PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 236 Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze | 71-80
Tytuł artykułu

Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu wiedzą w klastrze

Warianty tytułu
The Role of Economic Intelligence in Knowledge Management of Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podkreślono strategiczną rolę wywiadu gospodarczego w zarządzaniu wiedzą w heterogenicznej strukturze klastra. Wskazano, iż zarządzanie klastrem, funkcjonującym w warunkach turbulentnego otoczenia, wymaga od menedżera klastra zintegrowanego, profesjonalnego zespołu działań, związanych z poszukiwaniem, przetwarzaniem, transferowaniem i ochroną informacji. Zaakcentowano także wpływ wywiadu gospodarczego na kształtowanie konkurencyjności klastra, w tym rozwój kapitału intelektualnego tej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the strategic role of economic espionage in knowledge management of heterogenic structure of cluster. Some evidence was given that the management of cluster in turbulent conditions urges cluster manager to take the integrated, professional actions to seek, process as well transfer open and secret information. The impact of economic espionage on competitiveness of cluster and intellectual property development in organization was presented too. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Benchmarking klastrów w Polsce. Raport z badania, PARP, Warszawa 2010.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 • Kolegowicz K., Kwieciński M., Żebrowski A., Wywiad gospodarczy jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] K. Jaremczuk, J. Posłuszny (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2002.
 • Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy, Wydawnictwo EAS, Kraków 2005.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.
 • Kwieciński M., Mielus M., Outsourcing wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, [w:] A. Binsztok, K. Perechuda (red.), Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1132, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Martinet B., Marti Y.M., Wywiad gospodarczy, PWE, Warszawa 1999.
 • Martyniak Z., Wywiad gospodarczy w natarciu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 5.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Moryś A., Geneza i ewolucja wywiadu gospodarczego, "iNFOTEZY" 2011, nr 1.
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Papińska-Kacperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 • Staszewska J., Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 7.
 • Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • http://www.bsagency.pl/wywiad-gospodarczy.php.
 • http://www.ibbcgroup.com/pl/wywiad-gospodarczy.html.
 • http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95486.asp.
 • http://www.wywiadgospodarczy.pl/index.php?id=3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.