PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 74 | 152-164
Tytuł artykułu

Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Financing Agritourism and Rural Tourism before and after the Acession of Poland to the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalnością pozarolniczą może być agroturystyka i turystyka wiejska. Zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po akcesji Polski do UE turystyka wiejska i agroturystyka mogły być wspierane ze źródeł zarówno krajowych, jak i unijnych. Dostępne w Polsce środki umożliwiły powstanie gospodarstw agroturystycznych, sfinansowanie wielu inwestycji w gospodarstwach rolnych różnicujących swoją działalność w kierunkach pozarolniczych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. (fragment tekstu)
EN
The author of the paper analysed financial circumstances of agritourism development, including external sources of financial support for agritourism before and after Poland's integration to the EU. There is the detailed analysis of availability and usage of financial resources from pre-accession funds (PHARE, and SAPARD) as well as from the Structural Funds available after the accession of Poland to the EU within the Sectoral Operational Programme, and especially the Programme "Restructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development 2004-2006". Moreover preferential investment credits supported by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture were described and analysed. The paper includes a piece of information and assessment of the other sources of financial support for agritourism development, eg. FDPA or the European Fund for the Development of Polish Villages - Counterpart Fund. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
152-164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Agroturystyka, Wieś polska zaprasza, Fundusze UE (2005), (w:) PFTW Gospodarstwa Gościnne (w:) http://www.agroturystyka.pl/index.php?d=08d=182&inc=cms (21.11.2005)
 • Augustyn M., National Strategies for Rural Tourism Development and Sustainability: The Polish Experience, "Journal of Sustainable Tourism" 1998, vol. 6: 3, Short Run Pre, Exeter, UK, s. 191-209
 • "Biuletyn Informacyjny" 2005, nr 10(100), Liczby i fakty, (w:) http://www.minrol.gov.pl, ARiMR, MRiRW, Warszawa, s. 35-36
 • Borne H., Doliński A., Organizacja turystyki, WSiP S.A., Warszawa 2000.
 • Działanie w zakresie agroturystyki i turystyki wiejskiej, "Biuletyn Informacyjny" 2001, nr 5, MRiRW, ARiMR, Warszawa, s. 6-12
 • Efekty finansowo-rzeczowe działalności Funduszu, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, (w:) http://www.efrwp.com.pl/efekty.htm (25.11.2005)
 • Efekty pomocy kredytowej dla gospodarstw rolnych, "Biuletyn Informacyjny" 2005, nr 10 (100), MRiRW, ARiMR, Warszawa, s. 23-25
 • Informacje o stanie realizacji programu SAPARD (2005): ARiMR, (w:) http://www.arimr.gov.pl/document.php?id=89&pageNo=15 (25.11.2005)
 • Kmita E., System kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej w Polsce, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1997, nr 4, CDiEwR, Poznań, s. 86-102
 • Przezbórska L., Analiza ekonomiczna funkcjonowania gospodarstw zajmujących się turystyką wiejską i agroturystyką w Wielkopolsce oraz perspektywy ich rozwoju, praca doktorska, tekst niepublikowany, 2002
 • Przezbórska L., Hegarty C., Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki w starych i nowych krajach członkowskich UE - na przykładzie Irlandii i Polski, (w:) Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej UE, Wyd. AR w Szczecinie, Polit. Koszalińska, Szczecin 2004, s. 411-426
 • Rozwój agroturystyki na obszarach wiejskich, "Biuletyn Informacyjny" 2005, nr 7-8 (98) MRiRW, ARiMR, Warszawa, s. 11-18
 • Ryżak K., PFTW "Gospodarstwa gościnne" - Efekt instytucjonalizacji ruchu agroturystycznego, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Hubnera, Uniwersytet. M. Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii, Toruń 2000
 • Skórnicki H., Fundusze przedakcesyjne SAPARD, w serii; Prawo rolne Unii Europejskiej a polski sektor rolny, FAPA, Warszawa 2000
 • Smoleń D., Jak uzyskać pomoc na rozwój agroturystyki z funduszy przedakcesyjnych UE? (w:) Agroturystyka w programach pomocowych dla polskiej wsi, (red.) J. Majewski, Mat. Konf. Agroturyst. POLAGRA FARM 2000, MTP i AR, Poznań 2000
 • Stan realizacji SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" (2005): ARiMR, (w:) http://www.arimr.gov.pl/document.php?id=226&pageNo=22 (25.11.2005)
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2006-2013 (z elem. prognozy do roku 2020), Dok. przyjęty przez Radę Min. 29.06.2005r., MRiRW, NPR 2006-2013, Warszawa, (w:) http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1210 (21.11.2005)
 • Talarowska M., Rozwój agroturystyki w Wielkopolsce w latach 1990-2003 (na przykładzie wybranych gospodarstw), praca mgr, KEGŻ, AR w Poznaniu, pod kierunkiem naukowym dr L. Przezbórskiej, 2005
 • Tyran E., Rozwój turystyki wiejskiej a Fundusze Strukturalne UE, (w:) Agrobiznes 2005: Zmiany po przystąpieniu Polski do UE, (red.) S. Urban, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1070, t. 2, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2005, s. 370-374
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220543
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.