PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 11 | 21-27
Tytuł artykułu

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Individual Account of Pension Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podejmuje próbę analizy nowej instytucji stanowiącej prywatnoprawne dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) funkcjonują na zbliżonych zasadach co Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), które nie zostały zlikwidowane. Konta emerytalne mogą być prowadzone przez Dobrowolne Fundusze Emerytalne działające obok Otwartych Funduszy Emerytalnych. IKE oraz IKZE mogą być oferowane także przez fundusze inwestycyjne, instytucje bankowe i ubezpieczeniowe. Ustawodawca nie tylko rozszerza katalog dodatkowych form zabezpieczenia emerytalnego, ale także poszerza system bodźców podatkowych w celu zwiększenia możliwości gromadzenia kapitałów emerytalnych. Sumy wycofane przedwcześnie z IKE, jak również IKZE podlegają opodatkowaniu, co stanowi swoistą sankcję finansową. Jedynie w przypadku IKZE powstaje odliczenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego należnego za rok kiedy dokonano wpłaty na IKZE. Przez wprowadzenie tej dodatkowej formy zabezpieczenia emerytalnego zwiększa się globalny zakres zwolnień podatkowych związanych z emeryturą. W artykule poruszony zostaje również kontekst prawnomiędzynarodowy funkcjonowania IKZE. Biorąc pod uwagę konwencję nr 102 MOP, utworzenie IKZE może być uznawane jako działanie niedokończone, gdyż w świetle tej konwencji powinno się rozwijać pracownicze programy emerytalne. Autor postuluje rozwój dodatkowych zabezpieczeń przez zastosowanie zwolnień od podatku, które tworzą większe bodźce niż zwolnienia z podstawy opodatkowania. Poza tym wielkość tych zwolnień powinna być większa w przypadku osób o niskiej emeryturze hipotetycznej, wyliczanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is intended for trying to provide a profound analysis on new private institutions supplementing pension security in Poland. The Individual Account of Pension Security (IKZE) functions on similar legal frames as an Individual Pension Account (IKE) that hasn't been liquidated. Both institutions might be assigned to the Voluntary Pension Fund existing next to Open Pension Funds (OFE). IKE and IKZE might be provided by investment funds, banking or insurance institutions. The legislator not only widens the catalogue of additional forms of pension security, but also enlarges the system of tax incentives to increase the possibilities of gathering additional pension capitals. IKZE, comparing with IKE, tends to display a greater adaptation to the social situation of the saving individuals, resembling the social security forms. Sums withdrawn from IKE (as well as from other supplementary pensions) and money prematurely reimbursed from IKE and IKZE are deemed to be an income tax, what creates a kind of financial sanction. Only in case of IKZE appears exemption from income tax in the moment of making the payments to the funds. By introducing an additional form of pension a so-called global volume tax deduction is increased. Author reflects on IKZE also in the context of International Labour Law. Taking into consideration the Convention of ILO No. 102, creating IKZE is an action taken in the wrong direction as in the first place there should be created some additional incentives for occupational pension schemes. De lege ferenda author postulates that it would advisible to standardize the deductions from tax, what is more then deduction from taxable profit. This deductions should be respectively higher in the case of persons who hold a small hypothetical basic pension, calculated by the Social Insurance Institution (ZUS). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21-27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ł. Prasolek (w:) Komentarz do ustawy z 25.3.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Suplement, red. J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2011, s. 43 i n.
 • T. Szumlicz (w:) Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uścińska, IPiSS, Warszawa 2008, s. 140.
 • K. Antonów, Indywidualne konta emerytalne, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 10, s. 13.
 • E. Modliński, Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1968, s. 15-16.
 • International Labour Organization, Introduction to social security, Genewa 1970, s. 15.
 • B. Schulin, Model and instrument of Social Security (w:) The transformation of Social Security Systems in Central and Eastern Europę, ed. B.v.Maydell, E.M. Hohnerlein, Leuven 1994, s.138.
 • H.F. Zacher, Prawo socjalne: jedność i pluralizm rozwiązań prawnych (w:) Koncepcje i problemy ubezpieczenia społecznego, Wrocław 1987, s. 20.
 • T. Szumlicz, Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz-Warszawa 2005, s. 83-88.
 • D. Lach (w:) Komentarz do ustawy z 25.3.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Suplement, red. J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2011, s. 49. R. Pacud, Oczekiwanie prawne na emeryturę dożywotnią, Katowice 2006, s. 143-145.
 • M. Seweryński, Wpływ konwencji i zaleceń MOP na prawo krajowe, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 5, Łódź 1981, s. 102.
 • R. Pacud, Uprawnienia ubezpieczonych w zakresie świadczeń na starość na podstawie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, z. 4, s. 93-94.
 • L. Florek, M. Seweryński, Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223555
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.