PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 265-280
Tytuł artykułu

Instytucje nieformalne kształtujące relacje człowiek-środowisko przyrodnicze a wybory i postawy konsumentów polskich

Warianty tytułu
Informal Institutions Shaping the Relationships: Human - Natural Environment and Choices and Attitudes of Polish Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecny kryzys globalny jest kryzysem instytucji i niedopasowania do siebie istniejących instytucji formalnych i nieformalnych. Celem artykułu jest omówienie instytucji nieformalnych kształtujących relacje człowiek-środowisko przyrodnicze oraz zbadanie ich wpływu na wybory konsumentów polskich. Przedstawiono elementy teorii instytucji formalnych i nieformalnych. Omówiono instytucje nieformalne, takie jak: tradycja, kultura, zwyczaje, wzory działania, normy moralne oraz nieformalne relacje między członkami społeczności. Ukazano ich rolę w kształtowaniu się norm i zasad zachowania społecznego w relacji człowiek-środowisko przyrodnicze. Pokazano, w jakim stopniu aktualne wybory polskich konsumentów są wyborami proekologicznymi, oraz dokonano ich oceny w świetle instytucji nieformalnych. Uwzględniono ich aktualne uwarunkowania wynikające z kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The current global crisis is the crisis of institutions or/and of the mismatch/misfit of various formal and informal institutions. The aim of the article is description of informal institutions forming relations between human and natural environment and investigation how they affect choices of Polish consumers. The elaboration briefly presents selected elements of institutional economy concerning formal and informal institutions. Then an informal institution is presented, such as: tradition, culture, customs, models of actions, ethical norms, as well as informal relations between community members which create social capital. The article also analyzes the role of informal institutions in the creation of human-natural environment relation, which are an indication of norms and rules of social behaviour in field of usage and protection of natural environment. Further part presents in what way the current Polish consumer choices are proecological and they are assessed in the light of informal institutions. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2010.
 • Bołtromiuk A., Burger T., Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2009.
 • Europejczycy a ochrona środowiska. Raport, Gospodarka.pl, http://www.egospodarka.pl/32554,Europejczycy- a-ochrona-srodowiska,1,39,1.html.
 • Eurobarometr, www.egospodarka.pl/tematy/Eurobarometr; ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.
 • Frank R.H., Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Gaweł T., Klimczak M., Pojęcie instytucji w prawie i ekonomii, [w:] B. Polszakiewicz, L. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2005.
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 • Harrisom L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Kostro K., Nieformalne instytucje w życiu gospodarczym, "Studia Ekonomiczne" 2004, nr 1-2(XL- -XLI).
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Lorek E., Zmiany zachowań producentów i konsumentów na rynku w świetle zintegrowanej polityki produktowej UE, [w:] A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Maślak E., Paradygmat ekonomii ewolucyjnej, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • North D.C., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, Wider Annual Lectures, United Nations University, Helsinki 1997.
 • Ochrona środowiska w Polsce, Raport, Gospodarka.pl, file:///C:/Documents%20and%20Settings/Irena/ Pulpit/ochrona%20%C5%9Brodowiska%20artyku%C5%82y/36815,Ochrona-srodowiska-w- Polsce-2000-2007,8,39,1.html.
 • Pejovich S., The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institution on Social Stability and Economic Development, "The Journal of Markets and Morality" 1999, no. 2.
 • Problemy ekologiczne według Europejczyków. Raport, Gospodarka.pl, 2008, http://www.egospodarka. pl/30839,Problemy-ekologiczne-wedlug-Europejczykow,1,39,1.html.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Williamson O., The New Institutional Economics, "Journal of Economic Literature", September 2000.
 • Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat. Raport Końcowy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.