PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 63 Efektywność systemu finansowego | 123-139
Tytuł artykułu

Efektywność projektów publicznych w warunkach rynkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of Public Projects in Market Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono pojęcia efektywności oraz skuteczności i przedstawiono ich zastosowanie oraz przydatność przy ocenie projektów prywatnych i publicznych. Zagadnienia te zostały przedstawione na wybranych właściwościach projektu, takich jak cele, ryzyko i metody oceny, dla pokazania specyfiki omawianych zagadnień. (fragment teksu)
EN
The activities of public and private bodies serve the fulfillment of the projected goals. The number and variety of such goals result from the strategy adopted by a given body and depend on the type of it. The goals are realized inter alia through undertaking the projects, the carrying out of which requires in each case an involvement of the limited resources. Therefore, the evaluation of the efficiency has a key significance because it helps to eliminate the projects that are irrational from the economic point of view. The economic models which serve the evaluation of the efficiency of projects are general and appropriate for all undertakings. However, they should not be automatically applied to the evaluation of the public projects. The purpose of this article is to present limitations on the application of the methods used in private sector to evaluate of the public projects. Efficiency, understood as a relation between results and outlays, has been analyzed with respect to the capacity of the body undertaking the project and needs that the project is designed to fulfill. In case of public projects such an approach requires the analysis of their results from the perspective of usefulness which comprises efficiency and effectiveness. The relations between the latter terms have been shown as a chart which tries to represent the conditions of efficiency. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • M.T. Wilczek: Wybrane aspekty zarządzania projektem inwestycyjnym. W: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego. Red. H. Henzel. Studia Ekonomiczne, nr 24, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 187 i n.
 • J. Hirshleifer: Investment Decision under Uncertainty - Choice Theoretic Approaches. "Quartely Journal of Economics" 1965, Vol. 74, No. 4, s. 509 i n.
 • H. Walica: Inwestycje przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996, s. 7.
 • W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 12-13.
 • M. Wilczek: Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004, s. 11.
 • E. Zagórska: Zarządzanie projektami inwestycyjnymi. W: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego. Red. H. Henzel. Studia Ekonomiczne, nr 24, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 211 i n.
 • K. Marcinek: Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance. Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 15.
 • K. Marcinek: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001, s. 11-12.
 • A. Drobniak: Ocena projektów publicznych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005, s. 12-13.
 • D. Baldry: The Evaluation of Risk Management in Public Sector Capial Project. "International Journal of Project Management" 1998, Vol.16, No. 1, s. 36.
 • J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 • Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Red. M. Rybak. Poltext, Warszawa 2003, s. 13.
 • T. Żylicz: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2004, s. 191.
 • E. Ostrowska: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002, s. 103-105.
 • J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 110-111.
 • P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 209.
 • Z. Dowgiałło: "Efektywność" W: Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1998. s. 66.
 • A.E. Boardman, D.H. Greenberg, A.R. Vining. D L. Wiemer: Cost - Benefit Analysis Concepts and Practice. Prcntice Hall. Upper Saddle River. New Jersey 2001, s. 25, [za:] M. Foltyn-Zarychta: Analiza kosztów - korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 50.
 • T.P. Hedley: Measuring Public Sector Effectiveness Using Privale Sector Methods. "Public Productivity and Management Review" 1998, Vol. 21, No. 3. s. 251.
 • T. Pszczółkowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1978, s. 219.
 • P.F. Drucker: Menedżer skuteczny. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2004. s. 227-238.
 • Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PN-EN ISO 9000, PKN, Warszawa 2006, s. 19.
 • U. Brochocka, R. Gajęcki: Metody oceny projektów inwestycyjnych. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 12.
 • M. Gorczyńska, K. Znaniecka: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006, s. 119.
 • E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa: Rachunek opłacalności inwestowania. PWE, Warszawa 1999, s. 21.
 • K. Marcinek: Interesariusze i ich wpływ na sukces projektów inwestycyjnych. W: Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. Red. H. Henzel. Studia Ekonomiczne, nr 44, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, s. 183 i n.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, s. 729.
 • Z. Dowgiałło: "Użyteczność" W: Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy. Red. Z. Dowgiałło. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1998. s. 278.
 • A. Szałkowski: Problem wiedzy w aspekcie zasobów ludzkich. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Red. A. Szałkowski. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008, s. 7-35.
 • P. Kotler, N. Lee: Marketing w sektorze publicznym - mapa drogowa wyższej efektywności. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008, s. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171223251
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.