PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 212-223
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju obszarów metropolitalnych w nowych uwarunkowaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development Opportunities of Metropolitan Areas in the New Financial Circumstances of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie lata dowodzą znaczących zmian w funkcjonowaniu i rozwoju miast oraz związanych z nimi obszarów metropolitalnych w Polsce. Szczególnie istotne zmiany uwarunkowań funkcjonowania zurbanizowanych obszarów dotyczą tych największych i są swego rodzaju biegunami wzrostu w poszczególnych regionach. Zwiększa się także zakres zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednak w szczególności proces ten dotyczy miast dużych oraz powiązanych geograficznie jednostek samorządu terytorialnego, tworząc tym samym obszary metropolitalne. (abstrakt oryginalny)
EN
Recent years show a significant change in the functioning and development of cities and associated metropolitan areas in Poland. Particularly significant changes in the conditions on the functioning of urban areas concern the largest cities, which are distinguished by their size and are a kind of growth poles in different regions. The scope of tasks performed by local governments increase as well, but in particular, this process also applies to large cities and geographically related local government units, thus creating metropolitan areas. (original abstract)
Rocznik
Strony
212-223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Brzeziński C., Proces suburbanizacji terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, [w:] Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wydawnictwo UE, Wrocław 2011.
 • Filipiak B., Dylewski M., Kontrowersje związane ze sporządzeniem wieloletniej prognozy finansowej JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 12.
 • Gospodarka lokalna i regionalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Korenik S., Rozwój regionalny - nowe tendencje, [w:] Gospodarka - przestrzeń - rozwój, red. M. Łyszczak, K. Wilk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1087, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Łuczyszyn A., Tendencje występujące w rozwoju miasta - zagadnienia wybrane, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Biuletyn, z. 214, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003, nr 203, poz. 1966 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzająca ustawę o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, DzU 2009, nr 215, poz. 1664.
 • Wdrażanie budżetu zadaniowego, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223489
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.