PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 232 Knowledge Acquisition and Management | 9-18
Tytuł artykułu

Selected Instruments of Controlling Used in the Area of Knowledge Management

Warianty tytułu
Wybrane instrumenty controllingu wykorzystywane w obszarze zarządzania wiedzą
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnych przedsiębiorstwach znaczenie zasobów materialnych maleje na rzecz wartości niematerialnych i prawnych, takich jak wiedza pracowników. Dlatego poszukiwane są nowoczesne instrumenty ekonomiczne, które umożliwiają skuteczną analizę wartości niematerialnych w organizacji. W artykule omówiono podstawowe grupy narzędzi służących do kontrolingu personalnego, które są wykorzystywane do zarządzania zasobami ludzkimi zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the contemporary enterprises the significance of material resources is decreasing in favour of intangible assets such as the knowledge of employees. Hence, modern economic tools that enable an efficient analysis and the intangible assets of an organisation are sought after. The article discusses the basic groups of tools of personal controlling that are used to manage the human resources both in quantitative as well as qualitative terms. (original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Barabasz K. (2003), Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu personalnego, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 4.
 • Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Gierszewska G. (2003), Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [in:] J. Kisiel¬nicki (ed.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.
 • Gołuchowski J. (2007), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2003), Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą, [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN, Warszawa.
 • Hatch J. (2003), More for less, Informationweek, 27 January 2003, CMP Media, Manhasset.
 • Ministerstwo Gospodarki (2010), ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html (date of access: 05.04.2010).
 • Nieplowicz M. (2004), Controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [in:] E. Nowak (ed.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Onak-Szczepanik B. (2004), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwach działających w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Grupy Skandia), [in:] M. Woźniak (ed.), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ekonomia nr 7, Rzeszów.
 • Pietrzak G. (2003), Controlling gospodarki zasobami przedsiębiorstwa, [in:] E. Nowak (ed.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK Gdańsk.
 • Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Sekuła Z. (2000), Controlling personalny, Cześć II, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Nauko¬we PWN, Warszawa.
 • Sikorski A. (2001), Controlling personalny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Skuza B. (2003), Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, [in:] A. Kukliński (ed.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, KBN Warszawa.
 • Sopińska A. (2005), Przewaga konkurencyjna, [in:] P. Wachowiak (ed.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171210823
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.