PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 49 Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne | 9-23
Tytuł artykułu

Sposoby ustalania parytetu wymiany udziałów lub akcji w łączeniu się spółek kapitałowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Shares or Stocks Exchange Party in Capital Companies' Merging Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł będzie się koncentrował zarówno na: określeniu obowiązujących ram prawnych dla instytucji parytetu wymiany, omówieniu zasad ustalania parytetu wymiany, jak również identyfikacji sposobów określenia stosunku wzajemnej wymiany udziałów lub akcji spółek przejmujących lub nowo utworzonych za udziały lub akcje spółek przejmowanych lub łączących się w nową spółkę. Istotną kwestię stanowi próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy parytet wymiany udziałów lub akcji może wpływać na wartość spółki połączonej. (fragment tekstu)
EN
According to the current law, the legislator introduced a requirement to create the written merging plans at the preliminary stage of joining the capital companies. The main thing in the subject matter is to depict the mutual relation of shares or stoeks exchange of the merging companies, i.e. exchange parity. However, its determination is practically very controversial. The following article concentrates both on the basis for exchange parity and the practical ways of its determination. The concusion of this work is that the exchange parity of shares or stoeks, which should be a relation of two integer numbers, depends on the way of the valuation of the participating companies' shares or stoeks as well as on the determination of which of the companies should take over the incorporated subject. The relation of the shares or stoeks exchange, will determine directly the value of the joined company's assets. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • A. Szumański: Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. ,,Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 21.
 • J. Okolski, J. Jacyszyn, E. Marszałkowska-Krześ: Leksykon kodeksu spółek handlowych. Wrocław 2004, s. 256-257.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 • M. Snitko-Pleszko: Łączenie sie spółek na gruncie Kodeksu spółek handlowych z 15.09.2001 r. ,,Edukacja Prawnicza" 2006, nr 4(79).
 • J. Jacyszyn W: Encyklopedia prawa. Red. U. Kalina-Prasznic. Waarszawa 2004, s. 349.
 • A. Witosz w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. orzecznictwo. J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, A. Witosz. Red. J.A. Strzępka. Warszawa 2001, s. 1136.
 • W. Oleś, M. Radzynkiewicz: Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych - zagadnienia wybrane. Cz. 1. Fuzje spółek akcyjnych - podstawowe aspekty prawne. Warszawa 1998, s. 45.
 • M. Borkowski: Łączenie się spółek akcyjnych. Warszawa 2001, s. 48.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dn 27 czerwca 1934 roku kodeks handlowy (Dz.U. 1934, nr 57, poz. 502 ze zm.)
 • A. Szajkowski w: Kodeks handlowy. Komentarz. T. II. S Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja. Warszawa 1996, s. 1146 i 1153.
 • A. Nowicka w: Prawo handlowe. Spółki handlowe, umowy gospodarcze. Red. A. Koch, J. Napierała. Kraków 2002, s. 545.
 • A. Szajkowski: Prawo spółek handlowych. Warszawa 1997, s. 371 i 552.
 • S. Sołtysiński: Glosa do wyroku SN z dnia 1.10.1998 r., sygn. akt 1 CKN 338/98, OSNC 1999 nr 3, poz. 58. ,,Państwo i Prawo" 1999 nr 5, s. 103.
 • Dz Urz. WE 1978, nr L265/36
 • D. Szubielska, M. Kozaczuk: Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe. Warszawa 2001, s. 35.
 • J. Pfaff: Rola biegłego rewidenta w procesach transformacji spółek handlowych. W: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. Red. J. Wojtyła i A. Witosz. Katowice 2007.
 • M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2002, s. 100.
 • A. Kidyba w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II. Kraków 2006, s. 983.
 • A. Szumański w: Kodeks spółek handlowych. Warszawa 2003, s. 217.
 • P. Pinior w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior. T. II. Orzecznictwo. Warszawa 2003, s. 1368.
 • A. Szajkowski, M. Tarska: Prawo spółek handlowych. warszawa 2005, s. 789.
 • A. Witosz: Łączenie się i podział w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz 2001, s. 43.
 • Parytet wymiany podstawa łączenia spółek. Wywiad E. Matuszewskiej z Andre Helin. ,,Gazeta Prawna", nr 10 (1628), 13-15 stycznia 2006.
 • E. Janik: Rola fazy przygotowawczej w przekształceniu spółek handlowych. W: Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne. red. J. Wojtyła i A. Witosz. Katowice 2006.
 • A. Jaki: Wycena przedsiębiorstwa - pomiar i ocena wartości. Kraków 2000, s. 109 i nast.
 • A. Helin, K. Zorde: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 69 i nast.
 • R. Machała: Przejęcia i fuzje - wpływ na wartość firm. Wrocław 2006, s. 14 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220677
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.