PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 3 | 1-8
Tytuł artykułu

Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wykluczeniem społecznym

Autorzy
Warianty tytułu
Disabled Women's Marginality - Perspectives of Legal Protection in Light of International Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poddano analizie międzynarodowe dokumenty prawne zawierające prawa osób niepełnosprawnych, szczególnie te uwzględniające sytuację dziewcząt i kobiet niepełnosprawnych. Omówiono przyznane im gwarancje prawne w dostępie do różnych sfer społecznego funkcjonowania, mające na celu przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Ponadto omówiono dokumenty UE kształtujące politykę w państwach Unii wobec niepełnosprawnych kobiet. Ukazano rolę ustawodawstwa i ochrony prawnej w kształtowaniu partycypacji społecznej kobiet niepełnosprawnych i zapewnieniu im lepszej jakości życia. Zwrócono uwagę na przeszkody utrudniające im korzystanie z przysługujących praw. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there are analyzed international legal documents related to disabled persons' rights (especially there are presented legal aspects related to disabled girls' and women's situation). There are discussed legal guarantees related to the improvement of the access to different spheres of social functioning - that are the guarantees aimed at the social marginalization and exclusion prevention. Moreover there are analyzed the EU documents shaping the EU policy related to the disabled women's situation. There is presented the legislation's and legal protection's role in the shaping disabled women's social participation and providing them better life quality. The attention is also focused at the obstacles hindering them making use of their rights. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1-8
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Beleza M.L.(2003), Discrimination against women with disa- bilities. Council of Europę.
 • Błeszyńska K. (2001), Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
 • Bulenda T., Zabłocki J. (1994), Ludzie niepełnosprawni a prawo, Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Ciechański J. (2002), Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 • Golinowska S. (1999), Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy, "Polityka Społeczna" nr 10.
 • Golinowska S. (2002), Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 • Góral M. (1995), Podstawowe zasady dotyczące wyrównywania możliwości rozwojowych, "Szkota Specjalna" nr 4.
 • Magnuszewska-Otulak G. (2005), Marginalizacja dzieci z niepełnosprawnością w systemie edukacji, w: Wykluczenie społeczne, Red. L. Frąckiewicz, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Majewski T. (1997), Międzynarodowa Organizacja Pracy w działaniach na rzecz rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w: Niepełnosprawni na rynku pracy, Red. H. Machińska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Majewski T. (1999), Specyficzne problemy związane z pracą zawodową osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Red. B. Szczepankowski, J. Mikulski, Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Majewski T. (2006), Dyskryminacja niepełnosprawnych kobiet w edukacji, szkoleniu zawodowym i zatrudnieniu, "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" styczeń.
 • Marszałek L. (2006), Niepełnosprawność, kobiecość, rodzina, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Michałowska G. (2007), Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i UE, Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne i Akademickie.
 • Nowak A. (1999), Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Nowak A. (2002), Bezrobocie wśród niepełnosprawnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Nowak A., Zagrożenie wykluczeniem społecznym kobiet niepełnosprawnych, maszynopis.
 • Nowicka-Chachaj A., Rdzanek-Piwowar G. (2005), Prawa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie praw człowieka, w: Młodzież niepełnosprawna - szanse i zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej, Red. B. Szczupał, Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit".
 • Oleksy-Sanocka B. (2010), Problem wielokrotnej dyskryminacji kobiet i dziewcząt w grupie osób z ograniczeniami sprawności, w: Potrzeby specyficznych grup osób z ograniczeniami sprawności. Red. A. Brzezińska, J. Pluta, R Rycielski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Ostrowska A. (1994), Niepełnosprawni w społeczeństwie, Warszawa: IFIS PAN.
 • Ostrowska A., Sikorska J. (1996), Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Warszawa: IFiS PAN.
 • Piechowiak M. (1999), Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin: TN Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Sadurski W. (1988), Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sienkiewicz T. (2007), Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 • Skąpska G. (1999), Prawo i społeczeństwo, Katowice: Wydawnictwo "Śląsk".
 • Soszyńska O. (2004), Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji, "Polityka Społeczna" nr 10.
 • Waddington L. (1997), Wprowadzenie do polityki Wspólnoty Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Polityka zatrudnienia, w: Niepełnosprawni na rynku pracy, Red. H. Machińska, Warszawa, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wapiennik E., Piotrowicz R. (2002), Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel Europy, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
 • Woźniak Z. (2007), Główne bariery aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością, w: Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Red. A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Warszawa: Academica, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223891
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.