PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 8 | 16-22
Tytuł artykułu

Odcinkowe zdolności prawne

Autorzy
Warianty tytułu
Partial Legal Capacity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Odcinkowa zdolność prawna to możność bycia podmiotem określonych praw i obowiązków. Ustawodawca, przypisując wskazanemu podmiotowi określone prawa i obowiązki, wyznacza treść i granice jego zdolności prawnej. Odcinkowa zdolność prawna różni się od zdolności prawnej, polegającej na generalnej możności bycia podmiotem praw i obowiązków. Odcinkowa zdolność prawna jest pojęciem uniwersalnym, może więc stanowić właściwość podmiotów prawa w różnych gałęziach prawa. W prawie cywilnym odcinkowa zdolność prawna występuje wyjątkowo. Przyznawana jest niektórym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Odcinkowa zdolność prawna jest typową zdolnością prawną w prawie administracyjnym, w prawie podatkowym oraz w prawie ubezpieczeń społecznych. W stosunkach pracy odcinkową zdolność prawną posiada podmiot zatrudniający pracowników będących piastunami organu zakładowej osoby prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Partial legal capacity is the ability of being a subject of certain rights and obligations. Legislator, by assigning certain rights and obligations to a given subject, defines the essence and boundaries of his/her legal capacity. Partial legal capacity differs from legal capacity, which consists in the general ability of being a subject of rights and obligations. Partial legal capacity is a universal term, so it can constitute the characteristic of legal entity in various bodies of law. In civil law, partial legal capacity occurs exceptionally. It is granted to some of the organizational units that do not have legal personality. Partial legal capacity is a typical legal capacity in administrative law, in tax law and in social security law. In employment relationships, subject employing the employers who hold the office of corporate legal entity is the one who has partial legal capacity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16-22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • J. Kosik, Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa 1963, s. 17-19
 • P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Kraków 2004, s. 48 i n.
 • F. Longchamps, O stosunku administracyjno-prawnym w gospodarce państwowej, "Państwo i Prawo" 1958, z. 1, s. 15-18.
 • J. Filipek, O podmiotowości administracyjno-prawnej, "Państwo i Prawo" 1961, z. 2, s. 199-213.
 • M. Kalinowski, Podmiotowość prawna podatnika, Toruń 1999, s. 34, 138, 266-270
 • J. Rusek, Instytucja płatnika w prawie polskim, Warszawa 2007, s. 20-26
 • A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1967, s. 113.
 • W. Katner, Podwójna czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym? (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005, s. 1028.
 • Z. Kubot, Pojęcie płatnika składek, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2012, nr 6, s. 14-17.
 • Z. Kubot, Odcinkowa (szczątkowa) zdolność prawna (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Księga Jubileuszowa profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 571-572.
 • R. Głąb, Problematyka ograniczenia zakresu zdolności prawnej (w:) Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, Prawo CCC IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 50-60.
 • M. Pazdan, Podmioty bez osobowości po nowelizacji kodeksu cywilnego w 2003 r. (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa.
 • Księga Jubileuszowa profesora Bronisława Ziemianina, Szczecin 2005, s. 96.
 • J. Frąckowiak, Jednostka organizacyjna jako podmiot stosunku pracy (w:) Zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011, s. 92.
 • J. Frąckowiak, Osoby prawne (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, red. M. Safian, Warszawa 2007, s. 1028.
 • M. Pazdan, Podmioty stosunków cywilnoprawnych - zagadnienia ogólne (w:) System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, jw., s. 914-916).
 • G. Gorczyński, Spółka jawna jako podmiot prawa. Warszawa 2009, s. 176
 • Z. Kubot, Organy osób prawnych, ułomnych osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa, jw., s. 113-114, 124-125.
 • A. Stelmachowskiego, Modele własności i ich uwarunkowania społeczno- -ustrojowe (w:) System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 3, red. T. Dybowski, Warszawa 2003, s. 164
 • J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Kraków 1995, s. 21.
 • A. Nykiel, Podmiotowość podatkowo- prawna (wybrane zagadnienia), "Państwo i Prawo" 2000, z. 3, s. 61-62.
 • A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązania podatkowe, Zakamycze 1999, s. 28.
 • R. Mastalski, Prawo podatkowe - część ogólna, Warszawa 1998, s. 138.
 • Z. Kubot, Odcinkowa zdolność prawna pracodawcy w stosunkach pracy (w:) Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26-28 maja 2011 r., redakcja naukowa L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011, s. 184-187.
 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006, s. 41 i n.
 • R. Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa 2011.
 • A. Klein, Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a klasyfikacja zdarzeń prawnych, Studia Cywilistyczne tom XIII-XIV, Kraków 1969, s. 163-174.
 • K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221491
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.