PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 Finanse w dobie kryzysu | 151-179
Tytuł artykułu

Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju współczesnego budownictwa społecznego w Polsce

Warianty tytułu
Contemporary Problems of Social Housing Development in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za główny problem współczesnej polskiej polityki mieszkaniowej uznaje się nieadekwatne do potrzeb nakłady budżetu państwa na sferę mieszkaniową. W pracy przyjęto tezę, zgodnie z którą zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych ma złożony charakter i przy aktualnym stanie budżetu państwa wymaga poszukiwania alternatywnych rozwiązań wspomagających proces długoterminowego finansowania tej sfery mieszkaniowej. Celem tego opracowania było udzielenie odpowiedzi na pytanie o współczesną rolę budownictwa społecznego w polskiej gospodarce oraz wskazanie głównych barier rozwoju tego subsektora budownictwa mieszkaniowego ze wskazaniem kierunków zmian w polskiej polityce mieszkaniowej w aktualnych warunkach rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main default of Polish contemporary housing polio is the insufficient public expenditures on housing. The paper verifies the hypothesis that fulfilling housing needs of low and middle income households is a very complex issue that requires a constant quest for alternative solutions supporting long-term funding of social housing, especially in current state of budget. The paper also aims to tackle the problem of the importance of social housing in Poland. Moreover it attempts to identify future trends of Polish housing policy. (original abstract)
Rocznik
Strony
151-179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Fierens J. (2001), Prawo do godziwego mieszkania, [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa (opracowania i materiały), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Garlicki L. (2003), Komentarz do art. 75, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. 3, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania budownictwa mieszkaniowego do 2020 r., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 30 listopada 2010.
 • Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego w Polsce - proponowane rozwiązania, Ministerstwo Infrastruktury, Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa. Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r., Warszawa 2009.
 • Łaszek J. (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Monografie i Opracowania nr 525, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Mączyński A. (2003), Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013, Warszawa, wrzesień 2005.
 • Robinson R. (1979), Housing Economics and Public Policy, Macmillan, London.
 • Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005-2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
 • Szelągowska A. (2010), Nowy paradygmat finansowania budownictwa społecznego w Polsce. Implikacje dla rynku finansowego, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk, Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Szelągowska A. (2010), Zmiany w systemie finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce - rewolucja czy ewolucja? [w:] A. Uziębło, M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 6, WSB Gdańsk, Warszawa.
 • Xenophōntos (1884), Oikonomikos, Macmillan & Co., London.
 • Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 29 kwietnia 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222293
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.