PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 12-24
Tytuł artykułu

Innowacyjne ujęcie zarządzania logistycznego obsługą techniczną pojazdów i maszyn rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Innovative View on Logistics Management of Technical Service of Agricultural Vehicles and Machines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojazdy i maszyny rolnicze oferowane klientom przez sieć firm dealerskich na terenie kraju to obiekty techniczne posiadające nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. W decydujący sposób wpływa to na wysoką wydajność w trakcie ich eksploatacji oraz daje możliwość wszechstronnego wykorzystania w czasie prac prowadzonych w gospodarstwach, ale powoduje również, że ceny nowych wyrobów są relatywnie wysokie. Opłacalność produkcji prowadzonej przez gospodarstwa rolnicze w znacznym zakresie uzależniona jest od sumy kosztów ponoszonych z tytułu realizacji procesów w systemie eksploatacji pojazdów i maszyn. Należy podkreślić, że podstawowym warunkiem do uzyskania niezbędnego poziomu efektywności w branży rolniczej jest zapewnienie wysokiego stopnia mechanizacji prac i zabiegów oraz dysponowanie sprawnym parkiem pojazdów i maszyn. Do kosztów zakupu użytkownicy muszą dodawać nakłady finansowe ponoszone w trakcie obsługi technicznej. Realizacja obsługi serwisowej ma na celu zachowanie pojazdów i maszyn w stanie gotowości do procesów użytkowania, ale również utrzymanie ich trwałości w długim horyzoncie czasowym na pożądanym poziomie technicznym. Szczególnie istotne są dla użytkowników koszty napraw, na które składają się ceny części i świadczonych usług. Stosowane nowoczesne rozwiązania techniczne, redukują stopniowo zakres prac możliwych do wykonania bezpośrednio przez klientów na rzecz zleceń składanych do firmowych serwisów w sieci dealerskiej lub przedsiębiorstw usługowo-naprawczych. W warunkach krajowych, gdzie przy stosunkowo niskim areale upraw przypadającym na gospodarstwo rolnicze, nadal dominuje model indywidualnego posiadania i użytkowania pojazdów i maszyn, sumaryczne koszty ponoszone są w całości przez pojedynczego użytkownika. W zależności od rodzaju posiadanych upraw i wykorzystywanych technologii, udział kosztów eksploatacji stanowi od 30% do 70% w całkowitych kosztach produkcji rolniczej. Kolejnym istotnym problemem związanym z rozdrobnieniem powierzchniowym są okresy wykorzystania pojazdów i maszyn w skali roku. Eksploatacja w większości indywidualnych gospodarstwach jest krótka, zarówno w odniesieniu do wydajności nominalnej pojazdów i maszyn, jak i długości trwania okresów agrotechnicznych. Zabezpieczenie realizacji zabiegów agrotechnicznych jest uzależnione od obsługi serwisowej gwarantującej sprawność funkcjonalną i czasową pojazdów i maszyn. Miarą niezawodności systemów eksploatacji wyrobów jest czas, którego potrzebuje firmowy serwis na naprawę usterek technicznych lub technologicznych, zaistniałych podczas ich użytkowania. Decydujący dla powodzenia prac serwisu jest sprawny dostęp do części zamiennych, stąd proces ich dystrybucji wspierany jest poprzez wykorzystanie metody outsourcingu. (fragment tekstu)
EN
Farm vehicles and machines offered to clients through the network of dealers in the whole country are characterised with modern construction and technological solutions, which makes the prices of new products relatively high. The users must include expenditures on technical service in the purchase costs. The costs of repairs are particularly important for users, and they consist of the prices of spare parts and of the services provided. The applied technical solutions gradually reduce the range of work possible to perform directly by clients to the benefit of services ordered in authorised service points within the dealer's network. The measure of the reliability of product use is the time needed by the service to repair the technical or technological defects which occurred during the use of vehicles and machines. The number of services implemented by the Service Department connected with repairs and overhauls of technical equipment is subject to seasonal and random fluctuations and changes in an evolutionary way proportionally to the breakdown by age of products in a given market. The purpose of the surveys was to identify and analyse the quantitative structure of warranty and post-warranty repairs of farm vehicles performed by an authorised service point, and to characterise the implemented programme in order to present the diversification of demand for servicing. The surveys were conducted in a trade and services company which is an authorised distributor of farm vehicles and machines in mid-eastern Poland, deals with their servicing and sales of the full assortment of spare parts. The subject of the surveys carried out in the years 2003-2010 was the Service Department operating with the company's structures. Service repairs in the period of the surveys included farm tractors and machines made by 21 producers. The Service Action programme carried out by an authorised dealer aims at changing the demand structure for the repair of farm vehicles and machines within a calendar year. The action consisting of providing service inspections at a bargain price of PLN 1 per visit is organised for the period of the three months from the beginning of December until the end of February. The main objective of the seasonal action is an attempt to gradually change users' habits and to develop a different approach towards commissioning machinery repair. The visits of service teams help users in defining their needs in the area of warranty and post-warranty repairs. Accepting the offering constitutes a basis for determining the date of the visit by the service team within the time limits of the bargain inspections. The determinants of such a decision are the type and scope of the necessary work and the possible locations where the inspection could be performed. A significant condition is the limited time of the offering from the beginning of the spring agritechnical season. At each stage of servicing, the databases are completed and updated. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Aczel A. D., Sounderpandian J.: Complete Business Statistics. 7th ed., R. D. Irwin/McGraw-Hill, Boston 2008.
 • [2] Crawley M. J.: The R book. J. Wiley & Sons Ltd., Chichester 2008.
 • [3] Grześ Z.: Badania rzeczywistych kosztów obsługi technicznej nowoczesnych kombajnów zbożowych. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXLIII, Poznań 2002, s. 123-127.
 • [4] Juściński S., Piekarski W.: Logistic management of an authorized service for agricultural tractors and machines. "Maintenance and Reliability" vol. 2(38), 2008, pp. 25-33.
 • [5] Juściński S., Piekarski W.: An analysis of logistic structure of farm tractors inspections and repairs in the aspect of the calendar of agrotechnical operations. "Technical Sciences" No. 11, 2008, pp. 35-46.
 • [6] Juściński S., Szczepanik M.: Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne ciągników rolniczych jako potransakcyjne elementy logistycznej obsługi klienta. "Inżynieria Rolnicza" nr 2/(100), 2008, s. 67-74.
 • [7] Juściński S., Piekarski W.: Outsourcing as a logistics function in distribution of spare parts for tractors and farm machines. "Maintenance and Reliability" vol. 1(41), 2009, pp. 54-62.
 • [8] Juściński S., Piekarski W.: The analysis of logistics of after guarantee service of tractors with regard to the calendar of agricultural procedures. "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering" vol. 54(2), 2009, pp. 51-56.
 • [9] Juściński S., Piekarski W.: An analysis of demandseasonalness for post-warranty service repairs of agricultural tractors. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Agriculture, vol. 54, Warszawa 2009, pp. 27-33.
 • [10] Juściński S., Piekarski W.: Naprawy pogwarancyjne ciągników rolniczych jako element autoryzowanego systemu dystrybucji. "Inżynieria Rolnicza" vol. 117, nr 8, 2009, s. 23-30.
 • [11] Juściński S., Piekarski W.: Systemy zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie prowadzącym autoryzowaną dystrybucją pojazdów i maszyn rolniczych. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" nr 2/2009, s. 42-48.
 • [12] Juściński S.: Outsourcing in logistics management. Scientific Monograph. Wyd. Polihymnia, Lublin 2011.
 • [13] Karczmarczyk St. (red.): Agrotechnika roślin uprawnych. Wyd. Akademii Rolniczej, Szczecin 2005.
 • [14] Pułaska-Turyna B.: Statystyka dla ekonomistów. Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 • [15] Rzeźnik C.: Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2002.
 • [16] Skrobacki A., Ekielski A.: Pojazdy i ciągniki rolnicze. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2012.
 • [17] Tomczyk W.: Obsługi techniczne maszyn i urządzeń rolniczych w praktyce. "Inżynieria Rolnicza" nr 6(115), 2009, s. 295-301.
 • [18] Tomczyk W.: Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. "Inżynieria Rolnicza" nr 6(115), 2009, s. 301-307.
 • [19] Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Sliwczyński B.: Koszty logistyki przedsiębiorstw rolnych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • [20] Walesiak M., Gatnar E.: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • [21] Wojciechowski T.: Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyd. Difin, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221635
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.