PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1-2 | 114-129
Tytuł artykułu

Prawnorzeczowy status nieruchomości gruntowych należących do kategorii dróg gminnych

Warianty tytułu
Substantive Law Status of Real Property in the Category of Municipal Roads
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Drogi gminne należą, zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, do kategorii dróg publicznych. Status drogi gminnej może zaś zostać nadany jedynie tym nieruchomościom gruntowym, które w momencie zaliczania ich do tej kategorii dróg, stanowią w sensie prawnym własność gminy. Autor podkreśla, że dopiero więc posiadanie przez gminę prawa własności do określonej nieruchomości (i przeznaczenie jej w całości w planie miejscowym pod drogę publiczną) umożliwia radzie gminy podjęcie uchwały o zaliczeniu takiej nieruchomości do kategorii drogi gminnej. Natomiast pod- jęcie takiej uchwały w odniesieniu do nieruchomości będącej własnością prywatną nie powoduje ani skutecznego nadania danej nieruchomości statusu drogi gminnej, ani też utraty lub ograniczenia prawa własności do tej nieruchomości przysługującego podmiotowi prywatnemu. (abstrakt oryginalny)
EN
In accordance with the Act on Public Roads of 21 March 7985, municipal roads fall within the category of public roads. However, the status of a road can only beallocated to property, which, atthetime it isincluded in this category ofroad, is the municipality's property in the legal sense.Theauthor emphasizes that, as such, the municipal council can only adopt a resolution to treat such property as a municipal road if it has the ownership right to the specific property (and it is designated in whole as a public road in the land use plan). However, the adoption of such a resolution with respect to real estate which is private property does not result in either the effective award of the status of a municipal road to given property, or the loss or restriction of ownership rights to that property to which the private entity is entitled.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
114-129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • J. Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000, s. 7; A. Stelmachowski w: T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego, t. III: Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, s. 149 i n.; M. Szubiakowski w: Z. Cieślak, J. Jagielski, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 1999, s. 141.
 • C. Kosikowski, Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001, s. 25
 • S. Wójcik, Regulacja własności w polskim kodeksie cywilnym na tle nowych zjawisk społeczno-gospodarczych w PRL (Zagadnienia wybrane), Warszawa 1983, s. 306-307
 • E. Gniewek, Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999, s. 105.
 • W. Szydło, Mienie publiczne w polskim prawie cywilnym i administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009/3, s. 17 i n.
 • M. Szubiakowski, Rzeczy publiczne (wybrane zagadnienia), "Kontrola Państwowa" 1997/1, s. 51.
 • Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 86 i n.
 • W. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 165 i n.
 • J. Kleinerman w: Z. Cybichowski (red.), Encyklopedia podręczna prawa publicznego, t. 2, Warszawa 1930, s. 1116-1117.
 • S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946, s. 143.
 • A. Peretiatkowicz, Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947, s. 68 i n.
 • T. Bigo, Prawo administracyjne, Wrocław 1948, s. 173 i n..
 • A. Wasilewski, Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki administracji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1972/54, s. 70 i n.
 • E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrecht, Erster Band, Allgemeiner Teil, Monachium 1961, s. 325 i n.
 • W. Pańko, Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2, s. 19
 • P. Radzimiński, Pojęcia "dobra publiczne" i "rzeczy publiczne" we francuskiej i niemieckiej nauce prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1997/4, s. 8.
 • P. Radzimiński, Pojęcie öffentliche Sachen we współczesnej niemieckiej nauce prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1998/7-8, s. 120 i n.
 • P. Radzimiński, Pojęcie rzeczy publicznych w polskiej nauce prawa administracyjnego, w: E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999, s. 83 i n.
 • M. Guziński, Wybrane zagadnienia zarządu mieniem publicznym, w: A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2000, s. 217-218.
 • A. Błaś, J. Boć, Majątek publiczny, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 271 i n.
 • A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 188.
 • A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976, s. 86 i n.
 • W. Szydło, Cele publiczne w gospodarce nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, "Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005/3, s. 143 i n.
 • J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002, s. 21.
 • A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004, s. 37.
 • W. Opalski, Mienie ogólnonarodowe w świetle prawa cywilnego, Warszawa 1975, s. 19-20.
 • W. Pańko, O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1994, s. 169.
 • A. Szpor, Państwo a subsydiarność jako zasada prawna w UE i w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001/1-2, s. 4
 • E. Gniewek, O reprywatyzacji mienia państwowego - refl eksje ogólne, w: S. Prutis (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce, Białystok 1996, s. 187.
 • W. Katner w: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, t. 1, Warszawa 2007, s. 1197.
 • J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000, s. 58.
 • Por. S. Wójcik, Problem pojęcia "własność prywatna" w III Rzeczypospolitej, "Rejent" 1991/7-8, s. 20.
 • A. Zieliński, Zagadnienia prawa własności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1993/4, s. 420 i n.
 • T. Kurowska, Upowszechnienie prawa własności nieruchomości, Katowice 1994, s. 81 i n.; M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994, s. 96 i n.
 • M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44-553 kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 43.
 • S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981, s. 241.
 • G. Bieniek w: G. Bieniek (red.), S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005, s. 145 i n.
 • A. Klein, Ewolucja pojęcia nieruchomości w polskim prawie cywilnym, w: Prace z prawa cywilnego. Wydane dla uczczenia pracy naukowej profesora J.S. Piątowskiego, Wrocław 1985, s. 97.
 • E. Gniewek, O znaczeniu prawnym decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości - dalszy głos w dyskusji, "Rejent" 1996/1, s. 13.
 • J. Sysiak, Nieruchomości - zagadnienia wybrane, "Rejent" 1996/9, s. 91.
 • S. Rudnicki w: G. Bieniek, S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1999, s. 12.
 • Z. Marmaj w: G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005, s. 24.
 • R.A. Domański, Czy istnieje możliwość nabycia nieruchomości gruntowej o cechach innych niż te, które wynikają z księgi wieczystej?, "Rejent" 2005/12, s. 46 i n.
 • W. Szydło, Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami, Wrocław 2010, 123 i n.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 236.
 • Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2007, s. 118.
 • E. Skowrońska-Bocian w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911, t. 1, Warszawa 2005, s. 189.
 • Z. Radwański w: Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, T. II. Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2002, s. 224 i n.
 • M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008, s. 217 i n.
 • P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005, s. 155.
 • J. Borkowski, Pojęcie władztwa administracyjnego, Wrocław 1972, s. 46 i n.
 • Z. Pulka, Władztwo administracyjne jako szczególna postać władzy państwowej, Wrocław 1992, s. 137 i n.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171220281
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.