PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 3 Innowacyjność usług turystycznych w układach przestrzennych | 122-137
Tytuł artykułu

Ocena wykształcenia kompetencji przedmiotowych z geografii społeczno-gospodarczej a wybrane aspekty innowacyjności w edukacji i kształceniu nauczycieli

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród czynnych nauczycieli geografii krakowskich gimnazjów i liceów oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli dotyczące wykształcenia kompetencji z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej współczesnego świata. Zrozumienie zagadnień geografii społeczno-gospodarczej oraz nabycie kompetencji w tym obszarze wydaje się niezwykle ważne w kształceniu przyszłych geografów i nauczycieli geografii, pokazuje bowiem przemiany struktur społeczno- -gospodarczych w ostatnich latach oraz możliwości działań innowacyjnych. Te innowacje powinny stać się impulsem do rozwijania postaw przedsiębiorczych, wzrostu aktywności i kreatywności wśród geografów. Przedmiotem badań przeprowadzonych przez autora była ocena nabycia kompetencji nauczycieli geografii dokonana przez studentów geografii - kandydatów na nauczycieli. (fragment tekstu)
EN
Although Poland has gone through a period of many various trials regarding the introductionof different changes in the educational system (involving everything from types of schools,through levels of teaching, changes in curricula for each school subject, syllabuses andtextbooks, to the modification of teaching aims and content for each subject), very little, infact, has been done to promote the necessary remodelling of work that would ensure theshaping of a truly modern teacher.The author of this article has been conducting research on the development of subjectspecific and didactic competence of geography teacher trainees for over ten years. Personaland interpersonal competencies of graduates of higher education significantly affect theirchances on the labour market. A profile of the graduate should also help potential employerschoose competent employees. Information provided in the profile of the graduate enablesemployers to check whether during the course of studies the potential employee developedthe desired skills.The author of this paper believes that acquisition of the appropriate competences bygeography students - candidates for teachers - constitutes the most important element ofprofessional training of future teachers, including geography teachers.The subject of the research presented in this paper is the evaluation of professionalcompetence in the field of the socioeconomic system of the contemporary world. Research inthis area should successfully contribute to the optimization of the teacher-training process,including geography teacher-training, and to the development of an effective and efficientmodel of teacher-training and competence acquisition. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Borowiec M., 2011, Zmiany kierunków kształcenia akademickiego w Polsce, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa-Kraków, s. 9-22
 • Braun-Thürmann H., 2005, Innovation, Bielefeld [transcript]
 • Donert K., Charzyński P., Podgórski Z. (red.), 2007, Teaching in and about Europe Geography in European higher education, Toruń, Herodot Network
 • Gedye S., Chalkley B., 2006, Employability within geography, earth and environmental at science, GEES, University of Plymouth
 • Gołębniak B. D., 1998, Zmiany edukacji nauczycieli, Wyd. Edytor s.c., Toruń
 • Grzegorczyk B., 2008, Uwarunkowania i możliwości kształcenia twórczych postaw do własnego rozwoju w akademickiej edukacji nauczycieli, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 211-218
 • Heron R., Le Hathaway J.T., 2000, An international perspective on developing skills through geography programmes for employability and life: narratives from New Zeland and the United States, Journal of Geography in Higher Education, 24, nr 2, s. 271-276
 • Jaworska E., 2011, Innowacyjne elementy programu międzynarodowej matury z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Warszawa-Kraków, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 36-45
 • Kwiatkowska H., 2008, Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Kunikowski J., 2009, Zawód współczesnego nauczyciela, [w:] Wiedza, umiejętności, postawy a jakość kształcenia w szkole wyższej, red. Sitarska B., Droba R., Jankowski R. ,Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 171-177
 • Minkiewicz B., 2001, Analiza ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów [w:] Biogramy edukacyjne, red. B. Minkiewicz, T. Szapiro, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP-Hanna Bicz, Warszawa
 • Osiński Z., 2010, Kompetencje miękkie absolwenta humanistycznych studiów wyższych a metody prowadzenia zajęć, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 57-66
 • Osuch W., 2008, Kształcenie nauczycieli geografii w nowym systemie studiów w świetle założeń Deklaracji Bolońskiej (w wybranych ośrodkach akademickich w Polsce), [w:] Geografia we współczesnym systemie kształcenia, red. R. Wiśniewski, W. Gierańczyk, Dokumentacja Geograficzna, nr 38, Warszawa, s. 89-96
 • Osuch, W., 2010, Kompetencje nauczycieli geografii oraz studentów geografii - kandydatów na nauczycieli, Prace Monograficzne nr 570, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków
 • Osuch W., 2011a, Kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej w dobie postępujących procesów globalizacji, [w:] Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 7, Warszawa-Kraków, s. 333-346
 • Osuch W., 2011b, Efektywność akademickiego kształcenia kompetencji na studiach podyplomowych z geografii, [w:] Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 162-170
 • Osuch W., 2012, Sylwetka absolwenta nauczycielskich studiów a jego kompetencje (studium porównawcze), [w:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, red. Z. Podgórski, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2, Łódź-Toruń, s. 171-192
 • Osuch W., Rachwał T., 2011, Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), [w:] Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, s. 35-46
 • Owen E., 2001, What skills do employers need?, Journal of Geography in Higher Education, 25, nr 1, s. 121-126
 • Paśko J. R., 2008, Kształcenie dla przyjemności czy dla potrzeb, [w:] Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 293-299
 • Piróg D., 2010, Studia wyższe a rynek pracy w Polsce - zarys stanu badań, [w:] Studia wyższe z perspektywy rynku pracy, red. B. Sitarska, R. Droba, K. Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 67-80
 • Piróg D., 2011a, Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, [w:] Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18, Warszawa-Kraków, s. 23-36
 • Piróg D., 2011b, Rodzaje specjalności w geograficznym kształceniu akademickim, [w:] , Efekty kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji, red. M. Tracz, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 1, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 139-146
 • Pearson A.T., 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa
 • Rachwał T., 2008, Współczesne tendencje na rynku pracy a oferta kształcenia Instytutu Geografii, [w:] Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2007 roku, red. T. Rachwał, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 17-26.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002 r., nr 56, poz. 506)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz.U. 2004 nr 207, poz. 2110.
 • Wissel von C, 2010, Szkoły wyższe w roku kreatywności, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 77-91
 • Zioło Z., 1987, Sylwetka nauczyciela geografii, absolwenta wyższej szkoły pedagogicznej, Materiały i Sprawozdania, z. 14, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1987, s. 65-70
 • http://geography.upol.cz/so-mgr-ucitelstvi-geografie
 • http://geography.upol.cz/so-mgr-regionalni-eografie
 • http://sci.ujep.cz/bakalarske-studium.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221483
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.