PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 14 | 102-119
Tytuł artykułu

Nowe stare problemy dzieci ulicy : teoria i praktyka

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rodzina, rodzice, problemy dzieciństwa. Celem artykułu jest prezentacja zjawiska "dzieci ulicy" i jego analiza w kontekście teorii i działań socjalnych. Przedstawiono problemy definicyjne, przyczyny i konsekwencje zjawiska. Omówione zostały aktualne problemy pracy z "dziećmi ulicy" oraz możliwości w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Family, parents, childhood problems. The aim of the article is to introduce to the phenomenon of the "street children", and it's analysis in the context of theory and social action. Presented are definiton problems, causes and consequences of the phenomenon. Discussed are the current problems of working with "street children" and the possibilities in this area. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102-119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Bibliografia
 • Batawia S., Klimczak M., Kołakowska H., Dzieci moralnie zaniedbane, "Państwo i Prawo" 1963, nr 12.
 • Bielecka E., Czy muszą być wykluczeni? - refleksje pedagoga społecznego o "trudnej" młodzieży, [w:] Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działania, Toruń 2005.
 • Chmieleńska I. (red.), Pedagogika podwórkowa, Warszawa 1963.
 • Chmieleńska L., Gdy rodzina potrzebuje pomocy, Warszawa 1979.
 • Dyczewski L., Rodzina - społeczeństwo - państwo, [w:] Kurzynowski A. (red.), Rodzina w okresie transformacji systemowej, Warszawa 1997.
 • Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław 2003.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Warszawa 2007.
 • Grzegorzewska M., Zagadnienia znaczenia budzenia i wzmagania dynamizmu adaptacyjnego jednostki w procesie jej rewalidacji, "Materiały do Nauczania Psychologii", seria IV, t. II, Warszawa 1966.
 • Grzywak-Kaczyńska ML, Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży jako przejaw mechanizmów obronnych, "Zdrowie Psychiczne" 1965, nr 2.
 • Kapica G., Dzieciństwo czyni człowieka, [w:] Kapica G. (red.), Współczesne konteksty dzieciństwa, Racibórz 2006.
 • Kołodziejczyk T, Program Street Children - Children on the Streets w Polsce, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy - profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 • Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971.
 • Korczak J., Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2002.
 • Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 • Lipkowski O., Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych, Warszawa 1966.
 • Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1976.
 • Moffitt T. E., Adolescence-limited and Life-Course-Persistent antisocial behavior: A Developmental Taxonomy, "Psychological Review" 1993, nr 100.
 • Olearczyk E.T., Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej, Częstochowa 2001.
 • Ostrihanska Z., Problemy nieprzystosowania społecznego u młodzieży, [w:] Jasiński J., Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Seelisch W., Pojęcie dzieci ulicy - przyczyny zjawiska i koncepcje wyjaśnienia, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy - profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 • Skinder M., Polityka społeczna. Wybrane aspekty, Bydgoszcz 2009.
 • Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1965.
 • Spytek-Bandurska G., Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego, "Praca Socjalna" 2004, nr 3.
 • Stott H.D., The Social Adjustment of Children, London 1958.
 • Szczepaniak-Wiecha I., System opieki nad dzieckiem opuszczonym w Polsce (1900 - 1939) - wybrane aspekty. Rozwój rodzinnych form opieki, [w:] Małek A., Siany K., Szczepaniak-Wiecha I. (red.), Z zagadnień historii pracy socjalnej w Polsce i w świecie, Kraków 2006.
 • Sledzianowski J., Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta a bezdomność, Wrocław 1995.
 • Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, [w:] Psychologia, Warszawa 1975.
 • Urban B., Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu, [w:] Prokosz M. (red.), Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy - zapobieganie - terapia, Toruń 2004.
 • Vec T., Praca z rodzicami dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, [w:] Olszewska-Baka G. (red.), Dzieci ulicy. Problemy -profilaktyka - resocjalizacja, Białystok 2000.
 • Wollman L., Dzieciństwo naszą przyszłością, [w:] Kapica G. (red.), Współ- czesne konteksty dzieciństwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Racibórz 2006.
 • Dzieci - rodzina, zdrowie, wychowanie i edukacja, GUS Departament Badań Społecznych, listopad 2009, opracowanie: G. Marciniak, http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_7259_PLK_HTML.htm
 • Materialny wymiar rodziny. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, kwiecień 2009, opracowanie: B. Wciórka, http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2009/ K_061_09.PDF
 • Opinie Polaków o wychowaniu i roli szkół w procesie wychowawczym. Komunikat z badań CBOS, wrzesień 2009a, opracowanie: M. Smak-Wójcicka, http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2009/K121_09.PDF
 • Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008, opracowanie: R. Boguszewski, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/ K_040_08.PDF
 • Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? Komunikat z badań TNS OBOP, Warszawa, grudzień 2004, http://www.tns-global.pl/archive-re-port/id/7134
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220901
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.