Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 11-23
Tytuł artykułu

The Role of Public Consultations in Strategic Public Management

Warianty tytułu
Znaczenie konsultacji społecznych w publicznym zarządzaniu strategicznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Sektor publiczny nie działa w izolacji, lecz jest włączony w wielostronny system powiązań, w ramach którego funkcjonuje społeczeństwo. Interesariusze organizacji publicznych, a zwłaszcza obywatele i podatnicy, organy władzy, urzędnicy, związki zawodowe, mogą zarówno ze sobą współpracować w celu ustalenia wspólnych celów, dążyć do porozumienia (np. poprzez negocjacje), jak i rywalizować o wpływy i możliwość oddziaływania na organizację. W przypadku pierwszym podstawą działania jest współpraca oparta na dialogu społecznym i zaangażowaniu interesariuszy, natomiast w przypadku drugim mogą występować konflikty między interesariuszami, które nie sprzyjają racjonalności działania sektora publicznego. Jednocześnie obserwuje się, że wielu interesariuszy nie jest zainteresowanych pracą na rzecz sektora publicznego i nie widzi potrzeby angażowania się w przygotowanie i realizację działań strategicznych, albo też współpracą taką nie są zainteresowani zarządzający organizacjami publicznymi. Należy starać się unikać sytuacji konfliktowych i braku dostatecznego zaangażowania społeczeństwa, a dążyć do racjonalności działania poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych w wyborach strategicznych sektora publicznego, gdyż ich znaczenie w warunkach polskich jest niedostateczne. Konsultacje społeczne są procesem uzyskiwania opinii od osób i organizacji, których dotyczą bezpośrednio lub pośrednio określone działania sektora publicznego. Konsultacje te są jedną z najważniejszych form i narzędzi zarządzania publicznego, formą zinstytucjonalizowaną, która stanowi płaszczyznę wymiany poglądów i wypracowania stanowisk odnośnie do funkcjonowania określonych branż, regionów, społeczności itp. oraz zaspokajania potrzeb. Opieranie się na konsultacjach społecznych w sektorze publicznym, jako jednej z form dialogu społecznego, wynika z ustawodawstwa prawnego, które widzi potrzebę zaangażowania i uczestnictwa społeczeństwa w sprawy, które go dotyczą. (fragment abstraktu oryginalnego)
EN
The paper discusses public consultations as a one of the most important forms and tools of public management, the form institutionalized, constituting a common ground for sharing ideas and elaborating standpoints on the functioning of particular trades, regions, communities etc. and for satisfying needs of a particular community, solving its problems (realized and possible in the future) as well as cooperation methods in choosing strategic actions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11-23
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Domański T., (2000), Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa.
 • 2. Gudge I., Kenneth N., (2001), Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, KiW, Warszawa.
 • 3. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyczne w polskich organizacjach, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • 4. Nęcka E., (1994), TRoP... Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • 5. Nogalski B., Rybicki J.M., (2006), Dialog społeczny jako forma i instrumenty podnoszenia sprawności zarządzania publicznego, [w:] B. Kożuch (ed.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 • 6. Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G., (2008), Pełna partycypacja w zarządzania. Tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 7. Rządca R.A., (2003), Negocjacje w interesach, Jak negocjują organizacje, PWE, Warszawa.
 • 8. Stabryła A., (2001), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • 9. Szromnik A., (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • 10. Wiatrak A.P., (2005a), Sektor publiczny - istota, zakres i zarządzanie, Problemy Zarządzania, nr 4.
 • 11. Wiatrak A.P., (2005b), Strategiczne myślenie i działanie w organizacjach publicznych, Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 • 12. Wiatrak A.P., (2005c), Uspołecznienie przygotowania i realizacji strategii rozwoju gminy, [w:] J. Rutkowski, D. Stawarz (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 • 1. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, [online] http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [3 June 2009].
 • 2. Gawroński H., (2009), Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, [online], http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul/51 [3 June 2009].
 • 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [online] http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [3 June 2009].
 • 4. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, [online] http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [3 June 2009].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208137
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.