PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 236 Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze | 280-289
Tytuł artykułu

Wiedza i opinie o procesach reklamacji produktów wadliwych w kontekście badań gospodarstw domowych

Warianty tytułu
Knowledge and Opinions About Complaints to the Defective Products in the Context Of Household Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza przedstawiona zostanie na podstawie wyników wywiadów zogniskowanych przeprowadzonych w dużych polskich miastach (Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku i Warszawie). Jednym z celów badania było określenie sposobów radzenia sobie członków gospodarstwa domowego z produktami wadliwymi. W tekście wyodrębniono strategie postępowania z wadliwymi produktami oraz dwa etapy procesu reklamacji: poszukiwanie informacji oraz poszukiwanie pomocy instytucjonalnej. Interesujące jest, że osoby biorące udział w fokusach wykazywały się większą wiedzą na temat sposobów reklamowania produktów wadliwych, niż to wynikało z wcześniej wykonanych przez ten sam zespół badaczy analiz ilościowych. Badani wykazali się sporą umiejętnością w poszukiwaniu potrzebnych informacji prawnych, a nawet w trakcie badania tłumaczyli sobie nawzajem, jakie są ich prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis is based on the results of focus groups conducted in major Polish cities (Wrocław, Poznań, Szczecin, Białystok and Warsaw). One of the objectives of this study was to determine how to deal with members of the household defective products. There are strategies for dealing with defective products, and two stages of claims: the search for information and seeking institutional support. It is interesting that people involved in focus had greater knowledge on how to advertise defective products than it is apparent from previously performed by the same team of researchers quantitative analysis. Respondents showed considerable skill in finding the necessary legal information and even during the conversation explained their rights to each other. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Barbour R., Badania fokusowe-niezbędnik badacza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Jabłoński M., Węgrzyn J., Publicznoprawna ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w Konstytucji RP i ustawodawstwie zwyklym, [w:] J. Frąckowiak, R. Stefanicki (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji EFFET UTILE, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 101-120.
 • Killan W., Consumer protection in the information and telecomunication technology sector. Current state and potential developments, [w:] R. Stefanicki (red.), Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 9-32.
 • Kreuger R.A., Focus Group. A Practical Guide for Applied Research, Sage Publications, Thousand Oaks 1994.
 • Kreuger R.A., Moderating Focus Group, Focus Group Kit 4, Sage Publications, Thousand Oaks 1998.
 • Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe - jakościowe metody badawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Materialny wymiar życia rodzin, CBOS, kwiecień 2009 (oprac. Bogna Wciórka).
 • Miąsik D., Publicznoprawna ochrona interesów konsumenta w Polsce - zalety i wady dotychczasowej praktyki, [w:] R. Stefanicki (red.), Potencjalne i rzeczywiste standardy ochrony prawnej konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 119-139.
 • Morgan D.L., Spanish M.T., Focus group: A new tool for qualitative research, \"Qualitative Sociology\" 1984, vol. 7, s. 253-270.
 • Palecki K., Społecznie oczekiwany wzorzec orzekania sądowego, [w:] M. Borucka-Arctowa, K. Pałecki (red.), Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Polpress, Kraków 2003, s. 149-163.
 • Patrzałek W., Wardzała-Kordyś J., Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe, [w:] L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, PWN, Warszawa 1977.
 • Wardzała J., Świadomość i kultura prawna konsumentów, [w:] W. Patrzałek (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 77-109.
 • Wardzała-Kordyś J., Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych, [w:] B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Ekonomicznego w Poznaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Zalega T., Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, \"Studia i Materiały\", Wydział Zarządzania UW, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, DzU Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, DzU Nr 141, poz. 1176 zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209595
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.