PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 2 | 49-57
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością informacji w opinii menedżerów oraz pracowników przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management of the Information Quality in the Opinions of Companies' Managers and Employees
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Charakterystyczną cechą współczesności jest transformacja społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo informacyjne. Choć zarządzanie jakością informacji towarzyszyło ludzkości od zawsze, w warunkach rewolucji informacyjnej nabiera szczególnego znaczenia. Eksplozja informacyjna spowodowana postępem naukowo-technicznym ma daleko idące konsekwencje społeczne i gospodarcze. W sferze jej wpływu znajdują się także przedsiębiorstwa, których funkcjonowanie powinno uwzględniać nowe trendy występujące w makrootoczeniu. Z jednej strony wymuszają one określone zachowania przedsiębiorstw, z drugiej zaś stwarzają niespotykane dotąd możliwości, występujące także w zakresie wymiany informacji. Dotyczy to także działalności marketingowej firmy, której nieodłącznie towarzyszy komunikacja. Zarządzanie jakością informacji w przedsiębiorstwie powinno zmierzać do określenia w pełni realizowanej strategii funkcji informacyjnej przedsiębiorstwa. Można to sprowadzić do dwóch zasadniczych elementów: sformułowania celów i zadań funkcji informacyjnej, adekwatnych do ogólnej strategii przedsiębiorstwa, optymalnego ukształtowania systemu informacyjnego, jego struktury i przebiegów organizacyjnych. Obejmuje ono zatem formułowanie i implementację strategii globalnej oraz cząstkowych strategii informacyjnych danej organizacji, umożliwiających jej funkcjonowanie i rozwój, a także zachowanie swoistej równowagi z otoczeniem. Tym samym jest ukierunkowane na wywoływanie pożądanych zmian w organizacji i technologii systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The characteristic feature of contemporaneity is transformation of industrial society into informational one. Although the management of information quality accompanied humanity for ages, it comes into prominence under the circumstances of informational revolution. Informational explosion caused by scientific and technical development has a far-reaching social and economical consequences. The companies, that remain under influence of this explosion, should take new trends appearing in their surroundings under consideration. On the one hand, these trends force companies to take certain actions, but on the other hand they create unprecedented possibilities that appear in the area of information exchange. It refers also to the marketing of the company, which is inseparable from communication. The management of the information quality in the company should aim at the definition of its, fully implemented, strategy of informational functioning, that may be brought to two following elements:Expression of goals and tasks of the company's information function, adequate to general strategy of the company,Optimal configuration of information system, its structure and organizational flows. It encompasses than, formulating and implementation of global strategy and fragmentary information strategies of particular company, that would enable its functioning, development, and retention of specific balance with its surroundings. As a result, it is directed towards development of desirable changes of the organization and technology of its information system. The management of information quality in the company should be based on two fundamental assumptions: the rule of global strategy arrangement as a star- ting point of information management and the rule to take the potential and informational and communicational technology into consideration as a factor of competitiveness of company's informational function. The changes of environment, both in micro and macro scale, that influence companies' functioning cause the necessity to take a broader view, and at the same time, pay attention to information quality management issues. Although the literature on the subject is relatively reach, the management of information quality is identified with promotional and advertising activity of the company. Promotional activity may be defined as a complex of means and techniques of delivering information referring to the company and its offer to customers, resulting in growth of company's products retail. One should mention, that information flow between the company and its customers is the fundament of organization functioning in contemporary world. Management of information quality is often identified with promotional activity of company's product promotion on acompetitive market. In the process of information exchange, the emphasis is put on two-way information flows between information senders and recipients. More and more often it is pointed that the concept of integrated information distribution system creates a new approach to the promotional activity of the company - the activity that is a way to achieve marketing goals intended by a company. The studies conducted, the results of which are presented in this paper, were an attempt to diagnose opinions of managers and employees on information quality management, as well as to determine the way managers and employees perceive the notion of company's product promotion (by the test of words association) and to identify the notion of information quality management in a particular company (by the test of words association). During the conduct of studies, an effort was also taken to interpret the notion of integrated information distribution system. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • [1] De Fleur MX.: Theories of Mass Communications. David McKay, New York 1966.
 • [2] Egghe L. Rousseau R.: Introduction in informetrics. Quantitative methods in library dokumentation ond information science. Elsevier, Amsterdam 1990.
 • [3] Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [4] Griffin E.: A first look at communication theory. Mc Glow Hill, 1991.
 • [5] Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1999.
 • [6] Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Businessman Book, Warszawa 1999.
 • [7] Hiebert R., Ungurait D., Bohn T.: Mass Media. McKay, New York 1974.
 • [8] Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 • [9] Klotz M., Strauch P.: Strategienorientierte Planung betrieblicher Informationsund Kommunikations-Systeme. Springer Verlag. Berlin - Heidelberg - New York 1990.
 • [10] Kuriata E.: Teoria informacji i kodowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra 2001.
 • [11] Lesca H.: Pour un management strategiqe de information. "Revue francaise de gestion", Nr 90, 1992.
 • [12] Martyniak Z.: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • [13] Michalski A.: Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne a reinżynieria organizacji. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 • [14] Moles A.: La communication. Dictionare du savoir moderne. Gerard 8 C°, Verviers-Paris 1971.
 • [15] Naisbitt J.: Megatrendy. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • [16] Nęcki Z.: Komunikacja międzyludzka. Wydawnictwo Profesjonalne Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • [17] Nicholas D., Ritchie M.: Literature and bibliometrics. Clive Bingley, London 1978.
 • [18] Obłój K.: Koncepcje strategii organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" nr 11/1988.
 • [19] Olesiński J.: Ekonomika informacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • [20] Pankowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Diffin, Warszawa 2001.
 • [21] Pawlak Z.: Classification of object by means of atrributes. An approach to inductive inference. Prace IPI PAN nr 429. Warszawa 1981.
 • [22] Piaśnik R.: Analiza możliwości i uwarunkowań wykorzystania sieci Intranet w przedsiębiorstwie. Praca dyplomowa. WOiZ Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • [23] Pindlowa W.: Informetria w nauce o informacji. Metody i Problemy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994.
 • [24] Porter E. Michael: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • [25] Schramm W.: The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press, Urbana 1954.
 • [26] Senn J.A.: Information Systems in Management, Wadsworth Publ. Co. Belmont, CA, 1990.
 • [27] Shannon C.: The Mathematical Theory of Communication. "Bell System Technical Journal", July-October 1948.
 • [28] Shannon C., Weaver W.: The Mathematical Theory of Communication. University of Ilinois, Urbana 1949.
 • [29] Stankiewicz J.: Komunikowanie się w organizacji. Astrum, Wrocław 1999.
 • [30] Stefanowicz B.: Informacyjne systemy Zarządzania. Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
 • [31] Tudor A.: Film, Communication and Content. [w:] Media Sociology. Red. J. Tunstal. Constable, London 1970.
 • [32] Voverene O.: Bibliomerija - strukturalizacja cast metodologii informatyki. Naucno - Technickaja Informatica, 1985, Ser. 1, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223435
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.