PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 57 | 51-80
Tytuł artykułu

Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Human and Social Capital of a region as an Element of Growth of Knowledge Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy kapitał ludzki i społeczny oddziałuje na możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu, szczególnie gospodarki opartej na wiedzy. Przedmiotem badań jest województwo wielkopolskie. Podjęto próbę wyjaśnienia, czy w regionie ujawnia się koncentracja kapitału ludzkiego i społecznego w centrum oraz czy występują znaczące zróżnicowania wewnętrzne zarówno po stronie poziomurozwoju, jak i składowych kapitału. Analiza przedstawiona została na podstawie dostęnych materiałów statystycznych oraz badań ankietowych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to empirically verify the thesis about a positive correlation between the level and concentration of human and social capital and the economic growth. The studies focused on Wielkopolskie voivodship. The authors made an attempt to answer the question to what extent and in what spatial differentiation the human and social capital influences the possibilities of economic growth of this region in the context of the economy based on knowledge and innovative potential. The authors used available statistical data and the results of surveys. Human capital and social capital reveal strong mutual links. The social capital is a category much harder to assess; it has a more complex structure than the human capital and its measurement as well as the explanation of its role in an innovative economy is much more difficult. Tendencies of changes in the meaning of the attributes of human and social capital in the environment of modern innovative economy were explained. Traditional quantitative features of labour force are no longer a sufficient factor for growth; on the contrary they may become a barrier for growth and must be supplemented with such features as: high level and differentiation of education, technical qualifications, managerial abilities, eagerness to acquire new knowledge, and the like. Similarly, the former features of social capital, such as hard working, honesty, responsibility, moral and ethical standards, culture and social altruism may not be sufficient or may lose their significance in favour of other features. The new features of this capital include individual entrepreneurship, readiness to take risk, open- mindedness, ability to cooperate and act in the networks of links. The pro-innovative functioning of human and social capital requires harmonized cooperation of a number of institutions, above all public institutions, including local self-government. The human capital in Wielkopolska is not particularly distinctive against the background of the national average, therefore a credible comparison of Wielkopolskas social capital with that of other regions is virtually impossible. As results from statistical data and entrepreneurs' opinions the human capital and the social capital may prove to be too weak or insufficient to stimulate the growth of innovative economy based on knowledge in the whole region. There is a spatial differentiation in the level of development in Wielkopolska: Poznan and its sub-region have a positive advantage over the level of development in the eastern sub-regions of Konin and Kalisz. Spatial differentiation of the human capital is more clearly related to the differences in the level of socio-economic development than that of the social capital. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51-80
Opis fizyczny
Bibliografia
 • B a r u k J., 2002, Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12, s. 78-94.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • G a c z e k W.M., 2001, Zróżnicowanie wewnętrzne województwa wielkopolskiego, w: Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze w nowym układzie terytorialnym Polski, red. T. Czyż, Biuletyn KPZK PAN nr 197, s. 37-58.
 • Gaczek W.M.,2002,Konkurencyjność województwa wielkopolskiego, w: Problemy wdrażania strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, red. Eulalia Skawińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań, s. 9-22.
 • Gaczek W.M., 2004, Potencjał innowacyjny w rozwoju największych miast polskich, Biuletyn KPZK PAN (w druku).
 • Gaczek W.M.,Rykiel Z., 2000, Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 51-66.
 • Gierczycka J., 2001, Rola kapitału ludzkiego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w dobie globalizacji, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji, red. F. Piontek, Akademia Teologiczna i Humanistyczna w Bielsku Białej, WSEiA w Bytomiu.
 • Graham S.,1999, Global grids of glass: on global cities, telecommunications and planetary, urban networks, Urban Studies, vol. 36, s. 929-949.
 • H a r t m a n W, 1988, Global mind change, New York, Warner Books.
 • K r u h 1 i k E., 2004, Kultura jako element kapitału społecznego, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe nr 42, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 54-74.
 • Lewer W., 2002, Correieting the knowledge - base of cities, "Urban Studies" vol. 39, no. 5.
 • L o b o c k i J., 2003, Znaczenie kapitału społecznego w budowie konkurencyjności regionu, w: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, nr 208, s. 31-43.
 • M a s s e y D., 1995, Tlie spatial division of labour. Social structures and the geography of production, Macmillan, London.
 • Przymeński A., 2004, Rozwój kapitału społecznego i jego czynniki, w: Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Zeszyty Naukowe nr 42, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 44-53.
 • Sztaudynger J.J., 2003, Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" nr 11-12, s. 1-18.
 • Wilson P., 1997, Building social capital: A learn agendaforthe twenty-first century'". Urban Studies" vol. 34, no. 5-7, s. 475-760.
 • Wong C, 2002, Developing indicators to inform local economic development in England, "Urban Studies" vol. 39, no. 10, s. 1833-1863.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222767
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.