Czy możliwy jest "marketing wartości społecznych", "Człowiek i Społeczeństwo" 2003, nr 21.
 • Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków 2007.
 • S.H. Fime, The Marketing of Ideas and Social Issues, Praeger, New York 1981.
 • P. Kotler, E.L. Roberto, Social Marketing. Strategies for Changing Public Behavior, The Free Press, New York-London 1989.
 • J. Senyszyn, Marketing idei w praktyce, "Sprawy Nauki" 1999, nr 6.
 • M. Daszkiewicz, Kreowanie produktu w marketingu społecznym, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu" 2010, nr 135.
 • I. Rudawska, Marketingowe kampanie społeczne o tematyce społecznej, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu" 2010, nr 135.
 • P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym: mapa drogowa wyższej efektywności, WAiP, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.
 • P. Chlipała, Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych, "Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu" 2010, nr 135.
 • D. Szostek, Wykorzystywanie marketingu w celach społecznych - na przykładzie kampanii społecznej "Rozwód? Przemyśl to", "Marketing i Rynek" 2012, nr 4.
 • M. Wieczorkowska, Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej "Quit& Win", "Marketing i Rynek" 2006, nr 3.
 • M. Wolniak, Strategia promocyjna dla Amnesty International, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 5.
 • K. Kubiak, Po co komu kampanie społeczne? "Marketing w Praktyce" 2007, nr 3.
 • M. Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy, "Człowiek i Społeczeństwo" 2003, t. 21.
 • D. Bartkowska-Nowak, Marketing wartości społecznych jako metafora społecznej perswazji - na przykładzie akcji prośrodowiskowych, "Człowiek i Społeczeństwo" 2003, t. 21.
 • K. Gołata, Wprowadzenie Euro w Polsce - nowe wyzwanie dla public relations. W: Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce, "Prace Naukowe AE w Katowicach" 2004.
 • K. Dorosiewicz, L. Krakowiak, Łączenie technik wywierania wpływu w marketingu społecznym, "Marketing i Rynek" 2009, nr 9.
 • Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, D. Maison, P. Wasilewski (red.), Agencja Wasilewski, Kraków 2008.
 • A. Szczygielska, Promowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy, "Bezpieczeństwo Pracy" 2007, nr 9.
 • Marketing wartości społecznych, W. Domachowski (red.), "Człowiek i Społeczeństwo", t. XXI, UAM Poznań, Poznań 2003.
 • W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny i perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2005.
 • A. Miotk, Szerlok.pl - nakarm psa ze schroniska, "Marketing w Praktyce" 2011, nr 2.
 • A. Musiał, Kupuj nasze - są powody do dumy, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 7.
 • G. Hastings, Social Marketing. Why Should the Devil Have All the Best Tunes? Butterworth-Heinemann-Elsevier, Oxford-Burlington 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224065
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.