PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 236 Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze | 13-22
Tytuł artykułu

Rozwój badań marketingowych - w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Development of Marketing Research - Towards New Approaches and Contexts of Research Related to the Functioning of a Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Powstawanie nowych warunków konkurowania, którym towarzyszą przemiany w konsumpcji, wyrażające się nowymi stylami życia, prowadzi do sytuacji, w których procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach stają się coraz bardziej złożone. Wiąże się to z powstawaniem nowych podejść i kontekstów badawczych, które implikują rozwój metod, technik i produktów badawczych w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. Zwiększające się zmienność i złożoność otoczenia rynkowego sprawiają, że badanie zjawisk i procesów rynkowych wymaga przyjmowania coraz częściej w procesie badawczym różnych perspektyw metodologicznych, a także integracji metod jakościowych i ilościowych. W konsekwencji powinno się to przyczynić do wytworzenia wiedzy na kilku poziomach i pozwolić wyjść poza wiedzę możliwą do osiągnięcia dzięki zastosowaniu tylko jednego podejścia. (abstrakt oryginalny)
EN
A creation of the new competitive situations, which are accompanied by changes in consumption expressed through new styles of life, leads to a point in which decision-making processes in companies are becoming more complicated. This is related to the creation of new approaches and research contexts which imply the development of methods, techniques and products of research in various areas of business management. The increasing variability and complexity of the market environment make the study of market phenomena and processes requiring more and more adoption of different methodological perspectives in the examination process, as well as the integration of qualitative and quantitative methods. Consequently it should help generate knowledge at different levels and allow going beyond the knowledge possible to achieve by using only one approach. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Angrosino M.V., Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Cooke M., Buckley N., Web 2.0, Social Networks and the Future of Market Research, "International Journal of Market Research" 2008, vol. 50, s. 274-277.
 • Czarnecki A., Motywacje udziału w badaniach on-line a wiarygodność ich wyników, [w:] E. Zeman- -Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 • Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Florés L., Etudes de marché: vers une nouvelle génération d'études de marché?, "Revue Française de Marketing" 2008, nr 220-5/5.
 • Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe w Internecie - w kierunku większej aktywności konsumentów, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Nauki o zarządzaniu. Badania rynkowe 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 80, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Mead R., Andrews T.G., Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Mróz B., Feldy M., Wykorzystanie serwisów Web 2.0 w badaniach marketingowych: możliwości i ograniczenia, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 96, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 234-241.
 • Ohme R., Biometryczny przełom w marketingu, "Harvard Business Review Polska" 2011, lipiec-sierpień, s. 80-87.
 • Olejniczuk-Merta A., Trzy generacje badań marketingowych, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 21-28.
 • Perrault W.D., The shifting paradigm in marketing research, "Journal of Academy of Marketing Science" 1992, vol. 20 no. 4, s. 367-375.
 • Sagan A., Dylematy rozwoju badań marketingowych w Polsce - teoria i praktyka, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa 2002.
 • Smith T., The social media revolution, "International Journal of Market Research", 2009, vol. 51, no. 4, s. 559-561.
 • Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209453
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.