PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 351-364
Tytuł artykułu

Znaczenie ekologizacji działalności przedsiębiorstw dla ograniczania skutków kryzysu

Autorzy
Warianty tytułu
The Significance of Ecologization of Enterprises' Activity for the Limitation Results of Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy i finansowy, dotykając różnych sektorów gospodarczych, ukazał, jak ważne znaczenie dla gospodarki ma zrównoważony rozwój. Próba minimalizacji zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności gospodarczej człowieka znalazła wyraz w ustawodawstwie unijnym oraz w harmonizacji wewnętrznego prawa państw członkowskich. W polskich przedsiębiorstwach coraz większe znaczenie zaczął mieć proces ekologizacji, postępujący według zasad zrównoważonego rozwoju, mający związek z usprawnianiem systemów zarządzania środowiskowego oraz wdrażaniem nowych narzędzi. Proces ekologizacji umożliwia firmom poprawę swojej pozycji na rynku, zwiększając liczbę nabywców, a nawet możliwość rozszerzania działalności na inne rynki. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic and financial crisis touching several economic sectors showed the importance of sustainable development for the economy. The attempt of environmental hazard reduction which is the result of human activity is seen in the European Union legislation and in the harmonization of national laws systems of EU member countries. For Polish enterprises ecologization process started to be a more and more significant proceeding due to sustainable development rules, connected with the improvement of environmental management systems and the implementation of new tools. The activity relating to waste recovery, use of materials of recycling process, energy - reduction and limitation of pollution emissions to several environmental components brings economic benefits and is connected with the cost reduction. It gives enterprises the chance of improvement of their positions on the market increasing the number of purchasers and even widening their business activity on different markets. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym 2007, http://www.iped.pl/publikacje/ Analiza _korzyści_ekonomicznych _csr.doc, [w:] T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Centrum CSR PL, Warszawa 2009.
 • Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, Council Directive 96/61/EC concerning integreted pollution prevention and control (IPPC).
 • Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM(2001) 366 final, Bruksela 2001.
 • Jabłoński J., Zarządzanie środowiskowe jako warunek ekologizacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 • Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 • Matuszak-Flejszman A., Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami, http://www.sppgo.pl/odbiorcy.php.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2001, nr 62, poz. 628.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2008, nr 25, poz. 150.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, DzU 2007, nr 90, poz. 607.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), DzU 2004, nr 70, poz. 631 z późn. zm.
 • http://www.bankier.pl/wiadomosc/Krynicki-Recykling.
 • http://www.konsorcjum.jedlicze.com.pl/zbiorka/siec.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207999
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.