Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 24-37
Tytuł artykułu

Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego

Warianty tytułu
Public Consultations as a Form of Participation in Strategic Management of Territorial Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę konsultacji społecznych, ich zróżnicowane formy, a także przyczyny braku zaangażowania w ich wprowadzenie władz samorządowych. Zidentyfikowano i przedstawiono wynikające z prawa i dobrych praktyk postulowane cechy tych konsultacji. Na tle tych rozważań przedstawiono ocenę skuteczności różnych form udziału społeczności lokalnej w zarządzaniu strategicznym w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, opracowana na podstawie badania ankietowego mieszkańców, a także przykłady dobrych praktyk konsultacji społecznych w gminach tego województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify public consultations as a form of social participation in strategic management of territorial self-government units. The article explores different forms of public consultation and grounds why territorial self-government units do not support the idea of public consultation. In addition, the author presents features of public consultation and evaluates the effectiveness of different forms of local society's participation in strategic management on the example of the communes in the Warmian-Masurian Province. What is more, the article concludes with the examples of good practices in the field of public consultation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24-37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Bibliografia
 • 1. Black S., (1999), Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 2. Błaszczyk B., (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 • 3. Cieślak M., (2008), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa.
 • 4. Czarnowski P., Goban-Klas T., Kadragic A., (1997), Public relations, czyli promocja reputacji, Bussiness Press, Warszawa.
 • 5. Długosz D., Wygnański J., (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • 6. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarchus) ratyfikowana przez Polskę w dniu 31 grudnia 2001 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 78 poz. 706.
 • 7. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • 8. Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A., (2005), Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 9. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., (2004), Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa.
 • 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 • 11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 • 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 • 13. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
 • 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.
 • 15. Zasady dialogu społecznego, (2002), MPiPS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208157
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.