PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 17 Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu | 15-28
Tytuł artykułu

Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego Litwy, Łotwy i Polski

Warianty tytułu
Climate for Entrepreneurship in Socio-Economic Development of a Region - the Results of a Survey Carried out Among Residents of Lithuania, Latvia and Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone wśród mieszkańców wybranych regionów Litwy, Łotwy i Polski. Celem badania było rozpoznanie klimatu przedsiębiorczości w tych regionach. Wyniki badania wskazują, że pomimo istnienia pewnych różnic w postrzeganiu różnych aspektów przedsiębiorczości w regionie, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce istnieje klimat, który jej sprzyja. Przedsiębiorczość jest rozumiana przez mieszkańców tych krajów nie tylko jako atrybut przedsiębiorstw i element struktury gospodarczej regionu, ale także jako cecha podmiotów sektora publicznego i obywatelskiego oraz ważny czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Mieszkańcy dostrzegają bariery przedsiębiorczości, ale jednocześnie wskazują na istnienie sprzyjających warunków do jej rozwoju. Do najbardziej pożądanych działań wspierających przedsiębiorczość we wszystkich trzech krajach zaliczono organizowanie powiązań między sferą nauki i sferą praktyki gospodarczej, upraszczanie procedur związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz upowszechnianie instrumentów prawno-ekonomicznych, takich jak: ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizujących działania rozwojowe, ulgi w podatkach lokalnych oraz specjalne strefy ekonomiczne. Według mieszkańców wszystkich trzech krajów środki finansowe na realizację działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność powinny pochodzić w pierwszej kolejności z funduszy UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of a survey carried out among inhabitants of some Lithuanian, Latvian and Polish regions. Its aim was to identify climate for entrepreneurship in these regions. Results of the survey indicate that despite the fact that there are some differences in the perception of various aspects of entrepreneurship in the regions of Lithuania, Latvia and Poland there is a climate that is conducive to entrepreneurship. Entrepreneurship is understood by the inhabitants of these countries not only as an attribute of companies and part of the region's economic structure, but also as a feature of public sector entities and civil society and as an important factor of socio-economic development of the region. Residents perceived barriers to entrepreneurship, but also indicated the existence of favorable conditions for its development. The most desirable actions to support entrepreneurship in all three countries included organizing the links between the scientific sphere and business, simplifying procedures for business start-up and dissemination of legal and economic instruments such as investment incentives for enterprises engaged in development activities, local tax relief and special economic zones. According to residents of all three countries the financial resources supporting entrepreneurship and innovation should come primarily from EU funds. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu (7.10.2011).
  • Komisja Europejska (2010): Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222245
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.