PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 52 Problemy identyfikacji i pomiaru w rachunkowości | 25-45
Tytuł artykułu

Tworzenie informacji w rachunkowości w celu realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information Creation in Accountancy for Realization of the Balanced and Sustained Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja zakresu działat1 związanych z ochroną środowiska w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwości ich ujęcia w systemie informacyjnym rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów, aby w tym obszarze działalności człowieka urzeczywistniać konstytucyjną zasadę zrównoważonego i trwałego rozwoju.W opracowaniu przyjmuje się założenie, iż system informacyjny rachunkowości, a w szczególności rachunek kosztów powinien umożliwiać analizę realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju w przedsiębiorstwie.(fragment tekstu)
EN
Principle in sustainable development should be fulfilled as an answer for realization of such a concept in both global and local scale. The basic information system in an enterprise which can allow to asses the realization level of the activities connected with environmental protection should be accountancy. In the financial statements there are pieces of information connected with the environmental protection activities, however this information is diffused and difficult to identify. That is due to the lack of standardization of the solutions in the ecological accountancy directions.Therefore, there is the necessity of adopting accountancy information system and mainly costs accountancy which will deliver necessary information about the undertaken activities connected with the environmental protection. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • F. Piontek: Spór wokół kategorii rozwój i rozwój zrównoważony - jego konsekwencje dla teorii i praktyki. "Problemy Ekologii" 2006, nr 6, s. 284.
 • Por. A. Kostur; Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości. AE, Katowice 2001, s. 7.
 • Adamczyk, T. Nitkiewicz: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 7.
 • B. Piontek: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15-27.
 • A Zubalewicz: Problemy rozwoju rachunkowości w nowej gospodarce. "Ekonomia i Środowisko" 2005, nr 2(28), s. 1l6.
 • F. Piontek: Rozwój - godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody. PWE, Warszawa 2007, s. 64.
 • S. Czaja, A. Becla: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE, Wrocław 2002, s. 49.
 • S. Cząja, Z. Jakubczyk, H. Piotrowicz: Stan środowiska naturalnego jako bariera przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W: Współczesne warunki i tendencje rozwoju społeczno-ekonomicznego. Politechnika Warszawska, Warszawa 1990, s. 82-90.
 • B. Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 1998, s. 291-292.
 • F. Piontek: Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym. W: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju. ATH, Bielsko-Biała 2002, s. 11.
 • M. Stępień, Z. Wydymus: Wybrane kierunki wykorzystania informacyjnej funkcji rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe nr 633.AE, Kraków 2003, s. 96.
 • S. Sudoł: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006, s. 49-50.
 • A Ferens: Źródła informacji ekologicznej oraz ich znaczenie w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie - artykuł w druku.
 • M. Graczyk: Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie. "Ekonomia i środowisko" 2007, nr l, s. 53.
 • Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Poskrobko. Politechnika Białostocka, Białystok 2003, s. 71, 200
 • B. Micherda: Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. AE, Kraków 2004, s. 18-20.
 • M. Stępień: Rola rachunkowości w polityce środowiskowej przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych. Materiały na konferencję pt. "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka". Kraków-Zakopane 2003, s. 298;
 • Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki, FRRwP, Warszawa 1996, s. 556-568.
 • R.B. Gray, D. Owen, C. Adams: Accounting and Accountability. Prentice Hall, London 1996, s. 11.
 • Z. Fedak: Sprawozdanie z działalności. "Rachunkowość" 2006. Zamknięcie roku 2006, s. 243.
 • Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki. FRR, Warszawa 1996, s. 2;
 • E. Nowak: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. EKSPERT, Wrocław 2001, s. 25-36;
 • A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Absolwent, Łódź 1999. s. 75-120.
 • A. Piosik: Zasady rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40-46.
 • T. Żylicz: Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego. PWN. Warszawa 1989, s. 90.
 • W. Malc, A. Jaruga, K. Sawicki: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 1979, s. 18.
 • Z. Kołaczyk: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw. Forum, Poznań 2002, s. 245.
 • D. Kamerschen, R.B. Mc Kenzie, C. NardineUi: Ekonomia. Mifflin Company, Houghton 1989, s. 518
 • Z. Dach: Podstawy mikroekonomii. Synaba, Kraków 1998, s. 137
 • C. Drury: Rachunek kosztów. PWN, Warszawa 1996, s. 50
 • M. Nasiłowski: System rynkowy. Key Text, Warszawa 1993, s. 76.
 • A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999, s. 106
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderska. DlFIN, Warszawa 2002, s. 4-6.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. J. Sobańska. c.H. BECK, Warszawa 2003, s.60.
 • Strategiczne zarządzanie kosztami. Red. E. Nawale DE, Kraków 2006, s. 138
 • A. Karmańska: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa 2006, s. 212.
 • A. Szychta: Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji. T. IS (74). ZTR, Warszawa 2004, s.148.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223477
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.