PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 229 | 420-432
Tytuł artykułu

Konsekwencje stosowania elastycznych form zatrudnienia w sektorze usług

Autorzy
Warianty tytułu
The Consequences of Using Flexible Forms of Employment in the Services Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przewidywany niedobór kadr medycznych w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, powinien wymusić w najbliższych latach znaczące zmiany w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług zdrowotnych. Za jeden z czynników je wywołujących należałoby przyjąć rozwój elastycznych form zatrudnienia, odnotowywany w ostatnich latach, w dwóch podstawowych grupach zawodowych sektora: lekarskiej i pielęgniarskiej. Ponadto ze względu na to, że wzrost atrakcyjności elastycznych form zatrudnienia powinien być traktowany jako proces nieodwracalny, kształtujący w coraz szerszym zakresie zarówno współcześnie, jak i w przyszłości oblicze stosunków pracy, należy je uznać za czynnik determinujący proces tych zmian. Nie zapominając jednocześnie przy tym, że zwiększenie elastyczności rynku pracy może przynieść zarówno korzyści, jak i zagrożenia dla obu stron tego procesu. Celem poniższego opracowania była analiza sektora służby zdrowia - jego podstawowych grup zawodowych - w kontekście elastycznych form zatrudnienia i ich wpływu na proces zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The anticipated medical staff shortage in Poland, as in other European Union countries, should force significant changes in the process of human resources management in the health sector. It should be assumed that one of the factors causing these changes is the development of flexible forms of employment, noted in recent years in two basic professional groups of the sector, i.e. medical and nursing. Moreover, due to the fact that the increased attractiveness of flexible forms of employment should be treated as an irreversible process, forming an ever-wider range of both contemporary and future form of labour relations, they should be considered as a factor determining the process of changes., It should not be forgotten, however, that the increase of labour market flexibility can bring both benefits and risks for both parties in this process. The purpose of this study was the analysis of the health sector - its basic professional groups - in the context of flexible forms of employment and their influence on the process of human resources management in the health sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
420-432
Opis fizyczny
Twórcy
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Armstrong, M., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Oficyna, Kraków.
  • Arczewska, M., 2008, Uwarunkowania i możliwości wprowadzenia w Polsce polityki flexicurity jako koncepcji poszukiwania równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, WSE, Białystok.
  • Arendt, Ł., Kukulak-Dolata, I., Poliwczak, I., 2009, Perspektywy implementacji modelu flexicurity na poziomie przedsiębiorstw, w: Kryńska, E. (red.), Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje, raport końcowy z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  • Bartkowiak, G., 2008, Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, w: Dobska, M., Rogoziński, K. (red), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Buchelt, B., 2011, Perspektywa rozwoju funkcji personalnej w jednostkach sektora usług medycznych w Polsce, w: Stępniewski, J. i in. (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Frąckiewicz-Wronka, A., 2009, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Grzegorczyk, J., 2011, Koniec etatu - współczesny rynek pracy, Obywatel, nr 2 http:// www.ozzip.pl/publicystyka/spoleczenstwo/1081-koniec-etatu-wspoczesny-rynek-pracy [dostęp: 10.04.2011].
  • GUS, 2008, Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2008 roku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podstaw_dane_z_zakre_ochr_zdr_2008r.pdf [dostęp: 10 kwietnia 2011].
  • II Ogólnopolska Konferencja Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Perspektywy i kierunki rozwoju polskiej służby zdrowia, 2009, materiały konferencyjne, 2009, Domieszkowo, http://www.szpitalesamorzadowe.p1/dobieszkow2009.ppt
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171221259
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.