PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 281-307
Tytuł artykułu

Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego na kierunkach ekonomicznych

Warianty tytułu
Education for Sustainable Development on Economic Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono zasady i tendencje w edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego. W tym kontekście zaprezentowano zarówno wyniki badania ankietowego dotyczącego świadomości ekologicznej studentów Szkoły Głównej Handlowej, jak i przeprowadzono analizę oraz ocenę programów nauczania i sylabusów na wybranych uczelniach ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents principles and trends in education for sustainable development and also analyses teaching programme and syllabus in this context. The paper also shows the results of questionnaire research (N=612) carried out at Warsaw School of Economics. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009, Instytut na rzecz Ekorozwoju, www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/raporty/id/40/file/49/option/save, dostęp: 4.05.2011.
 • Borys T., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Raport 1/2000, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000.
 • Czaja S., Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, www.unic.un.org.pl/edukacja_rozwoj, dostęp: 4.05.2011.
 • Dobrzański G., Problemy edukacji ekonomicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Ekonomia, www.rgsw.edu.pl/files/active/0/ekonomia20070210.pdf, dostęp: 2.08.2010.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Kozłowski S., Droga do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1994.
 • Kozłowski S., W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa 1997.
 • Latawiec A., Edukacja ekologiczna dziś, [w:] J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, A. Skowroński (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001.
 • Papuziński A., Świadomość ekologiczna a kultura. Próba systematyzacji ujęć świadomości ekologicznej w kontekście relacji akceptowanie - respektowanie wartości, [w:] J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, A. Skowroński (red.), Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001.
 • Parysek J.J., Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń 2007.
 • Poskrobko B., Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, [w:] B. Poskrobko (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Poskrobko B., Z wstępu, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Wydawnictwo Drukarnia LIBER, Lublin 2001.
 • Słownik poprawnej polszczyzny PWN, opracowanie L. Drabik, E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Smith N.C., Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu, [w:] N.C. Smith, G. Lenssen, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
 • Stosunki międzynarodowe, www.rgsw.edu.pl/files/active/0/stosunki_miedzynarodowe20070210.pdf, 2.08.2010.
 • Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ, MŚ, Warszawa 2008.
 • Uczelnie ekonomiczne, www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2684&I temid=731, 2010-08-03.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2008, nr 25, poz. 150.
 • Zarządzanie, www.rgsw.edu.pl/files/active/0/zarzadzanie20070210.pdf, 2.08.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208003
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.